Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 8 клас (з відповідями)

8 клас

 Мова                      20б.

І. Розгорніть подану цитату в роздум.

«Людину і людство створило слово. Ми всі діти слова – від колискової пісні, від зародку цивілізації» (В. Радчук) (12б.)

ІІ. Запитання і завдання: відповідайте і виконуйте, додержуючи чіткості й лаконічності у висловлюваннях. (8б.)                     

 1. Утворіть словосполучення, замінюючи іменники прикметниками.

(Софія) собор, (Софіївка) парк, (Ніцца) кінофестиваль, (Золотоноша) школа, (Свірж) замок, Лейпциг (університет), (Калуш) завод, Нью-Йорк (хмарочос).ї

 1. Поясніть різницю у значенні слів мимохідь – мимохіть.
 2. Запишіть числівники словами:

Виступили перед 7492 виборцями. Бюлетені роздали 7492 виборцям.

3.Розкрийте значення фразеологізмів і до кожного з них доберіть фразеологізм-синонім.

Брати на решето когось —

Пройти крізь сито й решето –

4.Доберіть українські синоніми – відповідники до слів:

Інтелект, гіпотеза, автономія, генеза, прогрес, оптимальний.

5.Які якісні прикметники не мають ступенів порівняння?

6.Яку синтаксичну функцію виконує інфінітив у реченнях?

А) Не треба правду говорить цвітасто.

Б) Його вчили говорити правду.

В) Уміння говорити правду – риса шляхетної людини.

7.Відредагуйте речення.

А) Ми підготували вітальний адрес на столяревий ювілей.

Б) На майдані біля пам’ятника Т. Шевченка зібралися студенти і львів’яни.

В) Він все ще холостяк.

Г) Ми продали біля сто двадцять п’ять кілограм цукру і двадцять дві літри меду.

 

8 клас   Відповіді

Мова                      20б.

І. (12б.)

ІІ. (8б.)

 1. Софійський собор, Софіївський парк, Ніццький кінофестиваль, Золотоніська школа, Свірзький замок, Лейпцизький університет, калуський завод, нью-йоркський хмарочос.
 2. Мимохідь – проходячи повз когось, щось; не зосереджуючись на чомусь.

Мимохіть – мимоволі.

 1. Сімома (сьома) тисячами чотирмастами дев’яноста двома

Сімом (семи) тисячам чотирьомстам дев’яноста двом.

 1. Брати на решето когось – обмовляти когось; перемивати кісточки комусь.

Пройти крізь сито й решето – пройти крізь вогонь і воду, собаку з’їсти, пройти Крим, і Рим, і мідні труби.

 1. Розум, припущення, незалежність, походження, поступ, найкращий.
 2. Не мають ступенів порівняння прикметники, які вказують на абсолютну ознаку (лисий, глухий, кульгавий, босий…)
 3. А) – присудок.

Б) – додаток.

В) – означення.

 1. А) Ми підготували вітання на ювілей столяра.

Б) На майдані біля пам’ятника Т. Шевченкові зібралися львів’яни, зокрема і студенти.

В) Він ще не одружений.

Г) Ми продали близько ста двадцяти п’яти кілограмів цукру і двадцяти двох літрів меду.

 

Література            19б.

І. Дайте коротку відповідь. (10б.)

1.Як називали найвідомішого українського кобзаря Остапа Вересая ? Запишіть не менше 3 перифраз.1б.

2.Розкрийте символічне значення сну князя Святослава («Слово о полку Ігоревім») 1б.

 1. Із якими тваринами автор «Слова …» порівнює таких персонажів:

Бояна, Всеволода, Ярославну, князя Ігоря, Овлура?1б.

4.«Слово о полку Ігоревім» у музиці й живописі.2б.

5.Назвіть найвідоміші музичні твори.

6.Назвіть художників-ілюстраторів слова.

7.Чим думи відрізняються від історичних пісень? Назвіть не менше 3 відмінностей.1б.

8.Наведіть приклади образу-персонажа, образу-символу, образу-пейзажу.3б.

9.До якого різновиду дум належить «Буря на Чорному морі»?1б.

 

ІІ. Теорія літератури.(3 б.)

 1. Який художній засіб ужито в рядках?

Сонце світиться на небесах –

Ігор князь в Руській землі.

2.Назвіть стилістичний засіб.

Се ж то нас, браття, не сильна морська хвиля затопляє –

Се то отцева молитва і материна

Нас, видимо, карає…

3.Який лексичний засіб ужито в думі?

Ой между ними третій, чужий-чужениця,

Бездільний, безрідний і безпомощний потопає…

 

ІІІ. До 100-річчя Б.-І. Антонича.

Зробіть ідейно-художній аналіз вірша. (6б.)

Росте Антонич, і росте трава,
і зеленіють кучеряві вільхи.
Ой, нахилися, нахилися тільки,
почуєш найтайніші з всіх слова.

Дощем квітневим, весно, не тривож!

Хто стовк, мов дзбан скляний, блакитне небо,

хто сипле листя — кусні скла на тебе?

У решето ловити хочеш дощ?

З всіх найдивніша мова гайова:
в рушницю ночі вклав хтось зорі-кулі,
на вільхах місяць розклюють зозулі,
росте Антонич, і росте трава.

 

 Література            19б.

І. (10б.)

 1. Гомер століття, Боян доби, сучасний Нестор, Гомер в українській свиті, рапсод України.1б.
 2. Чорний одяг і вино-чад, вино з отрутою – лихі передчуття перед поразкою. («Слово о полку Ігоревім») 1б.
 3. Боян — соловій, Всеволод – буй-тур, Ярославна – чайка (зигзиця), князь Ігор — сокіл, Овлур – вовк.1б.
 4. (2б).

А)М. Лисенко. Композиція «Плач Ярославни» , О. Бородін. Опера «Князь Ігор» (названо хоча б один). 1б.

Б) В. Лопата, В. Назарук, В. Ваворський… (названо хоча б один) 1б.

 1. Спосіб виконання дум – речитатив.

Особливості композиції дум: зачин, основна частина, кінцівка.

У думах рядки нерівноскладові.

 1. (.)

Образ-персонаж – 1б.

Образ-символ – 1б.

Образ-пейзаж – 1б.

 1. Морально-філософська (філософська) 1б.

 

ІІ. Теорія літератури.(3 б.)

 1. Паралелізм. 1б.
 2. Протиставлення. 1б.
 3. Тавтологія. 1б.

ІІІ. Аналіз поезії. (6б.)

 

8 клас

Мова                                       (38 б.)

І. Виконати завдання, додержуючи чіткості й послідовності.

 1. Установити відповідність між словами і синонімічними рядами. (5б)

1)Клейноди 2) аннали 3) пенати 4) терени 5) ремарки.

а. простори, земельні володіння, межі; кордони, територія

б. літописи, хроніки, записи, скрижалі

в. родина, рідна хата, домашнє вогнище

г. коштовності, самоцвіти, реґалії (знаки влади)

ґ. позначки, примітки, зауваги, пояснення

 1. У котрому рядку всі словосполучення з омонімами? ( 2б.)

А) літа орел – промайнули літа; випити води – води машину;тонкий гриф скрипки – хижий гриф

Б) дерев’яний стіл – дієтичний стіл; паперовий човник – ткацький човник; чорний хід – чорний ліс

В) Білий сніг – білий світ; малиновий кущ – малиновий прапор; тепла земля – тепла зустріч

 1. У якому з уривків, узятих із творів Лесі Українки, вжито фразеологізми? Випишіть їх, розкрийте значення.( 5б.)

Править хтось малим човенцем,
Стиха весла підіймає,

І здається, що з весельця

Щире золото спадає.

Дорога довга. Чагарі, долини,

на небі палкому ніде ні хмарини,

ми йдемо, спочинку ні хвилини.

Та що се ти мені байки плетеш,

На глум здіймаєш чи смієшся в вічі?

Нема ніде нічого, а вона

Якогось дуба смаленого править

Та обіцяє груші на вербі!

 1. Яку синтаксичну функцію виконує інфінітив у реченнях? (4б.)

А)Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море.

Б) Наказ наступати надійшов із Києва.

В) А дай жити, серцем жити і людей любити.

Г) А слова дружнього за гроші не купити.

 1. Яку функцію у кожному з речень виконує порівняльний зворот ? ( 3б.)

1) На конвертах хат літо клеїть віконця, як марки.

2) І місяць наче наголос над літерами хат.

3) Тихесенько стукає в шибку бентежне, як сон, зітхання

ІІ. 1.  Від поданих іменників утворити прикметники.   (3 б.)

Біла Церква, Івано-Франківськ, Золотоноша, Збараж, Ніцца, Санкт-Петербург.

 1. Укласти короткі словникові статті до поданих слів: ( 3 б.)

Віншувати

Віншування

Віншувальник

 1. Указати неповні речення в поезії Ліни Костенко (4б.)

1.Природа мудра. 2.Все створила мовчки.     7.На буреломах сходять мухоморчики.

3.Росинку поту втерла на брові.                      8.Яскраві приміряють ковпачки.

4.На буреломах сходять мухоморчики.          9.Природа мудра.10.Все створила мовчки.

5.Дерева мертві.6. А вони живі.                       11. Лишила нам патент на балачки.

ІІІ. Дати ґрунтовну відповідь. (4б.)

1.Чому в поданому реченні виділені слова відрізняються написанням?  2б.

Несказане лишилось несказанним

 1. Коли не/зважаючи пишемо разом, а коли окремо? 2б.

ІУ. Виправити помилки у вживанні прийменників. (5б.)

Заходи по відзначенню; назвати по імені та по батькові; мов по команді; все по порядку; пів до третьої; біля вісімдесяти відсотків; поставити в приклад; без п’ятнадцяти десята; приречений до занепаду; в одинадцятій годині.

 

 Ключ                 Українська мова                  8 клас    (38б.)

 

І. 1.  1г, 2б, 3 в, 4а, 5ґ               (5б.)

 1. А (2б.)
 2. 3. 1) Байки плести – говорити дурниці (5б.)

2) на глум здіймати – насміхатися, кепкувати з когось

3) сміятися в вічі – не приховувати свого глузування над ким–небудь у його присутності

4) смаленого дуба правити – говорити нісенітниці, обдурюючи кого-небудь

5) обіцяти груші на вербі – обіцяти щось нездійсненне, нереальне

 1. А – обставина мети (4б.)

Б – неузгоджене означення

В – додаток

Г – присудок

 1. 1 – обставина способу дії (3б.)

2 – складений іменний присудок

3 – озн.

ІІ. 1.  Білоцерківський, івано-франківський, золотоніський, збаразький, ніццький, санкт-петербурзький. (3б.)

 1. Віншувати – поздоровляти, вітати, бажати здоров’я, добробуту. (3б.)

Віншування – поздоровлення, вітання; у зимовому циклі свят – ритуальне поздоровлення господарів із побажанням здоров’я, гараздів, яке виконується після колядки, щедрівки.

Віншувальник – той, хто віншує, вітає кого-небудь.

 1. 3. 2, 3, 8, 10 — повтор, 11 ( 4 б.)

ІІІ. 1. Дієприкметниковий суфікс, на відміну від прикметникового, не має подвоєння.( незрівняний  — дієприкметник, незрівнянний — прикметник) Окрім того, засобом розрізнення слів є наголос – у дієприкметниках він падає на корінь, у прикметниках – на суфікс. (2б.)

 1. Незважаючи – прийменник

Не зважаючи – дієприслівник із часткою не                             (2б.)

ІУ. Заходи щодо відзначення, назвати на ім’я та по батькові, мов за командою, все за порядком, пів на третю, близько вісімдесяти відсотків, поставити за приклад, за п’ятнадцять ( за чверть ) десята, приречений на занепад, об одинадцятій годині. ( 5б.)

 

8 клас               

 Українська література                                             38 б.

І. Розгорнути одну з поданих цитат у роздум.(12б.)

 1. « Вчитайтеся у хвилюючі слова пісень, віднайдіть золоті ключі мелодій – і вам відкриється багато поетичних таємниць: ви почуєте голоси творців, імена яких розгубила історія…» ( М.Стельмах )
 2. «Не поет, у кого думки не літають вільно в світі».

ІІ.  Запитання і завдання: виконуйте, додержуючи чіткості й лаконічності у висловлюваннях.(10б.)

 1. Назвіть перекладачів «Слова о полку Ігоревім».
 2. За поданими роками запишіть події з життя Т.Шевченка.

а)1838 — , б)1840 — ; в) 1843, 1845, 1859 — ; г) 1847-1857 —

 1. Назвіть князів з «Олегового хороброго гнізда» («Слово о полку Ігоревім»).

4.Які з поданих пісень належать Марусі Чурай?

а) «Засвіт встали козаченьки» б) « Зелененький барвіночку» в) «Повій, вітре, на Вкраїну» г) «Грицю, Грицю, до роботи» ґ) «Ой не ходи, Грицю…» д) «Віють вітри, віють буйні» е) « Їхав козак за Дунай» є) «Ой під вишнею, під черешнею»

 1. Про яку таємничу особу в історії української літератури пише І.Шкляревський?

« …А якщо би раптом ми дізналися про його ім’я, його діла? Яка би була несправедливість для майбутнього! Розгадати його – відібрати таємницю у всіх, хто буде жити після нас. Невідомість більша від відомості».

 1. Розкрийте значення терміна «медитація», наведіть приклад.
 2. Хто з письменників сказав про себе: «Що ж, і на лежачих сонце світить»?
 3. Назвіть прізвище письменника за псевдонімами.

Джеджалик, Марко, Руслан, Мирон, Мирон Ковалишин, Іван Живий, Один з русинів міста Львова.

 1. Записати 2 цитати з поезії Лесі Українки (на вибір), які містять антитезу.
 2. Хто про кого сказав: «Це глибинно-бентежний березень і замріяно-прозорий вересень української поезії»?

ІІ. Дати розгорнуту відповідь.

Особливості дум: а )тематика б) композиція в ) характерні особливості г)народнопоетичні засоби ґ) спосіб виконання дум, виконавці. (8 б.)

                                                    

ІІІ. Прочитати поезію. Виконати завдання.   (8б.)

1.Окреслити тему твору. ( 2 б. )

2.Визначити вид лірики. (1 б.)

3.Назвати синтаксичні художні засоби, які служать для вираження головної думки. (3 б.)

4.Визначити ідею . (2 б. )

 КРИЛА

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари,

В цьому, напевно, правда пташина…

А як же людина?

А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір’я,

а з правди, чесноти і довір’я.

У кого — з вірності у коханні.

У кого — з вічного поривання.

У кого — з щирості до роботи

У кого — з щедрості на турботи.

У кого —  з пісні або з надії,

Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає…

А крила має,

А крила має!( Ліна Костенко)

 

8 клас       Українська література         

  Ключ                                                                                        38 б.

І. Твір-роздум – 12 балів

ІІ. Відповіді — 10 балів

 1. Іван Франко, Панас Мирний, Іван Вагилевич, Юрій Федькович, Степан Руданський, Василь Щурат, Максим Рильський…(1б. – названо не менше 4)

2.а)1838 – викуп із кріпацтва; б)1840 – вихід «Кобзаря»;в)1843, 1845, 1859 – подорожі в Україну ; 1847-1857 – роки заслання (1б.)

 1. Нащадки князя Олега: князь Ігор, його син Володимир, брат Всеволод, небіж Святослав.(1б.)
 2. а, б, ґ, д (1б.)
 3. Про автора «Слова о полку Ігоревім» (1б.)
 4. Медитація (від лат. роздум) – вид філософської лірики, в якій поет висловлює свої роздуми над проблемами людського буття. (1б.) «Минають дні, минають ночі»…
 5. Леся Українка.(1б.)

8.Іван Франко (1б.)

9.2 цитати, які містять антитезу – (1 б.)

 1. М. Стельмах про В. Сосюру.(1б.)

ІІІ.                                                                                         (8 б.)

а ) Думи — фольклорний жанр, характерний для усної твор­чості українського народу. Найінтенсивніше розвивалися в період боротьби з турками, татарами, поляками, росіянами. Головні теми: турецька неволя, лицарська смерть козака, визволення з неволі і щасливе повернення до рідного краю, козацьке лицарство, родинне життя, осуд «дуків-срібляників». (2б.)

б ) Ці пісенно-розповідні твори мають своєрідну композиційну будову: традиційний зачин, де вка­зується місце дії, основну частину, де зображуються важливі історичні події, і кінцівку (славословіє), де уславлюються змальовані герої. В основній частині дуже часто трапляються трикратні звернен­ня або повтори, як у народних казках. (1б.)

в ) Характерними особливостями дум є нерівноскладовість рядків, дієслівне римування, вони не мають строфічної будови. ( 1б.)

г )  Для надання цим творам образності вживають народнопоетичні засоби: постійні епітети, заперечні порівняння, персоніфікації, поетичні паралелізми, тавтологію, повтори, риторичні запитан­ня, символи тощо. (2б.)

ґ ) виконавців дум називають кобзарями, бандуристами, лірниками відповідно до того, в супроводі яких музичних інструментів — кобзи, бандури чи ліри — звучать ці твори. Кобзарів за їхню суспільно значущу роль називають Гомерами України .

Думи виконують речитативом. (2б.)

ІУ. Аналіз поезії – (8б.)

Тема – 2б.

Вид лірики – 1б.

Особливості поетичного мовлення, художні засоби – 3б.

Ідея – 2 б.

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас