КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з української мови 8 КЛАС 2016-2017 н.р.

8 клас Українська мова

(70 год, 2 год на тиждень)

Форми контролю 1 семестр II семестр
Перевірка мовної теми 2 2
Письмо:
переказ 1 1
твір 1 1
Правопис:
диктант 1 1
аудіювання 1
Читання мовчки 1

Зміст навчального матеріалу Дата
1 Мова—найважливіший засіб спілку­вання, пізнання і впливу.
2 Розвиток мовлення № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування; засоби міжфразового зв’язку в тексті. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне.
3 Повторення та узагальнення вивченого.Лексикологія.
4 Фразеологія
5 Морфологія.Основні правила правопису (за вибором учи­теля).
6 Розвиток мовлення № 2. Особливості будови опису місцевості, пам’я­ток історії й культури.
7 Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення.

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

8 Розвиток мовлення № 3. Твір-опис місцево­сті (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.  (усно)
9 Речення прості й складні (повторення)
10 Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного слова. Граматична помилка та  умовне позначення її (практично).
11 Розвиток мовлення № 4. Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості  в художньому стилі.
12 Розвиток мовлення № 5. Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості  в художньому стилі.
13 Контрольна тестова робота №1. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення
14 Розвиток мовлення № 6. Аналіз контрольних робіт
15 Просте речення. Речення двоскладні та односкладні. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення. Підмет. Способи вираження підмета.
16 Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка.
17 Узгодження головних членів речення. Тире між підметом і присудком.
18      Речення поширені і непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Контрольне  ЧИТАННЯ МОВЧКИ
19 Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення (повторення).                                                                                        ДІАЛОГ
20 Розвиток мовлення № 7. Контрольний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.
21 Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок че­рез дефіс; прикладки, що беруться в лапки.
22 Види обставин (за значенням), способи вираження їх. Порівняльний зворот.

Ви­ділення порівняльних зворотів комами.

23 Контрольна тестова робота № 2.  Просте речення.
24 Розвиток мовлення № 8. Аналіз контрольних робіт
25 Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові)
26 Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка ( неозначено-осо­бові, безособові)
27 Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні).
28 Односкладне речення як частина складного речення.
29 Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.
30 Незакінчені речення, стилістичні функції їх.
31 Контрольний  диктант
32 Контрольна тестова  робота № 3. Односкладне речення.
33 Розвиток мовлення № 9. Аналіз контрольних робіт
34 Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені і непоширені однорідні члени речення.
35 Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові)
36 Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні і неоднорідні означення.
37 Розвиток мовлення № 10.  Твір-опис пам’яток історії і культури за картиною в публіцистичному стилі. (усно)
38 Узагальнювальні слова в ре­ченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення).
39 Кома між однорід­ними членами речення.Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами
40 Розвиток мовлення № 11. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу.
41 Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). Звертання непоширені і поширені. Риторичне звертання.
42 Розділові зна­ки при звертанні
43 Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за  значенням.
44 Розділові зна­ки при зверта вставних словах.
45 Розвиток мовлення № 12. Жанри мовлення: оповідання, повідомлення, тематичні виписки, конспект прочитаного,  протокол, витяг із протоколу, інтерв’ю,  особливості будови їх.
46 Розділові зна­ки при звертанні й вставних словах. Контрольне аудіювання.
47 Розвиток мовлення № 13. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі.
48 Контрольна тестова робота № 4. Речення з однорідними членами. Речення із звертаннями, вставними словами
49 Розвиток мовлення № 14. Аналіз контрольних робіт.
50 Речення з відокремленими членами.Поняття про відокремлення.
51 Відокремлені друго­рядні члени речення (також уточнювальні).
52 Розвиток мовлення№  15. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач).
53 Відокремлені друго­рядні члени речення (також уточнювальні).
54 Роз­ділові знаки при відокремлених та уточнювальних членах речення.
55 Розвиток мовлення № 16. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.
56 Правильна будова речень із дієприкметниковими зворота­ми.
57 Правильна будова речень із дієприслівниковими зворота­ми.
58 Інтонація речень із відокремленими членами.
59 Інтонація речень із уточнювальними членами.
60 Розвиток мовлення №17. Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі (усно)                                                
61 Роз­ділові знаки при відокремлених й уточнювальних членах речення.
62 Розвиток мовлення №  18. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.
63 Повторення в кінці року відомостей про словосполучення
64 Повторення в кінці року відомостей про просте речення
65 Розвиток мовлення № 19. Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науково­му стилі.
66 Повторення в кінці року відомостей про просте речення
67 Розвиток мовлення № 20  Контрольний твір-опис пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.
68 Контрольний диктант.
69 Контрольна робота № 5. РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ. Повторення в кінці року відомостей про словосполучення та просте речення.
70 Розвиток мовлення №21 Аналіз контрольних робіт

Вдячна, що користуєтесь моїм сайтом

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас