Тести «Фонетика» ЗНО

1.Знак м’якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

Амистец..кий, учител..ство, камін..чик

Бмалесен..кий, одягаєт..ся, мен..ший

Вжмен..ці, винос..те, виріз..блений

Гвін..чати, запоріз..кий, жен..шень

2.Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

Апогляд, кладка, передзвін

Бсьорбати, весняний, всюди

Взахист, розвиватися, пізній

Гнитці, баскетбол, молитва

Дкрай, вокзал, закріплення

3.Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку

Апобував … Полтаві, заголовок … журналі, пташенята … гнізді

Ббузок … цвітінні, літак … хмарах, повідомили … новинах

Ввпадати … вічі, записано … статуті, місця … автобусі

Гквітка … вазоні, світло … кімнаті, розчиняється … молоці

Дкостюм … шафі, подивитися … вічко, постукав … двері

4.Подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка

Апередгроз..я, суверен..ий, числен..ий

Бшален..ий, військ..омат, в..ічливість

Вспорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий

Гроз..броїти, осерд..я, від..зеркалення

Дстуден..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

5.Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

Азіставити, просьба, зябра

Бусмішці, смієшся, посмішка

Внесеться, тюльпан, тьмяно

Гперифраз, фонетика, любов

Дкрай, вокзал, закріплення

6.Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

Асвис..нути, ненавис..ний, пес..ливий

Бтиж..невий, тріс..нути, захис..ник

Внавмис..но, провіс..ник, хвас..нути

Градіс..ний, аген..ство, ціліс..ний

Дбалас..ний, перехрес..ний, зліс..ний

7.Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

Аслов’янський, маслюк, джазист

Босяяння, юнацький, беззастережний

Вблищить, каяття, європейський

Гколючий, в’юнище, їжджений

Дйодований, дзюркотіти, травиця

8.Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ

Арозм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я

Брум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам

Ввідв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі

Гсолов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний

Дподвір..я, об..єднання, пів..юрти, пів..Європи

9.Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

Асер..цевий, проїз..ний, аген..ський

Бартис..ці, захис..ний, безчес..ний

Впес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

Гтиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

Драдіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний

10.Подвоєні літери на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

Авоєн..ий, пів..ідра, пореформен..ий

Бдозвіл..я, буквен..ий, під..атливий

Ввід..звеніти, зав..ишки, вікон..иця

Гзвід..аля, індичен..я, невгомон..ий

Двід..авна, зацікавлен..ість, зран..я

  1. Виділені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

Адоріжка, миєшся, широкий

Бшістсот, Тбілісі, метелиця

Всвято, осінній, просьба

ГВеликдень, аякже, ґрунт

Дбудинок, бджола, Дніпро

  1. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

Арадіст..ю, нездолáн..ий, зіл..я

Бзван..я, жовч..ю, довгождан..ий

Взавдан..я, велич..ю, старан..о

Гзроблен..ий, забут..я, суд..ею

Дпіч..ю, студен..ий, священ..е

 

 

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас