6 клас Контрольна робота. Іменник

Варіант №1
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДИН правильний.
1. У якому реченні іменник з не пишеться разом?
А. Закон – не\огонь, водою не заллєш.
Б. Не/правдою світ пройдеш, а назад не вернешся.
В. Брехати – не\ціпом махати.
Г. Слово не\стріла, а глибоко ранить.
2. Подовження буде відбуватися у всіх словах рядка в орудному відмінку.

А) повість, ціль, нехворощ, вісь; В) ніч, мідь, міць, піч;

Б) любов, річ, гуаш, рідкість; Г) сіль, зустріч, височінь, ніжність.
3. У якому рядку допущено помилку у написанні імен по батькові.
А) Олександрович, Іванович; В) Ігорівної, Олексіївної;
Б) Дмитрівни, Сергіївни; Г) Кирилівни, Львівни.
У завданні 4-6 є шість варіантів відповідей, із яких лише три правильних.
4. Познач рядки, у яких усі іменники пишуться разом.
А) міськ/рада, дизель/мотор, пів/вікна;
Б) лісо/степ, пів/листка, полин/трава;В) радіо/установка, кіно/фільм, пів/Києва;
Г) життє/пис, пів/місяця, авіа/десант;
Д) всюди/хід, авто/фургон, вело/спорт;
Е) авто/сервіс, Печи/хвіст, спів/дружність.
5. Познач рядки, у яких із великої літери пишеться лише перше слово.
А) (П, п)івденне (П, п)олісся, (Ч, ч)чемпіонат (С, с)віту;
Б) (П, п)івнічне (М, м)оре, (Х, х)отинський (З, з)амок;
В) (З, з)ахідна (У, у)країна, (К, к)римські (Г, г)ори ;
Г) (Х, х)олодний (Я, я)р (
заповідник), (П, п)олтавська (Б, б)итва;
Д) (У, у)спенський (С, с)обор, (Д, д)ень (У, у)чителя;
Е) (К, к)анівське водосховище, (Б, Б) отанічний сад.
6. Закінчення –а(-я) у формі родового відмінка однини мають іменники:
А) долар, Париж, Дністер, конус;
Б) романтизм, син, паркан, присудок;
В) займенник, баштан, степ, грім;
Г) характер, бінокль, парламент, плуг;
Д) лист, палець, ясен, літр;
Е) листопад (місяць), квадрат, парник.
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності.
7. Установіть відповідність між суфіксами та словами, у яких вони вживаються.

1) – ив; А) павут…ння, квасол…ння;
2) – ення; Б) зозул…чка, топол…чка;
3) – инн; В) мороз…во, добр…во;

4) – ечк. Г) піднес…ння, напруж…ння;
Д) пал…чка, річ…чка.
8. Складіть по одному реченню зі словом неспокій так, щоб в одному частка не- писалася разом, а в другому – окремо.
9.
Складіть твір (7-8 речень) на тему: «Барвінковий край» (у тексті розкажіть про рослинний і тваринний світ своєї місцевості; особливості природного ландшафту). Знайди у
своєму творі іменники І та ІІ відмін і підкресли їх.

Варіант №2
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДИН правильний.
1. У якому реченні іменник з не пишеться окремо?
А. Красне личко – серцю не/спокій.
Б. Де не/згода, там часто шкода.
В. Наука в щасті прикрашає, а в не/щасті утішає.
Г. Кров не/вода, а серце не/камінь.
2. Подовження буде відбуватися у всіх словах рядка в орудному відмінку
А) галузь, пам’ять, лінь, молодь;
Б) незалежність, зустріч, мораль, вуаль;
В) акварель, синь, велич, шерсть;
Г) даль, блакить, користь, суть.
3. У якому рядку допущено помилку при написанні імен по батькові
А) Андрійович, Анатоліївна; В) Юрієвич, Олегівної;
Б) Васильович, Віталіївна; Г) Тадейович, Луківна.
У завданні 4-6 є шість варіантів відповідей, із яких лише три правильних.
4. Познач рядки, у яких усі іменники пишуться через дефіс
А) пів/лимона, купівля/продаж, зірви/голова;
Б) Іван/та/Марія (рослина), пів/ялинки, водо/гін;
В) пів/Європи, міні/футбол, екс/чемпіон;
Г) генерал/лейтенант, три/ніжок, жук/короїд;
Д) віце/прем’єр, Лисичка/Сестричка, інженер/електрик;
Е) срібло/злото, сон/трава, південь/північ.
5. Познач рядки, у яких усі слова потрібно писати з великої букви
А. (Б, б)огоматір, (П, п)резидент (У, у)країни, (В, в)верховна (Р,р)ада.
Б. (У, у)країнці, (Ч, ч)ервона (Ш, ш)апочка, (Б, б)ог (П, п)ерун.
В. (Р,р)іздво, (Б, б)іблія, (К, к)иєво-(П, п)ечерська (Л, л)авра.
Г. (С,с)узір’я (В, в)елика (В, в)ведмедиця, (Ч, ч)ернігівщина, (Д, д)ень (З, з)нань .
Д. (К, к)кабінет (М, м)міністрів (У, у)країни, (С, с)вятий
(М, м)иколай, (К, к)онституція (У, у)країни.
Е. (Д, д)ід (М, м)ороз, (П, п)правобережна (У, у)країна, (Б, б)іла (Ц,ц)церква.
6. Закінчення –у (-ю) у формі родового відмінка однини мають іменники:
А) літр, журнал, ранок, нарис;
Б) роман, космос, спирт, штаб;
В) водень, хор, документ, кузов;
Г) квартал, бузок, стадіон, ансамбль;
Д) Донбас, Львів, туман, автобус
;
Е) паркан, вокзал, Китай.
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності.
7. Установіть відповідність між суфіксами та словами, у яких вони вживаються.

1) – ив; А) мар..во, мел..во;
2) – інн; Б) вул…чка, вогн..чок;
3) – ечк; В) боч..чка, лож..чка;

4) – ичок, – ичк. Г) пал..во, плет..во;
Д) сад..ння, торохт..ння.
8. Складіть по одному реченню зі словом неслава так, щоб в одному частка не – писалася разом, а в другому – окремо.
9.
Складіть твір (7-8 речень) на тему: «Рідні краєвиди» (у тексті розкажіть про рослинний і тваринний світ свого рідного краю; особливості природного ландшафту). Знайди у своєму
творі іменники І і ІІ відмін та підкресли їх.

Оставить комментарий