Готуємося до конкурсів (і не тільки).

5 клас
1. Напиши казку про сонечко. Не забудь розказати про мандрівку його по небу, побачене ним із висот. Пам’ятай при цьому, що сонце – жива істота.
12 балів
2. Завдання з «Культури мовлення» і «Пунктуації».
Відредагуй речення, запиши їх
.
1. На свято Миколая нам дарували пам’ятні сувеніри. 2. На шкільному концерті я уперше дебютував на сцені. 3. У перукарні нас зацікавив прейскурант цін. 4. Дієслово – це буде одна з частин мови.          4 бали
3. Орфографічна хвилинка.             Запиши слова з малої чи великої літери та постав, де треба, лапки.
(Ц, ц)укерки (В, в)ведмедик, (В, в)верховна (Р, р)ада України, (З, з)авод (В,в)ерховина, (М, м)айдан (Н, н)езалежності.  4 бали
4. З фольклорної скарбниці.
Запиши вислови та їх тлумачення за зразком:
розв’язати язика – стати говірким.
Тримати язик за зубами —
Сушити зуби –
Підібгати хвоста –
Тонко прясти –
Накрити мокрим рядном —
5 балів
5. Як народжуються нові слова?

Добери і запиши до прикметників порівняння.
Неповороткий, наче …
Полохливий, як …
Злий, як …
Упертий, як …
4 бали
6. Мандрівка лабіринтами «Синтаксису».
Спиши речення, доповнивши їх на місці крапок однорідними членами. Постав потрібні розділові знаки.
1. … повсюди лежала роса. 2. Вранці пахло нектаром польових квітів … . 3. … різними кольорами переливався ліс над річкою. 4. Почувся передсвітанковий перегук лісових пташок … .
4 бали
Усього 33 бали
6 клас
1. Напиши оповідання про випадок із життя «Дерево міцне корінням, а людина – друзями». Використай у творі різні за походженням слова.           
12 балів
2. Завдання з «Культури мовлення» і «Пунктуації».
Запиши речення, замінивши неправильно вжиті слова.
1. У об’яві йшлася мова про сучасні електротовари. 2. Лікарі не змогли попередити хворобу, тому в слідуючих змаганнях він не прийматиме участі. 3. Дякую вас, Олена Іванівна, за допомогу. 4. Більша половина учнів працювала в саду.                4 бали
3. Орфографічна хвилинка.
Перепиши. Замість крапок устав, де потрібно, пропущену літеру або апостроф.
Боро..ьба, чес..ність, кр..ниця, фу..бол, тр..маєт..ся, ро..м..якшити, рутв..яний, арф..яр, у вишен..ці, на травин..ці.                    5 балів
4. З фольклорної скарбниці.
До поданих фразеологізмів добери антонімічні.
Легкий на руку, кидає в холод, жити чужим розумом, під носом.
4 бали
5. Як народжуються нові слова?Від кожної пари слів утвори нове слово. Запиши утворені слова.

Любити, правда; три, кут; п’ятнадцять, рік; дзвінкий, голос; український, англійський; лівий, берег; жовтий, блакитний; Чорне море.            4 бали
6. Мандрівка лабіринтами «Синтаксису».
На місці крапок встав епітети й порівняння. Запиши утворені речення.
… сонце зігрівало, як …; … хмари пливли, наче …; … клен губив … листя, ніби ..; … краплини роси вигравали на сонці… барвами, як …        4 бали
Усього 33 бали
7 клас
1. Склади і запиши твір про роздуми листяного деревця восени. Використай займенники хто, ця, вся, дехто, будь-хто, який, чомусь.         
12 балів
2. Завдання з «Культури мовлення» і «Пунктуації».
Відредагуй речення, запиши їх і постав розділові знаки.
1. Отже зустрічаємося завтра без четверті десять. 2. Казали що нарада по цьому питанню розпочнеться в десять годин. 3. Марія Іванівна я хочу до вас звернутися по приватній справі. 4. В об’яві йшлося про те що підписка на газети триватиме до кінця місяця.                      4 бали
3. Орфографічна хвилинка.
Перепиши слова і встав замість крапок, де потрібно, знак м’якшення або апостроф.
Козац…кий, кін…чик, медал…йон, нен…ка, мен…ший, тон…ший, чотир…ох, чотир…ма, черв…як, св…ято, моркв…яний, з…єднати, мавп…ячий, подвір…я, св…ященик.
5 балів
4. З фольклорної скарбниці.
Поясни значення поданих фразеологізмів, з одним із них склади і запиши речення, підкресли члени речення.
Передати куті меду –
Валитися з ніг –
Як сніг на голову –
Опустити руки –
4 бали
5. Цікава «Граматика».

