Фізика. 10 клас. II семестр. Рівень стандарту

Євлахова О. М., Бондаренко М. В.

Фізика. 10 клас. II семестр. Рівень стандарту / О. М. Євлахова, М. В. Бондаренко. — Х.: Вид. група «Основа», 2018. — 128 c. — (Серія Мій конспект).

Посібник «Фізика. 10 клас. II семестр. Рівень стандарту» (серія «Мій конспект») складено за програмою «Фізика і астрономія. 10–11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)» авторського колективу під керівництвом О. І. Ляшенка, що затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ № 1539 від 24.11. 2017 р.) Видання «Мій конспект» — серія посібників, які мають на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти всіх уроків курсу фізики для 10 класу (рівень стандарту) розташовані на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. 

Планування навчальної діяльності 4

Ключові компетентності 4

Очікувані результати навчання учня/учениці 7

Демонстраційний експеримент 8

Графік письмових робіт 8

Календарно-тематичне планування. ІI семестр 9

Урок № 49. Потужність 15

Урок № 50. Практикум із розв’язування задач 17

Урок № 51. Кінетична і потенціальна енергія 19

Урок № 52. Закон збереження механічної енергії. Застосування законів збереження в механіці. Межі застосування законів класичної механіки 21

Урок № 53. Практикум із розв’язування задач 23

Урок № 54. Практикум із розв’язування задач.  Самостійна робота № 6 25

Урок № 55. Основні положення СТВ та їхні наслідки. Релятивістський закон додавання швидкостей 27

Урок № 56. Практикум із розв’язування задач 29

Урок № 57. Практикум із розв’язування задач Самостійна робота № 7 31

Урок № 58. Підготовка до контрольної роботи 33

Урок № 59. Контрольна робота № 3 із теми «Механіка» . . . . . . .. . . 35

Урок № 60. Навчальний проект № 3 37

Розділ 2. Молекулярна фізики та термодинаміка

Урок № 61. Аналіз контрольної роботи № 3. Атоми і молекули. Будова атома. Сучасні дослідження будови речовини.  Наноматеріали 39

Урок № 62. Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини 41

Урок № 63. Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу 43

Урок № 64. Абсолютна шкала температур 45

Урок № 65. Практикум із розв’язування задач 47

Урок № 66. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 8 .. . 49

Урок № 67. Рівняння стану ідеального газу 51

Урок № 68. Практикум із розв’язування задач 53

Урок № 69. Ізопроцеси 55

Урок № 70. Практикум із розв’язування задач 57

Урок № 71. Лабораторний практикум.  Робота № 6. Вивчення одного з ізопроцесів 59

Урок № 72. Практикум із розв’язування задач 61

Урок № 73. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 9 . . 63

Урок № 74. Підготовка до контрольної роботи 65

Урок № 75. Контрольна робота № 4 із теми «Молекулярна фізика та термодинаміка» 67

Урок № 76. Навчальний проект № 4. Тематичне оцінювання № 4 69

Урок № 77. Аналіз контрольної роботи.  Внутрішня енергія тіл 71

Урок № 78. Кількість теплоти 73

Урок № 79. Практикум із розв’язування задач 75

Урок № 80. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 10 . .. 77

Урок № 81. Робота термодинамічного процесу.

Перший закон термодинаміки.  Адіабатний процес 79

Урок № 82. Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових

машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин. Необоротність теплових процесів. Ентропія 81

Урок № 83. Практикум із розв’язування задач 83

Урок № 84. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 11 . 85

Урок № 85. Підготовка до контрольної роботи 87

Урок № 86. Контрольна робота № 5 із теми «Молекулярна фізика та термодинаміка» 89

Урок № 87. Навчальний проект № 5. Тематичне оцінювання № 5 91

Урок № 88. Аналіз контрольної роботи.  Властивості насиченої й ненасиченої пари.  Вологість повітря 93

Урок № 89. Практикум із розв’язування задач 95

Урок № 90. Поверхневий натяг рідини.  Змочування. Капілярні явища 97

Урок № 91. Практикум із розв’язування задач 99

Урок № 92. Лабораторний практикум. Робота № 7. .Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини 101

Урок № 93. Деформації. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга 103

Урок № 94. Практикум із розв’язування задач 105

Урок № 95. Лабораторний практикум. Робота № 8. Визначення модуля пружності різних речовин 107

Урок № 96. Практикум із розв’язування задач 109

Урок № 97. Практикум із розв’язування задач 111

Урок № 98. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 12 113

Урок № 99. Підготовка до контрольної роботи 115

Урок № 100. Контрольна робота № 6 із теми «Молекулярна фізика та термодинаміка» 117

Урок № 101. Навчальний проект № 6. Тематичне оцінювання № 6 119

Узагальнення

Урок № 102. Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1 «Механіка». Практикум із розв’язування задач 121

Урок № 103. Повторення розділу 1 «Механіка». Практикум із розв’язування задач 123

Урок № 104. Повторення розділу 2 «Молекулярна

фізика та термодинаміка». Практикум із розв’язування задач 125

Урок № 105. Повторення розділу 2 «Молекулярна фізика та термодинаміка». Практикум із розв’язування задач 127

Оставить комментарий

Рубрики
«Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас інноваційна діяльність