Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури ІІ етап 8 клас

8 клас

Українська мова

1. Напишіть твір (обсяг – до 2 сторінок).

На флейті осені тужливій маестро-вітер виграє… (Надія Попович)             12 б.                  

2. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення). Надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є. Виконайте морфологічний і словотвірний аналізи виділеного слова.

Ой повій вітре з глибокого яру… (Народна творчість)                                                   10 б.

3. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм.

Різ..б..яр, рутв..яний, інтерв..ю, к..юре, міл..ярд, торф..яний, дон..чин, оболон..с..кий, без..язикий, пісен..ці, камін..чик, Лук..ян, св..ятковий, підв..язати, миш..як, Х..юстон, б..язевий, пот..м..яніти, Ул..янон..ці, ад..ютант.                                                5 б.

4. Доберіть нормативні відповідники до калькованих слів і словосполучень.

Підписувати газети, учбовий, зізнаватися в коханні, піти за хлібом, згідно інструкції, заключається.                                                              6 б.

Українська література

І. Виконайте тестові завдання.

  1. 1. Поетичний вислів, який розкриває особливість одного предмета чи явища через перенесення на нього ознак і властивостей іншого предмета чи явища на основі подібності це

А  порівняння

Б  метафора

В  алегорія

Г  синекдоха

Д паралелізм

2. Укажіть, герой якої історичної пісні очолив боротьбу з панами в Умані й здобув славу

А Морозенко («Ой Морозе, Морозенко»)

Б Б.Хмельницький («Чи не той то хміль»)

В М.Залізняк («Максим козак Залізняк»)

Г І.Сірко («Та, ой, як крикнув же козак Сірко»)

Д У.Кармелюк («За Сибіром сонце сходить»)

         3. У яких життєвих обставинах був написаний вірш «Мені однаково» Т. Шевченка

А під час перебування в засланні

Б під час перебування в Петербурзі

В під час перебування в Україні

Г під час перебування у Вільно

Д під час гостювання в друзів

4. Визначте тему поеми Лесі Українки «Давня казка»

A підсилення ролі митця і мистецтва в суспільному житті

Б відкриття соціальної нерівності

B піднесення сили мистецтва

Г засудження егоїзму і сріблолюбства

5. Вірш, написаний письменником під впливом однойменної народної пісні:

 А В. Сосюра «Васильки»

Б В. Підпалий «Зимовий етюд»

В І. Малкович «З нічних молитов»

Г Г. Кирпа «Коли до вас темної ночі…»                                                                    5 б.

ІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності.

  1. Мотиви чумацьких пісень (назвати два).
  2. Кульмінацією повісті А.Чайковського «За сестрою» є епізод …
  3. Про дитинство Тараса Шевченка написано художні твори (назвати два)…
  4. На формування характеру малого Михайлика (з повісті «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха) впливали (назвіть два чинники) …                           4 б.

 ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз вірша «Рідна сторона» Степана Пушика.

Тут рідний край!

Тут рідна сторона!

На доли гори дивляться в задумі.

Де голубіє тиха далина,

Стоять дерева думні, як бандури.

 

Стоять вони, і я собі стою,

Та й думаю, що вже прожив немало.

Кує мені зозуля у гаю,

А батькові давно вже відкувала.

 

Він так пішов, як та ріка в імлі, —

Не знаю, звідки біль душі береться?

Як є зв’язок від зірки до землі,

Так є зв’язок від серця і до серця.

 

Бринить постійно пам’яті струна,

Болить – немає болю без причини.

О рідний край! О рідна сторона!

О найсолодше слово – Батьківщина. 10 б.

Один комментарий на “Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури ІІ етап 8 клас”

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас