Завдання для поточного оцінювання з теми «Прикметник» 6 клас

 1. Прикметник– це самостійна частина мови, що вказує на…

А  ознаку предмета;   Б    предмет;

В  кількість або порядок предметів при лічбі;

Г  особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

 1. 2. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку:

А  Геннадій –Геннадійович, Геннадіївна;

Б  Сергій — Сергійович, Сергіївна;             

В  Семен — Семенович, Семенівна;

Г  Василь —Васильович, Василіївна.

 1. 3. Суфікси, за допомогою яких утворюємо присвійні прикметники, позначено в рядку:

А  -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;     Б      -ськ-, -цьк-, -зьк-;

В  -ів(-їв-), -ин, -ов;                      Г      -уч-, -ач-, -л-.

 1. 4. Ступені порівняння можуть мати всі прикметники в рядку:

А  чистий, теплий, бадьорий;        Б   синій, премудрий, глухий;

В  книжковий, мудрий, товстий;  Г лисий, високий, справжній.

 1. 5. Розряди прикметників за значенням указано в рядку:

А  якісні, відносні, присвійні;   Б прості, складні, складені;

В  вищого й найвищого ступенів порівняння;

Г  у прямому і переносному значенні.

 1. 6. Правильно утворено складену форму найвищого ступеня порівняння прикметників у рядку.

А. якнайпізніший, щонайкращий, якнайдорожчий;

Б. найбільш працьовитий, найбільш відомий, найбільш хитрий;

В. незрівнянно кращий, значно вологіший, значно доросліший;

Г. найулюбленіший, найпишніший, найбрудніший.

 1. 7. Відносними є всі прикметники в рядку:

А  солом’яний бриль, солодка каша, твердий характер;

Б  ведмежа лапа, ведмежа послуга, ведмежий барліг;

В  батьківські збори, рідна мова, дерев’яний стіл;

Г  татарський звичай, квартирне питання, воскова свічка.

 1. Від поданих прикметників утворіть просту форму вищого ступеня: ніжний, мелодійний, модний , професійний.
 2. Провідміняти прикметники могутній, бабусин.
  10. Визначити розряд прикметників: бронзовий, золотий, сонячний, холодний, ніжна, Оленчин, ластівчине, ранковий, солодкий, залізний.

 

Оставить комментарий