Завдання для оцінювання знань з теми «Дієприкметник» ІІІ варіант

I рівень

За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Дієприкметник — це особлива форма дієслова, що виражає і відповідає на питання_____________________________ .

2. Підкресліть дієприкметниковий зворот як член речення, розставте розділові знаки.

Я кохаю Вкраїну омиту прозорим дощем (Л. Забашта).                     

3. У пасивних дієприкметниках пишеться:

а) нн; б) н; в) н або нн, залежно від місця наголосу в слові; г) н — після приголосного, нн — після голосного.

4. Підкресліть активні дієприкметники.

Підписаний, погорілий, допомігший, прорізаний, посивілий.

5. Підкресліть у реченні безособову форму на -но, -то. Все небо синє-синє, аж темне, і на ньому без кінця і краю зірок насипано. (І. Сенченко)

6. У словосполученні не/зірвані вчасно ягоди з дієприкметником не пишеться ________________.

II рівень

За кожну правильну відповідь — І бал.

1. Дієприкметник — це ___________________
2. Дієприкметниковий зворот не відокремлюється комами в реченні, якщо __________________________________
3. Утворіть активні дієприкметники:

Перемогти __________________, здобути ______________, забути ________________, загрузнути _______________

4. Укажіть дієприкметники, в яких пишеться н.

а) Сповне…ий; б) зірва…ий;

в) прониза…ий; г) зваре…ий.

5. Визначте, чи правильне твердження.

Якщо дієприкметник виступає присудком, то з не він пишеться завжди окремо.

Так                                  Ні

6. Укажіть речення, в яких дієприкметники з не пишуться окремо.

а) На дивані лежить (не) дочитана книга, б) Мене турбують (не) зроблені тобою уроки, в) У вазі стоять (не) розквітлі ще троянди, г) Цей лист (не) підписаний.

III рівень

За кожну правильну відповідь — 1,5 бала.

1. Підкресліть дієприкметники.

Вихований хлопець, вихований батьками, варений у молоці, варене м’ясо.

2. Перебудуйте і запишіть речення так, щоб дієприкметникові звороти виділялися комами.

1) Нарівні з вікнами тьмяно біліли припорошені пилом акації.
2) Рівно й спокійно дише натомлена в праці земля.
3. Складіть схему або таблицю за темою: «Творення активних дієприкметників».

4. Укажіть речення з безособовими формами на -но, -то. а) Нарешті хату збудовано, можна в ній жити, б) Батько подивився зачудовано, немов побачив доньку вперше, в) Усіх учнів влаштовано на роботу, г) Перед брамою палати уставлено лави для приїжджих.

5. Від поданих слів утворіть пасивні дієприкметники, до кожного з них доберіть означуваний іменник.

Роздати ________________, присвятити_______________________, перегородити _________________________.

6. Порівняйте написання дієприкметників з не. Поясніть їх написання.

1) Під яблунею стояла нефарбована лавка. 2) Під яблунею стояла ніколи не фарбована лавка.
IV рівень

Оцінка за критеріями оцінювання творчих робіт.

1. Складіть план усного висловлювання на лінгвістичну тему: «Дієприкметник як особлива форма дієслова».

2. Введіть дієприкметники в речення в ролі означення, підмета, додатка, іменної частини складеного присудка.

Врятований, поранений, нагороджений, заручений.

3. У словах поставте наголоси, підкресліть дієприкметники і порівняйте їх написання з написанням прикметників. Складіть 2-3 пари речень з будь-якими з цих пар слів.

Несказаний — несказанний, незлічений — незліченний, учений — учений, невпізнаний — невпізнанний.

4. Складіть зв’язний текст диктанту для перевірки знань і вмінь із теми «Дієприкметник».

5. Напишіть твір на тему: «Золоті барви осені», використовуючи дієприкметники.

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас