Пишемо власне висловлення

Загальна структура твору-роздуму

Не дивуйтеся, що в питанні про твip (здавалося б, у самому cловi очевидний творчий, вільний характер процесу), йдеться про таке суворе й чітке поняття, як структура. Так, твip — це, перш за все, текст, a Bін будується за стрункою схемою: вступ, основна частина, висновок. Tвip-роздум — особливий текст, побудова якого визначена законами логіки. дотримання певної визначеної схеми при написанні твору- роздуму — необхідна вимога, виконання якої допоможе вам переконливо довести свою думку. Отож запам’ятайте план побудови твору-роздуму й порядок його складових частин.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня частина може варіюватися: або ви подаєте одразу всі аргументи (мінімум два), або по одному, наводячи після кожного приклад. Тоді «скелет» твору виглядатиме так.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врахуйте: аргументи доводять тезу, приклади підтверджують істинність аргументів. Це означає, що якщо ви висунете дві тези, то потрібно аргументувати кожну з них двома доказами і до кожного добирати приклади. Морочлива справа, еге ж? Тож намагайтеся чітко й лаконічно викладати свої думки.

На що звертають увагу, оцінюючи структуру твору на ЗНО?

На такі моменти: наявність усіх названих елементів структури, їх пов’язаність (тезі відповідають аргументи, приклади й висновок) і використання спеціальних слів та виразів, необхідних для кожної частини тексту.

Це означає, що, оцінюючи тезу, викладач візьме до уваги таке:

— теза є;

— вона розташована на початку твору;

—  вона сформульована чітко;

— у ній є конструкції, які свідчать про вираження вашої власної думки (дивіться таблицю нижче).

До прикладів, аргументів та висновку вимоги такі:

— аргументи містяться після тези та відповідають їй;

—  аргументів мінімум два (!);

— приклади розташовані після аргументів і відповідають їм;

—  прикладів мінімум два (!): один із художньої літератури чи інших видів мистецтва та один з історії, суспільно- політичного чи власного життя;

—  висновок міститься після прикладів і відповідає тезі;

— використані спеціальні слова й вирази, які необхідні для аргументації, наведення прикладів та висновку (дивіться таблицю нижче).

так просто, то цілком реально навчитися правильно будувати структуру твору-роздуму. Тож за роботу!

Спеціальні слова й вирази у творі-роздумі

 

Теза ■     Я думаю,..

■     Я вважаю,…

■      Мені здається, що.

■      На мою думку,…

■      На моє переконання.

■      Моя точка зору на цю проблему така:

Аргументи ■      Я так вважаю, тому що

■      Чому я так думаю? Тому що..

■      Аргументом на користь моєї думки може бути те, що До того ж…….

■     Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше,………………. а по-друге..

■     На користь моєї думки можу навести такі аргументи:

■      Моє переконання базується на тому, що, по- перше, ……………..  а по-друге,………

■      Хоч моя думка, можливо, видається дивною, спробую переконати вас такими аргументами:

Приклади ■      Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми.

■      На згадку приходить герой…..

■      У зв’язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір…………………….

■     Яскравим прикладом саме такого розуміння      особисто для мене є………………………………..

■      Проблема є дуже актуальною, тому багато прикладів її розв’язання дає саме життя.

■      Говорячи про…………………………… .., не можна не згадати……….

■      Повертаючись до думки про . , можу

навести такий приклад:………

Як я вже зазначав… Щодо цього яскравим прикладом є образ………………….. з твору…….

 

■     Тема мого роздуму порушується у творі

Там…………

» Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой…………………. з твору………

■     Історія також дає багато прикладів

Один із них -…….

■     Згадаймо постать видатного ……….

Захоплює його………

■     Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що…………………….

■     Хочу навести приклад із власного життя

Висновок ■     Отже, можна дійти висновку, що

■     Підсумовуючи, можна зазначити:

■     Таким чином, можна зробити висновок, що ….

■     Отже, бачимо, що……

■     На завершення свого роздуму підсумую:

Вирази для

зв’язку думок

■     По-перше, по-друге,…

■     Повертаючись до думки про , хочу

зазначити, що.

■     Як я вже стверджував,.

■     Як уже зазначалося,

■     Як можна побачити

Сподіваюся, ви розумієте, що не треба використовувати всі пропоновані в таблиці вислови в одному творі: вам потрібні одна-дві конструкції з кожного блоку. Зверніть увагу: вирази для зв’язку думок не є закріпленими за певною частиною твору, Їх наявність  впливає на кількість балів за логічність твору, отож вони необхідні. Оптимальний варіант їх використання — в аргументах і прикладах (дивіться таблицю). Ще одне: поставтесь серйозно до запропонованих конструкцій. Якщо, наприклад, у висновку ви напишете «Я думаю», ризикуєте втратити 1 бал, оскільки цей вираз доцільно використовувати при формулюванні тези.

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас