Із джерел фразеології. Скатертю дорога!

Тепер цей вислів означає різке побажання забиратися геть: за кимось не будуть жалкувати і обійдуться без нього. Наприклад: «— Не подобаються мої мисочки — скатертю доріжка! Аякже! Плакати буду за ним! — застрибав по хаті Данило Петрович…» (М. Стельмах); «— Нічого з ним не станеться,— заспокоював Кость.— До бурової степом добереться. Скатертю йому дорога» (І. Цюпа). Фразеологізм активно вживається не тільки в усному і художньому мовленні, а й у публіцистичному. Прочитать остальную часть записи »

Словниковий диктант. Роздатковий матеріал

Дата __________ клас________ ПІ _____________________________
Словниковий диктант
Б..р..г, чов..н, Марин..ці, нен..ці, пр..мудрий, пр..міський, пр..звище, в..селка, хвас..ливий, с..р..цевий, пр..зидент, кл..пають, бр..хун, боро..ьба, во..кий, ч..рговий, м..довий, ож..ледь, гр..чаний, ш..потіти, ш..рокий.

Із джерел фразеології. Водою не розіллєш.

У процесі мовною розвитку значення окремих слів інколи змінюються до прямої протилежності, причому ці вторинні значення можуть функціонува­ти або паралельно зі своїми семантичними прототипами, як-от: пригостити — «виявити гостинність» і «вдарити»; честити — «вияв­ляти шану, почесті» і «лаяти когось за щось»,— або заступають їх повністю, отже, починають вживатися тільки з новими, про­тилежними значеннями. Наприклад: безцін­ний — «дорогий», а раніше також і «деше­вий» (пор.: [віддати] за безцінь — «дуже дешево, майже дарма»).              Прочитать остальную часть записи »

Із джерел фразеології. КЛАСТИ ЗУБИ НА ПОЛИЦЮ

Вислів класти зуби на полицю здавна побутує в українській мові. В збірнику М. Номиса, наприклад, він зафіксований був понад сто років тому (на Харківщині) вже в скороченому, характерному для розмовної мови варіанті — зуби на полицю («ждать і голодувать»)1. Досить широко вживається він і сучасними українськими письменниками, причому також нерідко, або з подібним пропущенням дієслова, або з варіюванням компонентів: зуби на поличку, класти зуби на полку, скласти зуби на полицю або зуби на мисник покласти: «Першого року третина поля лишалася незасіяною. Зимою зуби на поличку!,.» (В. С. Бабляк); «З шамовкою теж не краще. Як трапиться багажик якийсь до звощика кому однести— маєш. А ще от корзини, буває, спекулянткам на базар тириш. Ну й поїм. А ні — клади зуби на полку!» (А. В. Головко); «Аби серед зими Не скласти, зуби на полицю. Зійшлись поговорити про корми Представники звірів і птиці» (А. Косматенко); «Доводиться нашим шанхаївкам, (приміське робітниче селище з примітивними дощаними будиночками) і цим промишляти [брати квартирантів)… Голод—Не тітка; зуби на мисник не покладеш» (Ф. Бурлака).          Прочитать остальную часть записи »

Із джерел фразеології. Топтати ряст

Пригадаймо колоритний етнографічний малюнок з відомого твору Ю. Яновського «Вершники», в якому розповідається про прадіда Данила — «господаря степових звичаїв»,, що знає «всі весняні тайни», і його допитливого правнука Данилка:

«…Щороку весна приходила краща й дужча, починав її бабак, що прокидався на Явдоху до сходу сонця і свистів.        Прочитать остальную часть записи »

Із джерел фразеології. Від дошки до дошки

Давно забулося первісне значення ви­слову від дошки до дошки, який часто по­єднується з дієсловами прочитати, вивчи­ти, запам’ятати тощо. Зафіксувавши його в збірнику «Галицько-руські приповідки», І. Франко відсилає читача за поясненням до словника В. Даля. Колись, у давнину, оправа книг була дерев’яною, з дощок. «Прочитати від дошки до дошки» спочат­ку означало буквально: прочитати всю книгу від першої сторінки, що була під верхньою дошкою, до останньої, за якою вже була спідня дошка.  Прочитать остальную часть записи »

Додаткові індивідуалізовані завдання з теми «Дієприкметник»

1. Чи можуть дієприкметники переходити в інші частини мови? Якщо так, то в які саме? Наведіть приклади.

2. Доведіть, що слова типу гримучий, скрипучий, летючий, переможний, визвольний, ослиний не є дієприкметниками.  Прочитать остальную часть записи »

Завдання для оцінювання знань з теми «Дієприкметник» ІV варіант

I рівень

За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Дієприкметниковий зворот — це ___________________________

2. Підкресліть дієприкметниковий зворот як член речення, розставте розділові знаки.

Якось брів я звільна полем весь заглиблений у себе (Б. Олійник).

3. Підкресліть пасивні дієприкметники.      Прочитать остальную часть записи »

Контрольна тестова робота № 2. 9 клас

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Історично-мемуарна проза. Творчість Г. Сковороди

  1. В Україні епоха Ренесансу охоплює:

а) ІІ пол. ХVІ – І пол. ХVІІ ст.;               б) І  пол. ХVІ – І пол. ХVІІ ст.;

в) І пол. ХV – І пол. ХVІ ст.;                   г) ІІ пол. ХV – І пол. ХVІ ст.

  1. Вірш Г. Сковороди “De libertate” з латинської перекладається:

Прочитать остальную часть записи »

Завдання для оцінювання знань з теми «Дієприкметник» ІІІ варіант

I рівень

За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що виражає і відповідає на питання_____________________________ .

2. Підкресліть дієприкметниковий зворот як член речення, розставте розділові знаки.

Я кохаю Вкраїну омиту прозорим дощем (Л. Забашта).                      Прочитать остальную часть записи »

Завдання для оцінювання знань з теми «Дієприкметник» ІІ варіант

І рівень

За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Дієприкметник відповідає на питання__________________________
2. Поставте дієприкметник у потрібний відмінок.

1) Скульптор дивився в далечінь, (запруджений) до самого крайнеба сонячним братством.

2) Щось казкове було в широкому привіллі, по вінця (сповнений) високими хвилями (М. Стельмах).          Прочитать остальную часть записи »

Лексичні помилки. Редагуємо словосполучення -2

Неправильно                                                       Правильно
Громадянські справи                      —       Громадські справи
Бувший сусід                                     —       Колишній сусід
Об’явити догану                               —       Оголосити догану            Прочитать остальную часть записи »

Рубрики
«Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас