Завдання для оцінювання знань з теми «Дієприкметник» ІІ варіант

І рівень

За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Дієприкметник відповідає на питання__________________________
2. Поставте дієприкметник у потрібний відмінок.

1) Скульптор дивився в далечінь, (запруджений) до самого крайнеба сонячним братством.

2) Щось казкове було в широкому привіллі, по вінця (сповнений) високими хвилями (М. Стельмах).         

3. Дієприкметник із залежними від нього словами називається _________________________.

4. Укажіть, чи правильне твердження.

У поданому реченні кому поставлено правильно. Занедужав цар, виснажений воєнними походами (нар. те.) Так Ні

5. Дієприкметники бувають:

а) перехідні й неперехідні;

б) активні й пасивні;

в) кількісні й якісні;

г) неозначені й заперечні.

6. Укажіть активні дієприкметники.

а) забутий; б) змерзлий; в) змарнілий; г) прорваний.

II рівень

За кожну правильну відповідь — 1 бал.

1. Дієприкметнику властиві такі ознаки прикметника,  як ________________________________________
2. Укажіть відмінкові форми дієприкметників, у закінченні яких пишеться -і-.

а) На зів’ял…й траві; б) прикрашен…м залом; в) на скошен…м лузі; г) на прочитан…й сторінці.

3. Розставте, якщо треба, розділові знаки.

1) Вимочені й підпалені сонцем стерні зчорніли (Гр. Тютюнник). 2) Мальованки — яйця розмальовані пензлем різними візерунками (Р. Кобальчинська).

4. Підкресліть пасивні дієприкметники теперішнього часу.

Працюючий, зрошуваний, стоячий, збілілий, очікуваний, описуваний, вижатий, оголюваний, зварений, обговорюваний.

5. У якому рядку всі дієприкметники — доконаного виду?

а) вирощений, закутий, ліплений; б) виготовлений, випечений, розв’язаний; в) переказаний, в’янучий, пожовклий; г) перевиданий, пануючий, блукаючий.

6. Укажіть, чи правильне твердження.

У суфіксах пасивних дієприкметників пишеться лише и, і.

Так                     Ні

Вставте потрібні букви: закреслити — закресл…ний, присвоїти — присво…ний.

III рівень

За кожну правильну відповідь — 1,5 бала.

1. Зробіть розбір дієприкметника як особливої форми дієслова.

Минає літо, шелестить пожовкле листя (Т. Шевченко).
2. Доповніть речення дієприкметниковими зворотами, узгоджуючи дієприкметники з іменниками. Розставте коми.

1) доріжка тепер до половини заросла зеленим мохом. 2) Невеличка біленька хатка розбіглися по пагорбку (М. Коцюбинський).
3) 3 гори було видно широку долину вкритими лісом (М. Коцюбинський).

Для довідок: обставлений горами; колись вимощений цеглою; окутаний садками та левадами.

3. Від поданих дієслів утворіть дієприкметники, до кожного з них доберіть пояснювальне і залежне слово. Поясніть орфограми у суфіксах дієприкметників та зміни, що відбуваються при творенні дієприкметників.

Знайти —
Уславити —
Вразити —
Пустити —
4. Зіставте дієприкметники, написані російською та українською мовами. Напишіть, на що треба звернути увагу під час перекладу українською мовою активних дієприкметників минулого часу на -ший, -вший.

1) Опустевшие поля — поля, що спустіли; 2) пожелтевшая трава — трава, що пожовтіла (рідше: пожовтіла трава), 3) низко нависшие облака — хмари, що низько нависли (рідше: навислі хмари); 4) сквозь поредевшую листву — крізь листя, що поріділо (рідше: поріділе листя).
5. Поясніть, як утворюються безособові дієслівні форми на -но, -то. Наведіть приклади.

6. Перекладіть українською мовою, передаючи дієприкметники безособовими дієслівними формами на -но, -то.

Одержана победа

Магазин закрыт

Комиссия избрана

Вещи собраны

IV рівень

Оцінка за критеріями оцінювання творчих робіт.

1. Розкрийте зміст фразеологізму кований на всі чотири копита.

2. Пригадайте та запишіть 4-5 фразеологізмів (прислів’їв, приказок) із дієприкметниками.

3. Із поданими дієприкметниками утворіть дієприкметникові звороти, доберіть до них означувані слова і складіть речення.

Намальований, вимощений, принесений, почищений, палаючий, розгрузлий, побілілий.

4. Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем, використовуючи дієприкметникові звороти.

• Моя бабуся.

• Мій улюблений куточок рідного краю.

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас