Завдання для оцінювання знань з теми «Дієприкметник» І варіант

Варіант І
І рівень
За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.
1. Дієприкметник виражає _______________________________
2. Поставте дієприкметник у потрібний відмінок.
1) Таня з подругою теж стояли на березі у натовпі (збентежений) городян. 2) То табуни (сполоханий) , переляканих, диких коней скільки духу мчать понад хатами (С. Васильчєнко).
3. Дієприкметниковий зворот — це:       
а) дієприкметник і дієслово;
б) дієприкметник із залежним від нього словом;
в) дієприкметник та інші слова;
г) дієприкметник і прикметник.
4. Укажіть, чи правильне твердження.
У поданому реченні кому поставлено правильно.
Потім будуть озерця й озерчата, порослі лепехою (Гр. Тютюнник).
Так                   Ні
5. Дієприкметники, що виражають ознаки того предмета, який сам щось робить або робив, називаються_________________________________.
6. Укажіть пасивні дієприкметники.
а) нанесений; б) пов’язаний; в) позеленілий; г) куплений.
II рівень
За кожну правильну відповідь — 1 бал.
1. Дієприкметнику властиві такі ознаки дієслова, як ___________________________________________________________________
2. Укажіть відмінкові форми дієприкметників, у закінченні яких пишеться -і-.
а) Розквітл…м деревам; б) на оновлен…й землі;
в) у вішит…й сорочці; г) на зчорніл…м полі.

3. Розставте, якщо треба, розділові знаки.

1) Ще в заметеній снігом землі спить до слушної пори цілий світ (Є. Гуцало).
2) Скробанки, дряпанки — яйця пофарбовані в один колір (Р. Кобальчинська).

4. Підкресліть активні дієприкметники минулого часу.

Пишучий, лежачий, завершуваний, заіржавілий, змоклий, сказаний, замерзлий, позеленілий, подертий, посивілий.

5. У якому рядку всі дієприкметники — недоконаного виду?

а) позичений, помитий, залишений;

б) працюючий, палаючий, діючий;

в) печений, просіяний, заколисаний;

г) забутий, покинутий, ріжучий, в’янучий.

6. Укажіть, чи правильне твердження.

У суфіксах пасивних дієприкметників пишеться лише е, є.

Так                      Ні

Вставте потрібні букви: зачинити — зачин…ний, заспокоїти — заспоко…ний.

III рівень

За кожну правильну відповідь — 1,5 бала.

1. Зробіть розбір дієприкметника як особливої форми дієслова.

Теплий вітер доносить із степу запах квітучої гречки. (О. Гончар)
2. Доповніть речення дієприкметниковими зворотами, узгоджуючи дієприкметники з іменниками. Розставте коми.

1) За лісом починалося село (І. Нечуй-Левицький) 2) На березі валялися верби з корінням. 3) Червоні та сині квітки дуже приставали до чорних брів (І. Нечуй-Левицький).

Для довідок: викинутий повіддю; розкиданий в горах та глибоких ярах; повишиваний на рукавах.

3. Від поданих дієслів утворіть дієприкметники, до кожного з них доберіть пояснювальне і залежне слово. Поясніть орфограми у суфіксах дієприкметників та зміни, що відбуваються при творенні дієприкметників.

Нагородити —
Загубити —
Пекти —
Вертіти —
4. Зіставте дієприкметники, написані російською та українською мовами. Напишіть, на що треба звернути увагу під час перекладу українською мовою активних дієприкметників теперішнього часу на -ущий, -ющий.

1) Усиливающийся ветер — вітер, що посилюється; 2) рокот работающего трактора — гуркіт працюючого трактора; 3) собирающиеся в стан птицы — птахи, що збираються зграями;
4) шелест падающих листьев — шелест листя, що падає.
5. Які функції виконують присудкові форми на -но, -то? Наведіть приклади речень з безособовими дієслівними формами на -но, -то.

6. Перекладіть українською мовою, передаючи дієприкметники безособовими дієслівними формами на -но, -то.

Враг разбит

Завод награжден

Задача решена

Семафор открыт

IV рівень

Оцінка за критеріями оцінювання творчих робіт.

1. Розкрийте зміст фразеологізму під лежачий камінь вода не тече.

2. Пригадайте та запишіть 4-5 фразеологізмів (прислів’їв, приказок) із дієприкметниками.

3. Використовуючи подані словосполучення, складіть по два речення, в першому з яких дієприкметник виступатиме означенням, а в іншому — присудком. Підкресліть граматичні основи речень.

Підписаний наказ, розвішені прапори, виданий квиток, накреслений план, пошита сукня.

4. Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем, використовуючи дієприкметникові звороти.

• Моя матуся.

• Даруйте людям квіти.

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас