Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр

Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр. Частина І / уклад. С. А. Свінтковська. — Х. : Вид. група «Основа», 2017.

Зміст

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ (УКРАЇНСЬКА МОВА НАВЧАННЯ). ІІ СЕМЕСТР  3

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ 8

Урок 49 Загальна характеристика частин мови   8  

Урок 50 Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль   14

Урок 51 Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні (повторення і поглиблення). Велика буква і лапки у власних назвах    17

Урок 52 Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду  22

Урок 53 Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини  або тільки множини   26

Урок 54 Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників   30

Уроки 55–56 Урок розвитку комунікативних умінь № 13–14. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого або почутого за простим або складним планом    35

Урок 57 Поділ іменників на відміни і групи   39

Урок 58 Відмінювання іменників І відміни   43

Уроки 59–60 Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни   47

Урок 61 Відмінювання іменників ІІІ відміни   57

Урок 62 Відмінювання іменників IV відміни   61

Урок 63 Контрольна робота № 5 за темою «Іменник» (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту наукового стилю «Різдво»  64

ІМЕННИК (ПРОДОВЖЕННЯ)  70

Урок 64 Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників   70

Уроки 65–66 Урок розвитку комунікативних умінь № 15–16.

Контрольний письмовий переказ тексту художнього стилю з творчим завданням за простим планом «Боротьба за власну державу»  74

Урок 67 Відмінювання іменників, що мають форму лише множини   77

Урок 68 Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Аналіз контрольного переказу. Контрольне читання вголос тексту художнього стилю «Природний синоптик»  81

Урок 69 Не з іменниками  85

Урок 70 Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові   91

Урок 71 Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. Тренувальні вправи   97

Урок 72 Правопис складних іменників   100

Урок 73 Правопис складних іменників. Тренувальні вправи   106

Урок 74 Систематизація та узагальнення вивченого з теми. Розбір іменника як частини мови   108

Урок 75 Контрольна робота № 6 за темою

«Правопис іменників» (тестові завдання)  115

ПРИКМЕТНИК 120

Урок 76 Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль   120

Урок 77 Групи прикметників за значенням. Якісні, відносні та присвійні прикметники  124

Урок 78 Ступені порівняння прикметників.

Утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників   128

Урок 79 Повні і короткі форми прикметників   132

Урок 80 Прикметники твердої і м’якої групи.  Відмінювання прикметників   136

Урок 81 Творення прикметників   141

Уроки 82–83 Урок розвитку комунікативних умінь № 18–19. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму за простим або складним планом   145

Урок 84 Написання прикметників із суфіксами -еньк,  -есеньк, -ісіньк, -юсіньк, -ськ, -цьк, -зьк  148

ДОДАТОК   153

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ  155

Оставить комментарий