КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ уроків української літератури 5 КЛАС 2016-2017 н.р

Українська література 5-й клас

Обов’язкова кількість видів контролю

1 II
Контрольні роботи

у ф о р м і:

•   контрольного класного твору;

•   виконання інших завдань (тестів, відпо­відей на запитання тощо)

2

 

2

3

 

1

2

Уроки розвитку мовлення (РМ) 2(у+п) 2(у+п)
Уроки позакласного читання (ПЧ) 2  (ЛРК + ПЧ) 2 (ЛРК + ПЧ)
Перевірка зошитів 4 5

Зміст навчального матеріалу Дата Прим
1 ВСТУП Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва. ТЛ: образне слово (образ)
СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ
2 Міфи і легенди давніх українців. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, їхня роль у житті. ТЛ: міф, фольклор.
3 Легенди: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня» (за С.Плачиндою), Дажбог», «Неопалима купина» (за Є.Шморгуном)ТЛ: легенда
4 Легенди: «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі»
5 Народні перекази: «Прийом у запорожців».  Лицарство та відвага запорозьких козаків.

ТЛ: переказ

6 Народні казки. Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні). Побудова казки, її яскравий національний колорит

ТЛ: народна казка.

7 «Про правду і кривду». ТЛ: тема
8 «Мудра дівчина». Народне уявлення про добро і зло в казці.
9 «Ох». Аналіз фантастичного і реального в казках. ТЛ: гіпербола.
10 «Летючий корабель». Аналіз смішного і страшного, красивого і потворного в казках.
11 Виразне читання улюблених епізодів казки  «Летючий корабель».
12 Позакласне читання.  Відображення любові до праці у народних казках Кривенька качечка”, „Дідова дочка і бабина дочка”.
13 Розвиток мовленняУсний переказ епізоду казки.
14 Контрольна тестова робота № 1. СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ. Міфи, легенди і перекази  українців. Народні казки.
15 Літературні казки. І. Франко.  Дитинство письменника. І. Франко — казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). «Фарбований Лис». Особливості літературної казки, її від­мінність од народної. ТЛ: літературна казка.
16 «Фарбований Лис». Зміст казки, головні персонажі, другорядні.
17 Образ Лиса, риси його характеру.  ТЛ: Мова автора і мова персонажів, прозова мова.
18 Література рідного краю .  Любов до рідної землі у «Казці про лелек та Павлика-мандрівника» І.Багряного.
19 Василь Королів-СтарийКороткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в цих казках.
20 Хуха-Моховинка». Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.  ТЛ: портрет.
21 Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон» . Казкова історія і сучасне життя.
22 «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична).

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети (повторення)

23 Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Повість-казка сучасної  дитячої письменниці.

24 Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети.
25 Елементи незвичайного в повісті.
26 Символіка країни Недоладії та її мешканців.

(написати продовження пригоди Алі та її нових друзів або інсценізацію за твором, давши їй свою назву)

27 Із народної мудрості. Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. ТЛ: загадка
28 Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин).
29 Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. ТЛ: прислів’я, приказка.
30 Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

Напам’ять: кілька загадок, прислів’їв і приказок (на вибір).

31 РМ Складання оповідання (казки) за прислів’ям  (письмово).
32 Контрольна тестова робота № 2. Літературні казки. Із народної мудрості.
33 Леонід ГЛІБОВ. «Химерний, маленький…», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови.  ТЛ: акровірш (повторення).
ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ
34 «Повість временних літ» — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літо писних сюжетів.Літописні оповіді: «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». ТЛ: літопис.
35 «Святослав уладає мир з греками…», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (подавати на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця).
36 Любов руських (україн ських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
37 Олександр Олесь. Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. «Заспів», «Україна в старовину».
38 «Похід на Царгород»,  «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»). Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.
39 «Микита Кожум’яка» . ТЛ: драматичний твір і його побудова.
40 Драматичний твір на тему народної казки.
41 Контрольна тестова робота № 3. Леонід Глібов. Літописні оповіді. О.Олесь
42 Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість сучасної письменниці. ТЛ: епічний твір.
43 «Таємниця козацької шаблі». Фантастичне  і реальне в ній.  Важливість знань про історичне минуле нашого народу в житті людини.
44 Твір про справжні життєві цінності. Стосунки між дорослими й дітьми.
45  РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ Тарас ШЕВЧЕНКО. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…». Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.   ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

Напам’ять: «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…»

46 Степан ВАСИЛЬЧЕНКО. «В бур’янах» Україна часів Т. Шевченка.
47 «В бур’янах». Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті Степана Васильченка).
48 Позакласне читання. Несподіваний світ дитинства Тараса Шевченка (За книгою Іван Андрусяк «Про Тараса Шевченка…»)
49 Контрольна тестова робота № 4. Зірка Мензатюк. Т.Шевченко.  С. Васильченко
50 Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився.

«Не бував ти у наших краях!».

51  «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.    ТЛ: метафора.  Напам’ять: 1 вірш (на вибір).
52 Євген ГУЦАЛО. «Лось» Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось».     ТЛ: оповідання.
53 Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.
54 Максим Рильський. Основні відомості про поета. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»)Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови.
55 Максим Рильський. «Осінь-маляр із палітрою пишною». Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. Напам’ять: 1 вірш (на вибір).
56 Контрольна тестова робота № 5.П.Тичина. Є.Гуцало. М.Рильський.
57 Розвиток мовлення. Художній етюд про природу. (письмово)
58 Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів − природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.
59  Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.
60 Виразне читання напам’ять прозового уривка з оповідання «Дивак».
61 Микола Вінграновський. «Сіроманець».
62

Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи

63 Гуманізм повісті «Сіроманець».
64 Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.
65 Контрольний твір за творчістю Г.Тютюнника або М.Вінграновського
66 Розвиток мовлення.  Усна характеристика головного героя  твору «Сіроманець» М.Вінграновського  за планом.
67 Література рідного краю.  Образ дитинства в творчості Б.Д.Грінченка
68 Урок — підсумок. Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.
69 Урок — підсумок. Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.
70 Контрольна тестова робота № 6. Г.Тютюнник. М.Вінграновський.

Вдячна, що користуєтесь моїм сайтом.

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас