Усі уроки української літератури. 11 клас. ІІ семестр

Усі уроки української літератури. 11 клас. ІІ семестр /укл. А. М. Гричина, Н. В. Жуковська, — Х. : Вид. Група Основа, 2019. — 272 с. — (Серія Усі уроки).

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури для II семестру 11 класу, які розроблено з урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки           України 2017 року. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми, в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу. До видання додано електронний додаток «Усі художні твори української літератури. 11 клас». Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів,керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів закладів вищої освіти.

ЗМІСТ

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури. 11 Клас. ІІ семестр  3

«ПІД ЧУЖИМ НЕБОМ». ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА  9

Урок № 33  Література письменників‑емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники.

Євген Маланюк. Коротко про митця  9

Урок № 34  Євген Маланюк «Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів…». Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. «Напис на книзі віршів…» — ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбувати свій час для нащадків  21

Урок № 35  Іван Багряний. Основні віхи життя і творчості митця, його громадянська позиція. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення  27

Урок № 36  Іван Багряний «Тигролови». Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.). Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин  33

Урок № 37  Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу  44

Урок № 38  Розвиток мовлення № 3 (усно). Проблема свободи й боротьби за своє визволення, активної життєвої позиції як вияву європейськості. Міні-твір «Григорій Многогрішний — уособлення сили української людини»  51

ВОЄННЕ ЛИХОЛІТТЯ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940–1950 рр. 55

Урок № 39  Участь українських письменників у Другій Світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко — відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні»)  55

Урок № 40  «Щоденник» — джерело вивчення історії життя письменника, трагічної доби. Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного виражального начала з публіцистикою  64

Урок № 41  Історія написання «зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді  71

Урок № 42  Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті  76

Урок № 43  Олесь Гончар. Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О. Гончара. Творчий злет у 1960‑ті роки. Його громадянська й життєва позиція в духовному відродженні нації.  Рання новелістика (1940‑ві роки), її неоромантизм.  Мрія і дійсність у новелі «модри Камень»  81

Урок № 44  Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливості оповіді, роль кольорової гами в новелі  88

Урок № 45  Контрольна робота № 3. Контрольний класний твір (есе) за доробком є. Маланюка, І. Багряного, О. Довженка, О. Гончара  91

ЛІТЕРАТУРНЕ ШІСТДЕСЯТНИЦТВО  94

Урок № 46  Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960‑х рр. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна  94

Урок № 47   Василь Симоненко — «витязь молодої української поезії». Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному світі, її самодостатність («я»)  101

Урок № 48  Інтимна лірика Василя Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично…», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами  108

Урок № 49  Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «два кольори», який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя». Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання («Я стужився, мила, за тобою…»)  113

Урок № 50  Іван Драч — невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця  120

Урок № 51  Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О. Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь його поезії. Інтимна лірика збірки «цю жінку я люблю». «У синьому небі я висіяв ліс». Поезія про «вічну», одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною кольористикою (синім кольором). Думки й відчуття, навіяні цим віршем  126

Урок № 52  Григір Тютюнник — «один з найвидатніших наших новелістів»  134

Урок № 53  «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації в новелі «три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу  138

Урок № 54  Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать…» — ліричний роздум про призначення слова в житті людини, суть мистецтва  147

Урок № 55  «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Недумано, негадано…» — інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон просідає свій трон»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Потреба наповнювати життя прекрасним. Зв’язок з античною міфологією. Пошуки справжнього (не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти дрібному й бачити величне  156

Урок № 56  Позакласне читання № 2. «Як не любов, то що то бути може? А як любов, то що таке вона?» Інтимна лірика Ліни Костенко. Жіночий погляд на кохання  160

Урок № 56  Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»  166

Урок № 58  Духовне життя крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми твору — митець і суспільство, індивідуальна свобода людини  172

Урок № 59  Розвиток мовлення № 4 (письмово). Портретний нарис  178

Урок № 60  Контрольна робота № 5. Тестування  181

Стоїчна українська поезія 185

Урок № 61  Стоїчна українська поезія. Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд життя й творчості (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи)  185

Урок № 62  Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. Поезія Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу  204

Урок № 63  Література рідного краю № 2. Володимир Якович гребенюк — поет, музикант, композитор, аранжувальник, гуморист  210

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА     221

Уроки № 64–65 Історико-культурна ситуація наприкінці хх — на початку ХХІ ст. (На шляху до нового відродження). З’ява нового літературного покоління. Поезія: І. Римарук («Обнови»), Ю. Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), О. Забужко («Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), О. Ірванець («До французького шансоньє»), С. Жадан («Музика, очерет…», «Смерть моряка»). Стильове розмаїття, експериментаторство, пошуки нових форм і тем  221

Уроки № 66–67   Література елітарна, вишукана, високохудожня. Література масова, популярна (її інтенсивний розвиток)  236

Урок № 67  Найвагоміші здобутки сучасної літератури. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990‑х років, його риси. Проза, есеїстика: Г. Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю. Андрухович («shevchenko is ok»)  248

Урок № 69  Контрольна робота № 6. Письмова робота  259

Урок № 70  Підсумковий урок. Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу)  260

Відомості про авторів 265
http://e-kniga.in.ua/product/us_uroki_ukransko_lteraturi_11_klas__semestr_1/?p=256

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас