Новий Український правопис: коментарі, завдання та вправи. 5–11-й класи

Новий Український правопис: коментарі, завдання та вправи. 5–11-й класи / упоряд. О. Г. Куцінко. — Х. : Вид. група «Основа», 2019. — 176 с.
Посібник складено за новою редакцією Українського правопису 2019 року. Найсуттєвіші сучасні зміни викладено докладно й водночас стисло, а також проілюстровано завданнями та вправами для закріплення здобутих знань. Докладний зміст-покажчик наприкінці довідника допоможе якнайшвидше віднайти потрібну інформацію. Для здобувачів загальної середньої освіти і їхніх батьків, учителів і студентів вишів та всіх охочих опанувати або вдосконалити знання в царині української мови.

ЗМІСТ-ПОКАЖЧИК

ПЕРЕДНЄ СЛОВО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

1. Літерні позначення деяких голосних звуків .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

2. Літерні позначення деяких приголосних звуків .  .  .  .  .  .  . 8

3. Апостроф ( ’ ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

4. Уживання м’якого знака (Ь) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

5. Написання ЙО, ЬО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

6. Чергування голосних .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

7. Чергування приголосних .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

8. Позиції вживання прийменників і префіксів У та В .  .  .  . 26

9. Уживання сполучників і часток І, Й та І, Й

на початку слів .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

10. Подвоєння літер .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

11. Правопис префіксів .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

12. Правопис суфіксів .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

13. Правопис слів разом, із дефісом, окремо .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

14. Уживання великої літери .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

15. Графічні скорочення .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

16. Правила переносу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

17. Знак наголосу (ˊ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

II. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ .  .  .  .  .  . 89

1. Іменник .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89

2. Правопис відмінкових форм .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

3. Прикметник .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115

4. Числівник .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

5. Займенник .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122

6. Дієслово .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126

7. Складні випадки правопису слів іншомовного

походження .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

8. Відмінювання слів іншомовного походження .  .  .  .  .  .  . 137

9. Правопис власних назв .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

III. УЖИВАННЯ РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144

1. Крапка (.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144

2. Знак питання (?) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145

3. Знак оклику (!) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146

4. Кома (,) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147

5. Крапка з комою (;) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152

6. Двокрапка (:) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153

7. Тире (—) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154

8. Три крапки, або Крапки (…) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

9. Розділові знаки для оформлення прямої мови та цитат .  .  . 160

10. Скісна риска ( / ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162

ДОДАТКИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164

Умовні скорочення .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164

Відповіді до вправ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166

ЛІТЕРАТУРА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас