НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ. 7 клас

Мета:

– навчальна: ознайомити семикласників з правилами написання частки не з дієприкметниками; поглибити знання школярів про способи творення дієприкметників;

– розвивальна: формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприкметник з вивченою орфограмою;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників почуття поваги до природи рідного краю.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Прийомом «До успіху».  

— Усміхніться одне одному, подумки побажайте успіху на цілий день. Для того, щоб впоратися на уроці із завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі (можна оформити як девіз уроку):

Не просто слухати, а чути.

  Не просто дивитись, а бачити.

  Не просто відповідати, а міркувати.

  Дружно й плідно працювати.

ІІ. Актуалізація опорних знань

  1. Рольова гра «Актуальне інтерв’ю».

Один учень виконує роль кореспондента, інші відповідають на запитання.

В ефірі програма «Актуальне інтерв’ю». На прямому зв’язку наш власний кореспондент (прізвище учня). Він з’ясує, як школярі вивчили теоретичний матеріал.

Орієнтовні запитання:

  • Що називається дієприкметником?
  • Що називається дієприкметниковим зворотом?
  • Коли дієприкметниковий зворот виділяється комами?
  • Коли дієприкметниковий зворот комами не виділяється?
  • Які суфікси мають дієприкметники активного стану?
  • Які суфікси мають дієприкметники пасивного стану?

ІІІ. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ

Ознайомлення з теоретичним матеріалом підручника.

Орфографічний практикум

Записати речення, розкриваючи дужки, свій вибір аргументувати за допомогою правила.

  1. Стеляться левади, (не) обгороджені тинами. 2. Переді мною (не) заросле й (не) закрите плавнями місце. 3. Причаїлися гори, заворожені красою ніколи (не) бачених степів. 4. Степ квітував (не) займаний, звіку (не) ораний. 5. Край моря сонце золотить (не) мріяні світи.

Фразеологічна п’ятихвилинка

Розтлумачити наведені фразеологічні звороти. Із двома (на вибір) скласти два простих речення.

З невмитим писком; кричить, як недорізаний; ділити шкуру невбитого ведмедя; незагоєна рана; нечувана річ.

Довідка: негідний братися за що-небудь; репетує; розпоряджатися чимось ще не досягнутим; те, що постійно турбує, болить; щось дивне.

Порівняти написання дієприкметників з не. Пояснити різне написання не в кожній парі речень

1) Біля тину стояла нефарбована лавка. Біля тину стояла ніколи не фарбована лавка.

2) Я бачу непрополену грядку. Грядка не прополена.

3)На столі лежить непрочитана книга. Книга не прочитана, а перелистана.

Підібрати до кожного дієприкметника залежне слово, записати словосполучення парами.

Нерозгадані таємниці  –

Непомічена помилка –

Незаписана думка –

Нерозв’язана задача –

До поданих слів доберіть синоніми.

Небачений – (дивовижний, надзвичайний, дивний)

Нежданий – (несподіваний, непередбачений, негаданий, неочікуваний, раптовий, випадковий)

Творча робота

Наведені дієприкметники ввести в речення так, щоб вони із часткою не писалися разом і окремо.

Небачений, нерозгаданий, неполитая.

Вибірково-розподільна робота

Прочитати словосполучення з дієприкметником. Записати їх у відповідну колонку щодо написання частки нез дієприкметниками. Свій вибір аргументувати за допомогою правила.

Разом Окремо

(Не) добудована лікарня, ще (не) відремонтований телефон, (не) дописаний вірш, ніким (не) заповнений човен, ще (не) скошена трава, (не) рознесені газети, нічим (не) захищений врожай, (не) прив’язаний з вечора собака, ніким (не) скопаний город, (не) здоланий ворогом народ, (не) замкнені двері, (не) передплачені журнали.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

«Незакінчене речення».

«На сьогоднішньому уроці я дізнався…»

«Я знаю…»

«Я можу…»

«Я пам’ятаю…»

«Я вмію…»

ПІДСУМОК УРОКУ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити правила, виконати вправу. *Скласти твір-опис улюбленого куточка рідного краю, використовуючи дієприкметники з не.

 

Оставить комментарий