Усі уроки фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр

Антикуз О. В.

Усі уроки фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 224 c. — (Серія «Усі уроки»).

Посібник призначений для вчителя фізики, який працює у 10 класі відповідно до нової програми (Фізика. 10 клас. 2017 рік, авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) за рівнем стандарту. У посібнику вчитель зможе знайти всі матеріали, необхідні для підготовки й проведення повноцінних уроків фізики: детальні плани уроків, методичні рекомендації, завдання тестів, самостійних і контрольних робіт, опис демонстраційного і фронтального експериментів, інструкції щодо виконання лабораторних робіт. Під час розробки поурочних планів автор особливу увагу приділив впровадженню компетентнісного підходу.    

Орієнтовне календарно-тематичне планування.. . . . .   5

Орієнтовні плани-конспекти уроків. . . .. . . . 10

II семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Розділ І. Механічний рух (продовження) . . . . .. . . . . . . . 10

4. Механічні коливання та хвилі . . . . .. . . . .10

Урок № 47 / I.4-1. Застосування законів механіки до коливального руху. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.

Умови виникнення вільних коливань .. . . . . . 10

Урок № 48 / I.4-2. Найпростіші коливальні системи — математичний та пружинний маятники. Енергія коливань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Урок № 49 / І.4-3. Лабораторна робота № 4 «Дослідження коливань математичного маятника». . . . . . . . .. . . . . 22

Урок № 50 / І.4-4. Лабораторна робота № 5 «Дослідження коливань пружинного маятника» . . . . . . . . .. . . 27

Урок № 51 / I.4-5. Вимушені коливання. Резонанс. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань . . . .. . . . . . 30

Урок № 52 / I.4-6. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Інтерференція

та дифракція хвиль. . . . . . . . . .. . . . . . 35

Урок № 53 / I.4-7. Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їхні характеристики. . . . . . . . .. . . . . 39

Урок № 54 / I.4-8. Контрольна робота з теми: «Механічні коливання і хвилі». . . 44

Розділ ІІ. Елементи спеціальної теорії відносності . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 47

Урок № 55 / ІІ-1. Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ).

Дослід Майкельсона–Морлі. Принцип відносності Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності . . . . .. . 47

Урок № 56 / ІІ-2. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Урок № 57 / IІ-3. Повна та кінетична енергія рухомого тіла. Енергія спокою. . . . 55

Урок № 58 / ІІ-4. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження. Самостійна робота . .. . . . . . . . . . . . 59

Розділ ІІІ. Молекулярна фізика та термодинаміка. . . . . . . . . . 61

1. Основ и МКТ. Ідеальний газ. Газові закони . . .. . . . . 61

Урок № 59 / ІІІ.1-1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Броунівський рух. Дифузія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Урок № 60 / ІІІ.1-2. Маса та розміри молекул, стала Авогадро. Розв’язування задач. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 66

Урок № 61 / ІІІ.1-3. Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне рівняння МКТ. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 70

Урок № 62 / ІІІ.1-4. Температура. Розв’язування задач . . . . . . . 73

Урок № 63 / ІІІ.1-5. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. . . . . . . . . . . . . . 76

Урок № 64 / ІІІ.1-6. Рівняння стану ідеального газу. Розв’язування задач. . . . . . 80

Урок № 65 / ІІІ.1-7. Лабораторна робота № 6 «Дослідження одного з ізопроцесів». . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 83

Урок № 66 / ІІІ.1-8. Вимірювання швидкості руху молекул газу. Дослід Штерна. .. . . . . . . . 86

Урок № 67 / ІІІ.1-9. Контрольна робота з теми: «Основи МКТ. Ідеальний газ. Газові закони». . . . . . . .. . . . 88

2. Властивості пари, рідин та твердих тіл . . . . . . . . . .. . . 91

Урок № 68 / ІІІ.2-1. Властивості насиченої та ненасиченої пари . . . .. . 91

Урок № 69 / ІІІ.2-2. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання відносної вологості повітря». . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 99

Урок № 70 / ІІІ.2-3. Розв’язування задач. . . . . . . . . 103

Урок № 71 / ІІІ.2-4. Будова рідин. Поверхневий натяг рідин. . .. . . . 105

Урок № 72 / ІІІ.2-5. Змочування. Капілярні явища. . .. 109

Урок № 73 / ІІІ.2-6. Вологість. Капілярні явища. Розв’язування задач. .. . 113

Урок № 74 / ІІІ.2-7. Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали . . .. . . . 115

Урок № 75 / ІІІ.2-8. Види деформацій твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 123

Урок № 76 / ІІІ.2-9. Закон Гука. Модуль Юнга. Розв’язування задач. . . .. . . 128

Урок № 77 / ІІІ.2-10. Контрольна робота з теми: «Властивості пари, рідин та твердих тіл». . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 131

3. Основи термодинаміки. . . . . .. . . . . . . . . . . 133

Урок № 79 / ІІІ.3-1. Основні поняття термодинаміки. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ.

Термодинамічна рівновага. Температура . . . . .. . . . . . 133

Урок № 80 / ІІІ.3-2. Внутрішня енергія. Два способи зміни внутрішньої енергії. Теплоємність . . . . .. . . . . . . 138

Урок № 81 / ІІІ.3-3. Робота й кількість теплоти. І закон термодинаміки. . . . . . 141

Урок № 82 / ІІІ.3-4. Застосування І закону термодинаміки для газових процесів . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 144

Урок № 83 / ІІІ.3-5. Оборотні та необоротні процеси. ІІ закон термодинаміки. . . 148

Урок № 84 / ІІІ.3-6. Теплові двигуни. Цикл теплових двигунів. ККД теплових двигунів. Цикл Карно. . . . . .. . . 151

Урок № 85 / ІІІ.3-7. Принцип дії холодильної машини. . . .. . . 156

Урок № 86 / ІІІ.3-8. Розв’язування задач. . . . .. . . . . . 159

Урок № 87 / ІІІ.3-9. Контрольна робота з теми: «Основи термодинаміки» . . . . . 163

Урок № 88 / ІІІ.3-10. Теплові двигуни та охорона довкілля. . . . . .. . 167

Фізпрактикум . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 171

Урок № 89 / Ф-1. Практична робота № 1 «Визначення діаметра голки шприца з використанням закономірностей рівноприскореного руху». . . . . . . 171

Урок № 90 / Ф-2. Практична робота № 2 «Визначення модуля пружності речовини». . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 171

Урок № 91 / Ф-3. Практична робота № 3 «Вирощування кристалів». . . . . . . . . . 171

Урок № 92 / Ф-4. Практична робота № 4 «Визначення поверхневого натягу рідини». . . . . . . .. . . . . 171

Урок № 93 / Ф-5. Практична робота № 5 «Визначення параметрів повітря поблизу поверхні Землі». . . . . . . .. . . . . . . . . 171

Розділ ІV. Електричне поле . . . . . . . .. . . . . . 172

Урок № 94 / ІV-1. Електричне поле. Точковий заряд. Напруженість електричного поля. . . . .. . . . . . 172

Урок № 95 / ІV-2. Розв’язування задач . . . . . .. . . . . . . . . . . 178

Урок № 96 / ІV-3. Розв’язування задач. . . . . . .. . . . . . . 181

Урок № 97 / ІV-4. Провідники та діелектрики в електричному полі . .. . . . . 184

Урок № 98 / ІV-5. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі . . . . 190

Урок № 99 / ІV-6. Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. . . . . . . 194

Урок № 100 / ІV-7. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів . . . . . . . . .. . . . . . . . . 201

Урок № 101 / ІV-8. Вимірювання елементарного електричного заряду. Дослід Йоффе—Міллікена. . . . . . . . . .. . 203

Урок № 102 / IV-9. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 206

Урок № 103 / ІV-10. Енергія зарядженого конденсатора. . . . . . . .. . . 212

Урок № 104 / ІV-11. Контрольна робота з теми: «Електричне поле». . . . . .. . . 217

Урок № 105 / ІV-12. Застосування властивостей електричного поля для потреб людства. . . . . . . . . . . . .. . . . . 221

http://e-kniga.in.ua/product/us_uroki_fziki_10_klas_rven_standartu__semestr_1/?p=256

Оставить комментарий

Рубрики
«Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас інноваційна діяльність