КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Українська література
5 клас
2021-2022 н.р.

Обов’язкова кількість видів контролю

  1 II

Контрольні роботи

у ф о р м і:

•   контрольного класного твору;

•   виконання інших завдань (тестів, відпо­відей на запитання тощо)

2

 

2

3

 

1

2

Уроки розвитку мовлення (РМ) 2(у+п) 2(у+п)
Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2
Уроки ЛРК 2 2
Перевірка зошитів 4 5

Дата Зміст уроку

 

 

 

 

 

 

1   ВСТУП.Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури.Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.
2   СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ
Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи і легенди давніх українців Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки.
ТЛ: фольклор, легенда (повторення), міф, переказ.
3   Легенди: «Про зоряний Віз», «Берегиня», «Чому пес живе
коло людини?»
(за С. Плачиндою),
4   «Дажбог», «Неопалима купина» (за Є. Шморгуном), «Як виникли  Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі» (5 творів на вибір учителя).
5   Народні перекази. «Прийом у запорожців». Звичаї та традиції
запорозьких козаків.
МЗ: Зв’язок із історією походження української державної символіки (тризуб)
6   Народні казки
«
Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.    ТЛ: народна казка, тема, гіпербола.
7   «Про правду і кривду» або «Мудра дівчина» (на вибір учителя). «Ох» або «Летючий корабель» (на вибір учителя) Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні)). Побудова казки, її яскравий національний колорит.
8   Виразне читання улюблених епізодів народної казки. Народнеуявлення про добро і зло в казці. Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.
МЗ: Спорідненість українських казок із казками народів світу (зарубіжна література).
СЛ: Сучасні казки: Фоззі. «Гупало Василь. П’ять з половиною пригод».
9   РМУсний переказ епізоду казки.
10   Позакласне читання № 1

 

11   Контрольна тестова робота № 1. СВІТ ФАНТАЗІЇ  ТА МУДРОСТІ. Народні казки.
12   Літературні казки. І. Франко.  Дитинство письменника. І. Франко — казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). «Фарбований Лис». Особливості літературної казки, її від­мінність од народної.

ТЛ: літературна казка.

13   «Фарбований Лис». Зміст казки, головні персонажі, другорядні.
14   Образ Лиса, риси його характеру. 

ТЛ: Мова автора і мова персонажів, прозова мова.

15   Література рідного краю № 1.

 

16   Василь Королів-СтарийКороткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в цих казках.
17   Хуха-Моховинка». Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.  ТЛ: портрет.

СЛ: Сашко Дерманський. «Казки дракона Омелька»

18   Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця.

«Цар Плаксій та Лоскотон»

19   Казкова історія і сучасне життя.

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети

20   «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична).
21   Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Повість-казка сучасної  дитячої письменниці.

ТЛ: повість-казка (повторення)

22   Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети.
23   Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців.

МК: фільм «Аліса в країні див», США, 2010 (кіномистецтво)

(написати продовження пригоди Алі та її нових друзів або інсценізацію за твором, давши їй свою назву)

24   Позакласне читання № 2.

 

25   Із народної мудрості. Загадки. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин).

ТЛ: загадка, метафора

26   Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

ТЛ: прислів’я, приказка.

МЗ: малі фольклорні жанри народівсвіту (зарубіжна література);
математичні загадки (математика); малі фольклорні жанри на уроках розвитку мовлення (українська мова).
СЛ: авторські казки Сашка Лірника (Олександра Власюка).
О. Бурбело. «Первоцвіт: казки, легенди, вірші, смішинки та загадки».

27   РМ Складання оповідання (казки) за прислів’ям  (письмово).
28   Леонід ГЛІБОВ. Відомий український поет і байкар. «Химерний, маленький…», «Що за птиця?»
29    Леонід ГЛІБОВ. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» Фольклорна основа його віршованих загадок.

ТЛ: акровірш (повторення).

30   Література рідного краю № 2

 

31   Контрольна тестова робота № 2. Літературні казки. Із народної мудрості. Л.Глібов
    ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ
32   Літописні оповіді (подавати на основі «Повісті минулих літ» у
переказі В. Близнеця):
«Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками…», Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (3 твори – на вибір учителя)  ТЛ: літопис.
33   «Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу.
Значення літописання для нащадків. Казкові й історичні мотиви
літописних сюжетів.
34   Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
МЗ: доба Русі-України (історія України).
35   Олександр ОЛЕСЬ. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на
Царгород», «Ярослав Мудрий»
(із кн. «Княжа Україна») (2 на вибір учителя)
36   Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична
оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.
37   «Микита Кожум’яка»

ТЛ: драматичний твір і його  побудова.

38   Драматичний твір на  тему народної казки.   МК: мультфільм «Микита Кожум’яка», 2016 (кіномистецтво)
39   Контрольна тестова робота № 3.  Літописні оповіді. О.Олесь
40   Зірка МЕНЗАТЮК. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України. ТЛ: епічний твір.
41   Фантастичне і реальне в ній. Історичне минуле нашого народу в
житті сучасної людини.
42   Образи  козаків та символіка козацької шаблі  у творі.
43   Екзотика старовинних українських замків.
МЗ: козацька доба (історія України).
МК: документальні фільми про козацьку звитягу та про козацьку шаблю із серії «Козацька звитяга»; проект «Історія українських земель. Козаки». Серія 1 (кіномистецтво)
44   РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ
Тарас ШЕВЧЕНКО. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок
вишневий коло хати…». Картини довколишнього світу,
природи в поезіях Тараса Шевченка — художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.
ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.
МК: репродукція картини Т. Шевченка «Селянська родина»
(образотворче мистецтво); музичні твори на слова Т. Шевченка композиторів: М. Лисенка, Я. Степового, Г. Хоткевича та інших; сучасні музичні інтерпретації (музичне мистецтво).
Напам’ять: «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…»
45   Степан ВАСИЛЬЧЕНКО«В бур’янах» або Оксана ІВАНЕНКО. «Тарасові шляхи».
46   Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство
(на основі повісті Степана Васильченка або Оксани Іваненко).
47   Позакласне читання № 3. Несподіваний світ дитинства Тараса Шевченка (За книгою Іван Андрусяк «Про Тараса Шевченка…»)
48   Контрольна тестова робота № 4. Зірка Мензатюк. РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ (Т.Шевченко, С.Васильченко)
49   Павло ТИЧИНА. Коротко про поета і край, де він народився. «Не бував ти у наших краях!» .
50   «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…».  Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. Мелодійність віршів П. Тичини.
ТЛ: ліричний герой.            Напам’ять: 1 вірш (на вибір).
МК: Г. Майборода «Гаї шумлять», сучасні музичні інтерпретації творів П.Тичини (музичне мистецтво).
51   Література рідного краю № 3. Любов до рідної землі у «Казці про лелек та Павлика-мандрівника» І.Багряного.
52   Євген ГУЦАЛО. Основні відомості про письменника.
«Лось» Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва.
53   Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя –
шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у
захисті гуманних переконань.
ТЛ: оповідання.
МЗ: тварини, які живуть у лісах України (природознавство); твори
про світ природи: Р. Кіплінг. «Мауглі», Е. Сетон-Томпсон. «Ведмежа Джонні» (зарубіжна література)
54   Максим РИЛЬСЬКИЙ. Основні відомості про поета. «Дощ»
(«Благодатний, довгожданий…»)
55   «Осінь-маляр із палітрою пишною…»Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям.
МК: репродукції картин українських художників про дощ та осінь
(образотворче мистецтво), цикл «Чотири пори року» А. Вівальді, «Пори року» П. Чайковського (музичне мистецтво).

Напам’ять: 1 вірш (на вибір).

56   Контрольна тестова робота № 5. П.Тичина. Є.Гуцало. М.Рильський.
57   Розвиток мовлення. Художній етюд про природу. (письмово)
58   Григір ТЮТЮННИК. Коротко про письменника. «Дивак»
Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини.
Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображених в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.
59   Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.
60   Виразне читання напам’ять прозового уривка з оповідання «Дивак».

 

61   Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ. «Сіроманець»
62   Захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад
гармонії людини й природи
63   Гуманізм повісті.
64  
Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.
МК: фільм «Сіроманець», 1989; режисер П. Марусик (кіномистецтво).
65   Контрольний твір за творчістю Г.Тютюнника або М.Вінграновського
66   Розвиток мовлення (усно) Усна характеристика головного героя  твору «Сіроманець» М.Вінграновського  за планом.
67   Позакласне читання № 4. Дивовижні пригоди друзів у віртуальному та реальному світах у повісті Гридіна Сергія » Федько прибулець з інтернету»
68   Література рідного краю № 4. Образ дитинства в творчості Б.Д.Грінченка
69   Контрольна тестова робота № 6. Г.Тютюнник. М.Вінграновський.
70   Урок — підсумок. Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

 

 

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас