Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. II семестр 2018-2019

Куцінко О. Г.  Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Проф. рівень + рівень станд. II сем.: / О. Г. Куцінко. — Х. : Вид. гр. «Основа», 2018. — 255, [1] с. : сх., табл., іл.

Посібник складено за новою програмою Міносвіти, чинною з 2018/19 навчального року. Календарно-тематичне планування та плани-конспекти уроків (II семестр) розроблено з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків та новітніх педагогічних методик. Наведені матеріали допоможуть учителеві на найвищому рівні провести урок зарубіжної літератури як за профільним рівнем, так і за рівнем стандарту. 

Передмова .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Календарно -тематичне планування уроків зарубіжної літератури .  .  .  .  . 9

Плани-конспекти уроків .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Роман ХІХ ст. (продовження) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Франція (продовження) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Урок № 49. Місце Ґюстава Флобера в історії європейської літератури. Роман Ґ. Флобера «Пані Боварі» .  .  .  .  . 16

Урок № 50. Конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Сюжет і композиція роману . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Урок № 51. Зображення суспільства в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Образи обивателів .  .  . 26

Урок № 52. Еволюція Емми Боварі. Психологічні деталі. Об’єктивний стиль Ґ. Флобера .  .  . 32

Урок № 53. Прихована позиція автора в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Боваризм як суспільно-психологічне явище. Значення творчості Ґ. Флобера для розвитку реалістичної літератури .  .  . 36

Росія .  .  .  .  .  . 44

Урок № 54. Національна своєрідність російського роману ХІХ ст. Значення Федора Михайловича Достоєвського для розвитку соціально-філософського та психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя .  .  .  .  . 44

Урок № 55. Роман «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Сюжет роману, зумовлений рухом свідомості головного героя . . . . . 49

Урок № 56. «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського. Образ Родіона Раскольникова. «Теорія» Раскольникова: її сутність і проблематика .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Урок № 57. Система персонажів, Петербург у романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара», їхнє значення в житті Раскольникова .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Урок № 58. Біблійні мотиви в романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Символізм та поліфонізм твору. Особливості індивідуального стилю письменника .  .  .  . 66

Англія .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Урок № 59. Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда .  .  . 71

Урок № 60. Оскар Уайльд «Портрет Доріана Ґрея»: історія написання та стисла характеристика. Філософсько-естетичні й моральні проблеми у творі .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Урок № 61. Абсолютизація творчості та творчої особистості в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Естетична програма автора. Система образів роману .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

Урок № 62. Еволюція Доріана Ґрея . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Урок № 63. Роль фантастики й символіка у романі «Портрет Доріана Ґрея». Традиції та новаторство О. Уайльда в жанрі роману. Переклади О. Уайльда українською. Місце роману у світовій літературі .  .  .  . 90

Урок № 64. РМ (усно). Еволюція головних героїв романів Стендаля, Ґ. Флобера, Ф. М. Достоєвського й О. Уайльда .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

Урок № 65. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за темою «Роман ХІХ ст.» .  . 101

Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці .  .  .  .  . 102

Урок № 66. Література на межі ХІХ–ХХ ст. (огляд). Модернізм як літературно-мистецький напрям порубіжжя ХІХ–ХХ ст. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Урок № 67. РМ (письмово). Художні відкриття модернізму та його представники. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм .  .  .  .  .  .  . 107

Франція .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

Урок № 68. Шарль Бодлер — пізній романтик і зачинатель модернізму .  .  .  .  . 110

Урок № 69. Збірка Ш. Бодлера «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Б одлера .  .  .  .  .  .  .  . 115

Урок № 70. Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Естетичні погляди Поля Верлена у вірші «Поетичне мистецтво» .  .  .  . 122

Урок № 71. РМ (усно). Зображення пейзажів природи й душі в «Осінній пісні» П. Верлена (розмаїття українських перекладів) .  .  .  .  .  .  .  .  . 127

Урок № 72. Сугестивність, музикальність, живописність лірики П. Верлена .  .  .  .  . 132

Урок № 73. Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо. Художнє новаторство поета .  .  . 137

Урок № 74. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті А. Рембо «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія» .  .  .  .  .  .  .  .  . 142

Урок № 75. ПЧ. Використання символів як провідного засобу поетичного самовираження у творчості Стефана Малларме .  .  .  .  .  .  .  . 147

Урок № 76. Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151

Драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155

Урок № 77. Драматургія помежів’я ХІХ–ХХ ст. (загальний огляд). Сутність кардинальних змін у драматургії, ідейних та естетичних шукань представників «нової драми» .  .  .  . 155

Урок № 78. Моріс Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Драма-феєрія «Синій птах» — лірична оповідь про пошуки щастя .  .  .  . 160

Урок № 79. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Особливості розвитку сюжету й композиція твору .  .  . 164

Урок № 80. М. Метерлінк «Синій птах». Символіка образів. Трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі .  .  .  .  .  .  . 169

Урок № 81. Компаративний аналіз феєрій «Синій птах» М. Метерлінка та «Лісова пісня» Лесі Українки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174

Урок № 82. ПЧ. Драматургія Антона Павловича Чехова: «Чайка», «Три сестри», «Вишневий сад» .  .  .  .  .  . 180

Урок № 83. Контрольна робота за темою «Драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст.» .  .  185

Сучасна література в юнацькому читанні .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188

Франція .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188

Урок № 84. Ромен Ґарі — французький письменник єврейського походження, двічі лауреат Ґонкурівської премії. Зображення Другої світової війни у творчості митця. «Повітряні змії» (загальний огляд) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188

Урок № 85. Ідеї миру, людяності, порятунку духовних цінностей у романі Ромена Ґарі «Повітряні змії» .  .  .  .  .  .  .  . 191

Бразилія .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . 196

Урок № 86. Паоло Коельйо — відомий сучасний бразильський письменник. Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік» .  .  .  .  .  . 196

Урок № 87. Система образів роману П. Коельйо «Алхімік» (Сантьяґо, Фатіма, Мельхіседек, Алхімік). Поняття своя доля, призначення, мрія душі, сенс існування. Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200

Швеція .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206

Урок № 88. Тумас Йоста Транстремер — лауреат Нобелівської премії, поет, перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і жанрів його лірики. Актуальні проблеми сьогодення й образ сучасної людини в поезії митця .  .  .  .  .  .  .  . 206

Китай .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212

Урок № 89. Мо Янь — сучасний китайський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. «Геній» (загальний огляд) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 212

Урок № 90. «Геній» Мо Яня — історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів. Гуманістична сутність образу й духовна стійкість героя твору на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, уплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі .  .  .  . 215

Велика Британія .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

Урок № 91. Сью Таунсенд — відома британська письменниця. Образ молодої людини, її становлення, стосунки зі світом та психологічні проблеми в циклі творів про Адріана Моула .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218

Урок № 92. А дріан Моул — персонаж і символ. Еволюція, формування характеру й цінностей головного героя «Таємного щоденника Адріана Моула» С. Таунсенд. Авторська іронія. Жанр щоденника .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222

Урок № 93. Ніл Річард МакКіннон Ґейман — англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. Лекція Н. Ґеймана «Чому наше майбутнє залежить від читання» .  . 225

Урок № 94. Загальний огляд та проблематика повісті Н. Ґеймана «Кораліна» (моральний вибір людини, взаємини батьків і дітей та ін.) .  .  .  . 227

Урок № 95. Допитливість, сміливість, сила духу героїні повісті Н. Ґеймана «Кораліна». Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія та ін.). Символіка твору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229

Польща .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232

Урок № 96. Йоанна Яґелло — польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232

Урок № 97. Проблема батьків і дітей у романі Й. Яґелло «Кава з кардамоном». Образ головної героїні. Мова твору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234

Урок № 98. Стиль творчості Й. Яґелло. Причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору «Кава з кардамоном», етапами еволюції Лінки та змінами ставлення до неї інших персонажів. Символізм назви твору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236

Урок № 99. ПЧ. Джером Девід Селінджер «Ловець у житі» .  .  .  . 239

Урок № 100. Контрольна робота за темою «Сучасна література в юнацькому читанні» .  .  . 243

Підбиття підсумків .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 247

Урок № 101. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік .  .  .  . 247

Урок № 102. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік (продовження) .  . 251

Література .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254

http://e-kniga.in.ua/product/us_uroki_zarubzhno_lteraturi_10_klas_proflnij_rven__rven_standartu_ii_semestr/?p=256

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас