Українська література. 9 клас. І семестр. Нова програма

Слюніна О. В. Українська література. 9 клас. І семестр. Нова програма / О. В. Слюніна. — Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 86, [2] с. — (Серія «Мій конспект»).

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури для I семестру 9 класу, які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України 2015, 2016, 2017 рр. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Урок № 1 Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм національних та загальнолюдських цінностей ..5

Урок № 2 Процес виникнення фольклору. Багатство та розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос родинно-побутових пісень. Аналіз народної пісні «Місяць на небі, зiроньки сяють» ..8

Урок № 3 Традиційна символіка родинно-побутових пісень. Аналіз пісні «Цвіте терен, цвіте терен». Художньо-естетичний потенціал народної пісні «Сонце низенько». Пісня «Ой під вишнею, під черешнею» ..10

Урок № 4 Поняття про баладу. Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Аналіз балади «Ой летіла стріла» ..13

Урок № 5 Класифікація балад. Особливості сюжету балади «Ой на горі вогонь горить» ..16

Урок № 6 Література рідного краю ..18

Урок № 7 Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) ..21

Урок № 8 Перекладна література. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Легенди про Вавилонську вежу, про Мойсея ..23

Урок № 9 Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах. Притча про блудного сина ..25

Урок № 11 Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість временних літ». «Поученьє Володимира Мономаха», «Києво‑Печерський Патерик» ..28

Урок № 12 «Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства твору ..31

Урок № 13 Особливості композиції та стилістичних засобів. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету ..34

Урок № 14 Наскрізна ідея патріотизму. Образи руських князів у «Слові…» ..37

Урок № 15 Поетичність образу Ярославни ..39

Урок № 16 Контрольна робота № 1 ..41

Урок № 17 Позакласне читання. Проблематика історичного роману С. Скляренка «Святослав» ..43

Урок № 18 Українська література доби Ренесансу й доби бароко. Перші друковані книги в Україні. Станіслав Оріховський, Іван Вишенський, Іван Величковський, Дмитро Туптало, Семен Климовський — видатні діячі української культури. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства ..46

Урок № 19 Життя та творчість філософа, просвітителя, поета — Григорія Савича Сковороди. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад Божественних пісень». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. «Всякому місту — звичай і права», «De libertate» (із «Саду Божественних пісень») ..49

Урок № 20 «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд». Аналіз байки «Бджола та Шершень» ..52

Урок № 21 Нова українська література. Літературний процес кінця ХVIII — першої половини ХІХ ст. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди» ..55

Урок № 22 Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова ..58

Урок № 23 Характеристика основних образів поеми «Енеїда». Еней як ватажок троянців ..61

Урок № 24 Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії. Гумористичні засоби у творі ..64

Урок № 25 Порівняльна характеристика дійових осіб п’єси «Наталка Полтавка» ..66

Урок № 26 Наталка як уособлення кращих рис української жінки. Художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки ..69

Урок № 27 Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко — батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті». Композиційні особливості повісті «Маруся». Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло твору. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору ..71

Урок № 28 Характеристика персонажів повісті «Маруся»: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь) ..74

Урок № 29 Позакласне читання. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма» ..77

Урок № 30 Література рідного краю. Г. Квітка-Основ’яненко «Салдацький патрет» ..80

Урок № 31 Урок розвитку комунікативних умінь ..82

Урок № 32 Контрольна робота № 2 ..84

http://e-kniga.in.ua/product/ukranska_lteratura_9_klas__semestr_nova_programa_1/?p=256 

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас