Контрольна робота №2. 10 клас

Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Практична риторика

  1. Суть поняття «риторика» пояснюють усі визначення, окрім:

А наука побудови й оприлюднення досконалого виступу

Б наука про ораторське мистецтво

В наука, що вивчає мову в усій складності її прояву

Г наука про способи переконання та впливу на аудиторію    

  1. Установіть відповідність

1 комунікативний намір         А мовець

2 адресант                                Б тактичний хід

3 адресат                                  В мінімальний акт у спілкуванні

4 мовленнєвий учинок           Г аудиторія

3.Орфоепічна норма

А вивчає систему графічних знаків

Б регулює наголошування слів, а також вимову голосних і приголосних звуків

В визначає можливості використання слова відповідно до його значення

Г  визначає правильне написання слів

4.Буквосполучення дж, дз позначають один звук у рядку

А відзнака, воджу, надзвуковий              Б кукурудза, віджени, ґудзик

В бджола, родзинки, засуджений            Г віддзеркалення, підземний, картридж

5.Букви  Я, Ю, Є позначають по  два звуки в кожному слові рядка

А юний, нюанс, браконьєр, єресь            Б  зграя, різьбяр, черв’як, мільярд

В зв’язок, ярлик, маєток, в’юнець            Г валюта, монпансьє, осяяння, віньєтка

  1. 6. Правильно підкреслені літери на позначення наголошених голосних у всіх словах рядка.

А олені, подруга, спина;

Б український, призвела, кропива;

В читання, одинадцять, випадок;

Г квартал, дрова, зароблю;

Д листопад, жалюзі, кілометр.

  1. Треба вживати у в усіх випадках у рядку.

А дерева (у/в) лісі, зайшла (у/в) свою кімнату;

Б напишіть (у/в) листі, сади (у, в) цвітінні;

В (у/в) першому випадку, шляхи (у/в) невідоме;

Г читач (у/в) книгозбірні, кредити (у/в) банку;

Д занесіть (у/в) дім, уроки (у/в) першу зміну.

8.Спишіть, обираючи У чи В

Зайшла (у,в) фойє, реклама (у,в) метро, допис (у, в) соцмережах, прочитав (у, в) Інтернеті, найкраща (у,в) світі, побувати  (у, в) Фінляндії.

  1. Позначте рядок, у якому в дієслівних формах на місці пропуску пишеться одна й та сама сама буква:

А нагородити — нагоро..у, мазати — ма..у;

Б лазити — ла..у, радити — ра..у;

В сидіти — си..у, возити — во..у;

Г судити — су..у, відгородити — відгоро..у;

Д водити — во..у, в’язати — в’я..у.

10. До попередньої підготовки тексту до виступу належать усі елементи, ОКРІМ:

А виступ перед аудиторією;

Б формулювання мети;

В збирання матеріалу;

Г репетиція.

 

  1. У мовленнєвій ситуації адресант – це:

А людина, до якої звернена мова;

Б слухач, аудиторія;

В ініціатор діалогу;

Г учні класу.

 

  1. Установіть відповідність між складами у слові та їхньою характеристикою. (1,5 б)

 

1 Садок

2 Роблю

3 Спина

4 Квартал

А Обидва склади відкриті, перший — наголошений

Б Перший склад відкритий, наголошений, другий — ненаголошений

В Обидва склади закриті, другий — наголошений

Г Перший склад відкритий, другий — закритий, наголошений

Д Перший склад закритий, другий — відкритий, наголошений

 

  1. Поставте наголос у словах (3б)

Асиметрія, випадок, сантиметр, маркетинг, український, фольга, навчання, черговий, чорнослив, щипці.

 

  1. Запишіть риси успішного оратора (2 б)

 

 

 

Один комментарий на “Контрольна робота №2. 10 клас”

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас