6 клас  контрольна тестова робота

Словотвір. Орфографія
1. Вкажіть слово, утворене префіксальним способом.
а) переписаний;  б) передумати;   в) юність;  г) записка.

 1. Вкажіть слово, утворене суфіксальним способом:  а) побілити; б) приїхати; в) весняний;        г) провесна.    
 2. Вкажіть слово, утворене префіксально-суфіксальним способом.
  а) ненаголошений; б) безрукавка; в) почервоніти;   г) продивитись.
 3. Вкажіть слово, утворене складанням основ слів.
  а) безкоштовний; б) затінок; в) електродвигун;        г) безробітний.
 4. Вкажіть складноскорочене слово.
  а) землетрус; б) МВФ; в) темно-червоний;      г) далекосхідний.
 5. Вкажіть словосполучення з прикметником, який перейшов у іменник.
  а) сумне обличчя; б) зустріти сумне дівча;   в) думати про сумне;   г) сумне кошеня.
 1. У якому слові на місці крапок пишеться ц?
  а) ри..ький; б) туре..ький; в) запорі..ький;   г) петербур..ький.
 2. У якому слові на місці крапок пишеться с?
  а) тростяне..ький; б) дрогоби..ький; в) золотоні..ький;  г)кремене..ький.
 3. У якому слові на місці крапок пишеться щ?
  а) Туре..ина; б) Дрогоби..ина; в) Кремене..ина; г) Київ..ина.
 4. Яке складне слово пишеться через дефіс?
  а) кіно..огляд; б) біо..поле; в) осінньо..зимовий;    г) книго..люб.

ІІ рівень

 1. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса –ськ (ий).
  Чех, Кременчук, Волга, Полтава, козак. (1б)
 2. Запишіть наведені слова у вигляді словотвірного ланцюжка. (1 б)
  Сильний, сила, сильнішати, сильніший, посильнішати.
 3. Утворіть слова способом складання. (1,5б)
  Світлий, зелений.
  Кіно, актор.
  Чорний, волосся.
  Каша, варити.

14. Перепишіть, знімаючи риски.  (1,5б)
Само/хіть, життє/радісний, густо/листий, напів/розорений, теле/програма, пів/дня, пів/яблука, лавино/подібний, пів/Борислава, десяти/річний, темно/сірий, розрив/трава, Вовчик/Братик
ІІІ рівень 2 бали
15. Скласти 5-6 речень, об’єднаних темою «Краса рідного серцю куточка», використовуючи слова, що пишуться разом або через дефіс.