Завдання для оцінювання знань з теми «Дієприкметник» ІV варіант

I рівень

За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Дієприкметниковий зворот — це ___________________________

2. Підкресліть дієприкметниковий зворот як член речення, розставте розділові знаки.

Якось брів я звільна полем весь заглиблений у себе (Б. Олійник).

3. Підкресліть пасивні дієприкметники.     

Нанесений, поблідлий, розказаний, вишитий, залитий.

4. Підкресліть у реченні безособову форму на -но, -то. Урочистий вечір присвячено сторіччю від дня народження поета.

5. Визначте, чи правильне твердження.

У пасивних дієприкметниках пишеться нн.  Так             Ні

6. У словосполученні не/надрукований рукопис лежав у столі з дієприкметником не пишеться ________________.

II рівень

За кожну правильну відповідь — 1 бал.

1. Дієприкметнику властиві такі ознаки дієслова, як  _________________________
і такі ознаки прикметника, як____________________________________________

2. Дієприкметниковий зворот виділяється комами, якщо ______________________________________________
3. Від поданих слів утворіть пасивні дієприкметники.

Запросити_______________ ; виготовити_______________________навчити____________________ ; приспати_______________.

4. Укажіть дієприкметники, в яких пишеться н.

а) Захова…ий; б) вироще…ий; в) залата…ий; г) признане…ий.

5. Якщо дієприкметник без не не вживається, то він пишеться:

а) разом; б) окремо; в) через дефіс; г) або разом, або через дефіс.

6. Укажіть речення, в яких дієприкметники з не пишуться разом.

а) У (не) прибраних кімнатах ніхто не живе, б) У нас багато (не) вирішених проблем, в) Розсаду посадили в (не) зігріту сонцем землю, г) Члени речення (не) підкреслені.

III рівень

За кожну правильну відповідь — 1,5 бала.

1. Підкресліть дієприкметники.

Похилений на схід, похилене дерево, відкритий недавно, відкритий погляд.

2. Перебудуйте і запишіть речення так, щоб дієприкметникові звороти виділялися комами.

1) Обвітрені суховіями півдня вершники мчали по сухому асфальту.
2) На березі хвилястої Десни стояло оповите в сни місто.
3. Складіть схему або таблицю за темою: «Творення пасивних дієприкметників».

4. Укажіть речення з безособовими формами на -но, -то. а) Нашу сім’ю запрошено на ювілей, б) Учнівські роботи подано на конкурс, в) Мати дивилася на свою доньку закохано й замріяно, г) На тому місці побудовано велику, гарну, муровану з цегли церкву.

5. Від поданих слів утворіть пасивні дієприкметники, до кожного з них доберіть означуваний іменник.

Нагорнути___________________ , згуртувати______________________, посадити______________________ .

6. Доберіть до поданих дієприкметників залежні слова, запишіть утворені словосполучення.

Зразок. Незайманий сніг — не займаний (ким?) лижниками сніг.

Непросіяна гречка____________________________________

Незібраний букет       __________________________________

Ненаписана вправа  __________________________________

Незігріта земля  ____________________________________

IV рівень

Оцінка за критеріями оцінювання творчих робіт.

1. Складіть план усного висловлювання на лінгвістичну тему: «Дієприкметник як особлива форма дієслова».

2. Введіть дієприкметники в речення в ролі означення, підмета, додатка, іменної частини складеного присудка.

Вчений, присутній, відрахований, контужений.

3. У словах поставте наголоси, підкресліть дієприкметники і порівняйте їх написання з написанням прикметників. Складіть 2-3 пари речень з будь-якими з цих пар слів.

Нескінчений — нескінченний, неоцінений — неоціненний, печений — печений, варений — варений.

4. Складіть зв’язний текст диктанту для перевірки знань і вмінь із теми «Дієприкметник».

5. Напишіть твір на тему: «Історія моєї рідної мови», використовуючи дієприкметники.

 

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас