Періодизація української літератури

Періодизація української літератури
(за історико-хронологічним принципом)
І. Прадавня українська література (до XIV cm.)
«Велесова книга» — найдавніша пам’ятка V — IX ст., скрижалі буття українського народу в прадавні часи.

У прадавній українській літературі слід розрізняти дві основні форми: усну народну творчість (пісні, легенди, казки, прислів’я тощо) і книжне письменство (літописи, сказання, повчання, зводи літописів).
Остромирове Євангеліє (1056 — 1057), найстаріша книга, що дійшла до нас, написана уставом (техніка вимальовування літер окремо одна від одної).
Біблія (з грец. «книга») одна з найвизначніших пам’яток світової культури. В українській культурі Біблія посідає особливе місце — з Остромирового Євангелія починається давньоруська рукописна книжність, з Апостола (1574) та Острозької Біблії (1581) українське книгодрукування.
Українська література періоду Київської Русі (фольклор і писемна література)
‘Перекладна світська література (житійна література, природничо-наукова література):
збірник афоризмів «Пчола»;
природничо-наукові твори («Шестиднєв» Іоанна Екзарха, «Фізіолог», підручник з географії «Християнська топографія» тощо);
хронографи, історичні повісті.
Оригінальна світська література — твори, написані давньоруською літературною мовою:
житія святих;
повчання, проповіді, послання («Повчання дітям» Володимира Мономаха, проповіді
Кирила Туровського, «Слово про Закон і Благодать» Іларіона тощо);
— ораторська проза;
літописи, історичні хроніки («Повість временних літ», Київський літопис, ГалицькоВолинський літопис);
поеми («Слово о полку Ігоревім») тощо.
Давня українська література (XIV XVIII cm.)
Література XIV XV ст.
перекладна література з грецької, сербської, болгарської мов (повість «Олександрія»);
оригінальна література (нові редакції «Києво-Печерського патерика», нові списки
«Хождєнія» Данила Паломника, проповіді, послання, повчання Фотія, Григорія Цяблака,
літописи: «Литовський літопис», «Короткий київський літопис» тощо).
Література XVI XVIII ст.
Полемічна література — твори українських письменників кінця XVI XVII ст., спрямовані проти католицизму на захист православ’я та проти верхівки православного духовенства, яке прийняло унію.
Петро Скарга «Про єдність церкви Божої».Молетій Смотрицький «Тренос».
Іван Вишенський «Послання до всіх, в Лядській землі живущих», «Послання до князя Острозького», «Послання до єпископів», «Викриття диявола-світодержця».
Герасим Смотрицький «Ключ царства небесного» (1587 p.);
Василь Острозький (Суразький) «Книжиця» (1588 p.);
Стефан Зизаній «Казання св. Кирила…» (1596 p.);
Христофор Філалет «Апокрисис» (1598 p.);
Захарія Кстистенський «Палінодія, або Книга оборони» (1622 р.) та ін.
Історична проза прозові твори, у яких зображені важливі для долі народу події минулого на документальній основі (козацькі літописи: «Літопис Самовидця», «Історія Русів», «Сказання про війну козацьку з поляками» Самійла Величка, «Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки»).
Поезія:
україномовна
(Климентій Зіновіїв «Про багатства і про злидні…», «Про ратаїв, «Про
школярів, що дрова крадуть, і про школу», Григорій Сковорода «Сад божественних пісень»
(збірка ліричних поезій), Памво Беринда «На Різдво Христове»);
польськомовна (Лазар Баранович «Про мир», «Про сонце»);
латиномовна (Павло Русин «Похвала поезії», Симон Пекалід «Про Острозьку війну»).
Драматургія
шкільні драми на різдвяні, великодні, історичні теми («Володимир» Феофана Прокоповича, «Милість Божа» невідомого автора, «Олексій, чоловік Божий» Аноніма, «Воскресіння мертвих» Григорія Кониського);
інтермедії (інтерлюдії) — побутові гумористичні сценки, які йшли як окремі невеличкі
вистави в антрактах між діями драми або трагедії (Інтермедія друга по третьому акті до «Трагедії, або образу смерті» Якуба Гаватовича, «Власнотворний образ. Третя інтерлюдія»
Митрофана Довгалевського);
вертепні драми («Цар Ірод»).
Нова українська література XIX — початку XX cm.
Б р а т с ь к а література дошевченківського періоду (від виходу «Енеїди» І. Котляревського)
Література 40 — 60-х років XIX ст. (шевченківський період).
Українська. література 70 — 90-х років XIX ст.
Українська література кінця XIX — початку XX ст.
IV Новітня українська література (XX — початок XXI ст.)
Література за часів Центральної Ради, УНР.
Літературний процес 20-х років (поступова ліквідація національного відродження України).
Розстріляне відродження»; ідеологічна література соціалістичного реалізму.
Література періоду війни 1941 1945 pp. Друга хвиля еміграції.
Українська література в післявоєнний період.
Література в період відродження 60-х років, нью-йоркська група в діаспорі.
Літературний процес 70 — 80-х років в умовах ідеологічного засилля, репресій, форсованої русифікації.
Українська література періоду розпаду СРСР й утвердження національної і державної незалежності України.
Література на сучасному етапі (XXI ст.).

 

 

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас