Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр 2018

Куцінко О. Г. Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр / О. Г. Куцінко. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 240 с.

Посібник складено за новою програмою Міносвіти, чинною з 2018/19 навчального року. Календарно-тематичне планування та плани-конспекти уроків (I семестр) розроблено з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків та новітніх педагогічних методик. Наведені матеріали допоможуть учителеві на найвищому рівні провести урок зарубіжної літератури як за профільним рівнем, так і рівнем стандарту. За посиланням, зазначеним на обкладинці, розміщено тексти художніх творів із зарубіжної літератури за програмою для 10-го класу. Для вчителів зарубіжної літератури ЗЗСО та студентів відповідного фаху педагогічних вишів.  

Передмова .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Календарно — тематичне планування уроків зарубіжної літератури .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Плани-конспекти уроків .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Вступ. Оригінальна й перекладна література

в сучасному світі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Урок № 1. Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача за доби цифрових технологій .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Урок № 2. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Художній переклад як творчий процес і його результат. Перекладна

література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації .  .  .  . 17

Золоті сторінки далеких епох .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Давня Греція .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Урок № 3. Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер «Одіссея» (загальний огляд) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Урок № 4. Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства у творі .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  . 25

Урок № 5. Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості в образі Одіссея .  .  .  . 28

Урок № 6. РМ (усно). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в поемі Гомера «Одіссея» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Урок № 7. ПЧ. Прованська лірика. Творчість Дж. Рюделя та Б . де Борна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Італія .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Урок № 8. Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Урок № 9. Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. Жанрова своєрідність твору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Урок № 10. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Пекло»). Концепція світу у творі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Урок № 11. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Рай»). Концепція людини у творі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Урок № 12. Алегоричний зміст образів та епізодів «Божественної комедії». Переклади Данте українською. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Урок № 13. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» .  .  .  . 66

Англія .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Урок № 14. Ренесанс в Англії. Здобутки й представники .  .  .  .  . 67

Урок № 15. Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Переклади В. Шекспіра українською .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Урок № 16. Філософські й моральні проблеми в трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. Провідні мотиви твору .  .  .  . 78

Урок № 17. Художній простір трагедії В. Шекспіра «Гамлет»: данське королівство як символ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Урок № 18. РМ (письмово). Гамлет — вічний образ світової літератури .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Урок № 19. Багатогранність шекспірівських характерів у трагедії «Гамлет». Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох .  .  .  .  . 88

Урок № 20. Контрольна робота за темами «Вступ.

Оригінальна й перекладна література в сучасному світі», «Золоті сторінки далеких епох» .  .  .  .  .  .  .  . 91

Проза й поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Урок № 21. Шляхи розвитку романтизму в Європі та США. Провідні течії романтизму. Популярні жанри романтизму .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Німеччина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

Урок № 22. Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман: віхи мистецького шляху . . . . . . . . . . 103

Урок № 23. Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гофман як представник гротескної течії романтизму. Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету та проблематика твору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108

Урок № 24. Сатирико-метафоричний зміст та композиція повісті «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору та його символіка .  . .  . 112

Урок № 25. РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара та філістера Цахеса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Урок № 26. Філософський сенс казки «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Значення творчості Е. Т. А. Гофмана .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119

Урок № 27. ПЧ. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець» .  .  .  .  .  .  . 126

Україна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130

Урок № 28. Микола Васильович Гоголь. Значення М. В. Гоголя для розвитку світової культури. М. В. Гоголь

і Україна. М. В. Гоголь за кордоном .  .  .  .  .  .  .  .  . 130

Урок № 29. Творча історія поеми «Мертві душі» М. В. Гоголя. Зв’язок композиції твору з поемою Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія». Жанрова своєрідність

твору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

Урок № 30. Неоднозначність образу Чичикова (поема М. В. Гоголя «Мертві душі») .  .  .  .  .  .  .  .  . 144

Урок № 31. Образи поміщиків у поемі М. В. Гоголя «Мертві душі», засоби їхнього створення (портрет, художня деталь, мова та ін.) . . . . . . . 149

Урок № 32. Образи чиновників губернського міста N. Образ автора. Ліричні відступи в поемі М. В. Гоголя «Мертві душі» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154

Урок № 33. ЛК. М. В. Гоголь «Сорочинський ярмарок» .  .  .  .  . 159

Урок № 34. Контрольна робота за темою «Проза пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.» .  .  .  . 163

Росія .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

Урок № 35. Поезія «чистого мистецтва». Федір Іванович Тютчев — поет-філософ і тонкий лірик. Провідні мотиви творчості митця .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

Урок № 36. Ф. І. Тютчев «Іще горять в душі бажання…», «Silentium». Майстерність описів у поезії митця. Засоби художньої виразності .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168

Урок № 37. Афанасій Афанасійович Фет «Шепіт, ніжний звук зітхання…», «Я прийшов до тебе, мила…».

Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

Урок № 38. Романтичні теми, мотиви, образи. Елементи імпресіонізму в поезії А. А. Фета .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

Урок № 39. ПЧ. Ф. М. Достоєвський «Хлопчик у Христа на ялинці» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177

Урок № 40. ЛК. А. Міцкевич «Кримські сонети» .  .  .  .  .  .  .  .  . 180

США .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184

Урок № 41. Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен «Листя трави». Місце В. Вітмена в літературному процесі США.

Особливості світобачення митця .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184

Урок № 42. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією

та життям Америки. Традиції та художнє новаторство В. Вітмена .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188

Урок № 43. Контрольна робота за темою «Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.» .  .  .  . 192

Роман ХІХ ст. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195

Франція .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195

Урок № 44. Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. Творчий шлях Стендаля, його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст. Роман «Червоне і чорне»: історія написання . . . . . 195

Урок № 45. Поєднання соціально-політичного та психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне». Гостра критика режиму Реставрації. Зображення соціального середовища у творі. Сюжет твору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200

Урок № 46. Конфлікт молодої людини й суспільства в романі «Червоне і чорне» Стендаля. Образ Жульєна Сореля .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203

Урок № 47. Жіночі образи роману Стендаля «Червоне і чорне» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206

Урок № 48. Символіка роману Стендаля «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні

художньої моделі суспільства й людини .  .  .  .  .  .  . 211

Додатки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215

Література .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239

http://e-kniga.in.ua/product/us_uroki_zarubzhno_lteraturi_10_klas_proflnij_rven__rven_standartu_i_semestr/?p=256

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас