Записи с меткой «6 клас»

Електронний конструктор уроку. Українська література. 6 клас

Методичний комп’ютерний посібник

70 конспектів усіх уроків до курсу «Українська література. 6 клас» у форматі doc (Microsoft Word)

66 медіа-презентацій до усіх уроків у форматі ppt (Microsoft PowerPoint)

115 прийомів роботи на уроці, які урізноманітнюють зміст вашого уроку  477 ілюстрацій до курсу.

Бонуси:

— Календарне планування

Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. І семестр Нова програма

Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української літератури для I семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 р. Методичні разробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.   Прочитать остальную часть записи »

Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр. Частина І 2018 рік

Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української літератури для II семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 р. Методичні разробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.    Прочитать остальную часть записи »

Контрольна тестова робота 6 клас. ПРИКМЕТНИК

  1. Прикметниками є всі слова в рядку:

А. докучливий, кращий, весело, зелений.    Б. складний, сучасний, дотепний, смілива.

В.  правильний, прочитавши, вузький, глибокі.

Г. вишневий, яскраво, жовтуватий, художній.              Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр

Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр. Частина І / уклад. С. А. Свінтковська. — Х. : Вид. група «Основа», 2017.

Зміст

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ (УКРАЇНСЬКА МОВА НАВЧАННЯ). ІІ СЕМЕСТР  3

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ 8

Урок 49 Загальна характеристика частин мови   8   Прочитать остальную часть записи »

Контрольна тестова робота Лексикологія

6 клас

  1.  Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?

А Професійні.  Б Запозичені. В Неологізми.   Г Діалектні.

  1.  З’ясуйте, у якому рядку всі слова є історизмами.

Прочитать остальную часть записи »

Календарне планування на 2017-2018 н.р. Українська мова 6 клас

Українська мова. 5-9 класи.         Програма для загальноосвітніх   навчальних закладів з українською    мовою навчання. − К.: Видавничий дім   «Освіта», 2013 (зі змінами,

затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(7 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю 1 семестр II семестр
Перевірка мовної теми 4 4
Письмо:

переказ

 

1

 

1

твір 1
Правопис:

диктант

 

1

 

1

Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 19

  1. Іменник — це самостійна частина мови, що…

А   вказує на ознаку предмета;

Б   називає предмет;

В   вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх;  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 20

  1. За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на:

А   прості, складні і складені;

Б   кількісні і порядкові;

В   назви істот і неістот;

Г    якісні, відносні, присвійні.    Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 17

  1. Лише другорядні члени речення наведено в рядку:

А   додаток і означення;      Б   підмет і присудок;        В   означення і підмет;                Г    додаток і присудок.

  1. Складним є речення:

А   Червоніє сосна, ніби кована мідь (Д. Павличко).  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 18

  1. Розряди прикметників за значенням указано в рядку:

А   якісні, відносні, присвійні;

Б   прості, складні, складені;

В   вищого й найвищого ступенів порівняння;

Г    у прямому і переносному значенні.  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 16

  1. Лексикологія — розділ науки про мову, що вивчає…

А   звуки мови;      Б   частини мови;          В   словниковий склад мови;  Г    словосполучення і речення.

  1. Правильно розставлено розділові знаки в реченні:

А   Неділя день легкий (М. Рильський).  Прочитать остальную часть записи »