Запиши словами позначені цифрами числівники.
Виступили перед 7 492 виборцями, посаджено близько 3 568 кущів троянд, на 1 587 гектарах зібрано врожай, привітання надіслано 124 делегатам.                  4 бали
6. Мандрівка лабіринтами «Синтаксису».
Подані нижче сполучення слів перетвори на дієприкметникові звороти, уведи їх у речення. Утворені речення запиши.
Зібрати зошити, швидко прикрасити ялинку, вишити рушник, скосити траву вранці.                    4бали
Усього 33 бали
8 клас
1. Склади і запиши пейзажний етюд “Наснилося зимовому лісу…”. У тексті використай складні речення
.            12 балів
2. Завдання з «Культури мовлення» та «Пунктуації».
Відредагуй речення, запиши їх і постав розділові знаки.
1. На неділю я маю переглянути останні номери журналу написати електронні письма товаришам відвідати художню виставку. 2. Хворим рекомендують споживати овочі фрукти
апельсини. 3. Київський університет імені Т. Шевченко найбільш відомий вуз України. 4. Нам ніщо не мішало зустрітись в другий раз.
4 бали
3. Орфографічна хвилинка.
Запиши прислівники, знявши риску. Постав наголоси.
На/дворі, аби/як, де/куди, в/останнє, на/гору, у/ночі, з/рання, на/чисто, на/зло, на/завжди, по/ночі, с/під/лоба, на/по/готові, в/тричі, по/волі, на/зустріч, казна/коли, коли/не/коли, де/не/де, з давніх/давен.5 балів

4. З фольклорної скарбниці.
Продовж прислів’я і запиши їх.
Багато снігу – багато…
Сім разів відміряй, а …
Маленька праця краща за …
Сонце на літо – зима …
4 бали
5. Цікава «Граматика».
Запиши подані іменники в родовому, давальному й орудному відмінках.
Яєчня, вівця, річ, груша, сутінь, жовч, стаття, контроль, рід, гай, Ігор, Анатолій.
4 бали
6. Мандрівка лабіринтами «Синтаксису».
Подані складні речення перебудуй на прості з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами. Речення запиши, звороти підкресли як члени речення.
1. Коли народ втрачає пам’ять, він починає все з нуля. 2. Коли ми зазираємо у майбутнє та осмислюємо сучасне, ми не вправі забувати про минуле. 3. У рідний край, що був грозою вмитий, ведуть усі шляхи на світі. 4. Ми спроможні зрушити гори, якщо силами зберемось.                4 бали
Усього 33 бали
9 клас
1. Письмово розкрий зміст слів «Де є прагнення добра як свідомої мети життя, там існує культура почуттів, людяність». Використай у тексті складносурядні речення.
12 балів
2. Завдання з «Культури мовлення» і «Пунктуації».

Відредагуй речення, запиши їх і розстав розділові знаки. 1. На моє переконання свято розпочнемо без п’ятнадцяти сім. 2. Спеціально для нашого каналу у вечірньому етері дасть
інтерв’ю іспанська мовознавчиня. 3. Мені здається що працюю над цією задачою більше години. 4. Означення виражене дієприкметниковим зворотом після означуваного слова
відокремлюється обабіч комами.  4 бали
3. Орфографічна хвилинка.
Спиши слова, вставивши букву чи знявши риску.
Віс…ник, хвас..нути, кріпос..ний, добл..с..ний, зап..яс..ний,    аванпос..ний, бли..чий, невіс..ч..н, пів/оселі, напів/пр..сідання,
архі/давній, народно/пісен..ий, пів/Америки, пів/яс..на, до/ладу,  на/сам/кінець, не/сьогодні/завтра, вище/згадан..ий, не/аби/який,  ../під/лоба.  5 балів
4. З фольклорної скарбниці.
Поясни значення поданих фразеологізмів. З одним з них побудуй складне речення, запиши його, підкресли у ньому члени речення.
Білими нитками шито, як з голочки, око за око, усміхнулася доля.          4 бали
5. Цікава «Граматика».
Утвори прикметники від поданих географічних назв.
Кременчук, Золотоноша, Бахмач, Париж, Острог, Цюрих, Дрогобич, Гаага, Гамбург, Рига, Кагарлик, Прага, Запоріжжя, Устюг, Люксембург, Збараж.
4 бали
6. Мандрівка лабіринтами «Синтаксису».
Розкриваючи дужки, об’єднай прості речення в складні за допомогою сурядних сполучників, що виражають одночасність, послідовність, чергування явищ, протиставлення, зіставлення. Запиши утворені речення, постав розділові знаки.
1. Серпень ще називають порою меду та яблук (найбільше свято цього місяця — свято врожаю). 2. Помітно скорочується тривалість світлого дня (вона поступово наближається до осіннього рівнодення). 3. Для лисиць і козуль починається осіннє линяння (ховрашки готуються до сплячки). 4. По небу хмарки біжать (сонце виглядає).
4 бали
Усього 33 бали
10 клас1. Склади і запиши роздум про те, як люди 
спілкуватимуться в майбутньому. Використай у творі 2 – 3 речення з відокремленими членами.      12 балів
2. Орфографічна хвилинка.
Запиши подані слова, вставивши пропущені букви чи знявши риску.
Контр/адм..рал, дослідник/астроном, пів/гривні, на/пів/сон, д..алектико/матер..алістичний, юн..ат, компос..ний, корис..ний, пал..чка, вікон..чко, Ігор..вич, Юрі..вич, Горді..вна, в/зат..шку, чим/дуж, мимо/волі, на/прощання, пліч/о/пліч, по/сусідс..к.., на/в/п..рейми.                      5 балів
3. З фольклорної скарбниці.
Добери до поданих крилатих висловів по кілька українських прислів’їв і приказок.
Скільки людей, стільки й думок (Цицерон). Якщо хочеш жити для себе, живи для інших. (Сенека).                    4 бали
4. Цікава «Граматика».
Запиши іменники у формі Р. в. однини.
Вокзал, туман, біль, метеорит, батальйон, клен, Париж, Китай,  Кривий Ріг, епос, мільйон, облік, колоквіум, трамвай, двигун, камінь.      4 бали
5. Мандрівка лабіринтами «Синтаксису».
Визнач тип складних речень. Побудуй їх схеми.
1. Весільний хліб, коровай, шишки треба скоро з’їсти, щоб не засохли, бо в молодих “життя всохне”. 2. Гаснуть вранішні зорі, і пливуть хвилі вітру в достиглому житі. 3. Золотими хлібами дзвенить українська земля, молодими садами квітує широке роздолля. 4. Людей, які прийшли з доброю місією, з чистим серцем чи з доброю новиною, на нашій землі завжди зустрічали з хлібиною на вишитому рушнику.
4 бали
6. Таємниці «Лексики».
Заміни слова, які порушують стилістичну єдність тексту. Запиши речення, постав розділові знаки.
1. Перепели давали піднесений вечірній концерт. 2. Я йшов серед замислених колосків жита. 3. Мені не видно було кінця житнього лану бо хліб вимахав вище мого зросту і я кумекав що тут серед цієї гущавини можна заблукати як у джунглях. 4. Всі слухачі перебувають у дуже великому нервовому напруженні ніби чекаючи наближення чогось надзвичайного.
4 бали
Усього 33 бали
11 клас
1. Склади і запиши роздум «І європейцем я живу в краю Шевченка та Богдана». Використай у творі неповні речення.
12 балів
2. Орфографічна хвилинка.
Запиши відповідно до правописних норм подані слова і додай їх українські відповідники.
Інкр..мінація, л..міт, гене..огія, д..партамент, нонс..нс.              5 балів
3. З фольклорної скарбниці.
Згадай і запиши по чотири фразеологізми зі словами зуб,  палець.           
4 бали
4. Цікава «Граматика».
Утвори можливі форми вищого ступеня порівняння прикметників і запиши їх.
Близький, довгий, дорогий, важкий, рідкий, дужий,  вузький, поганий, малий, високий, гарний, гіркий.                4 бали
5. Мандрівка лабіринтами «Синтаксису».
На основі простого речення побудуй інші синтаксичні одиниці: а) складносурядне речення; б) складнопідрядне речення з одним підрядним; в) складнопідрядне речення з
кількома підрядними; г) безсполучникове складне речення.    Визнач граматичні основи.
Освіта людини має починатися з приказок і закінчуватися думками (Сенека).                    4 бали
6. Таємниці «Лексики».
Відредагуй речення і запиши їх. Постав розділові знаки.
1. Якщо людина своїми діями заслужила погане відношення людей до себе то хоч би якою була вона богатою хоч би яку високу посаду займала якої слави зажила все це не переваже на терезах людського осуду. 2. Для того щоб у колективі шанували й любили треба на мій погляд сумлінно відноситься до діла працювати для людей для суспільства. 3. Я знаю багатьох, хто рахує себе щасливим саме тому що все своє свідоме життя плідно робив. 4. І для мене завжди на першому місті був труд.    4 бали
Усього 33 бали

 

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас