Контрольна тестова робота  9 мова

Пряма й непряма мова. Складне речення. Складносурядне речення

Питання 1-10 по 0, 5 б

 1. Виберіть варіант, який є закінченням визначення.
  Точно переданий уривок будь-якого висловлювання чи письмового твору, що наводиться для підтвердження або пояснення своїх думок називається…
  A) прямою мовою;   Б) непрямою мовою; B) діалогом;              Г) цитатою.
 2. Виберіть рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки пропущено).
  A) Боже, яка краса! обізвалась, ні до кого не звертаючись, тіточка Олена (М. Олійник).
  Б) Ми за дітьми йдемо до жінки, запитуємо Хто посадив цю тополю? Чи давно вона росте тут?(В. Сухомлинський).
  B) Не кидайте хлібом, він святий! – в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій (М. Рильський).
  Г) Сахно запитав, як здоров’я Степаниди Петрівни, як живеться Семенові, чи не думають вони заводити садок…
 3. 3.Виберіть речення, яке відповідає схемі «П!» – а. (окремі розділові знаки пропущено).
  A) Ні, не клич мене, весно, казала я їй, не чаруй і не ваб даремне(Леся Українка).
  Б) На шляху, прощаючись, Люба сказала Ти б колись, Михайлику, і до нас заскочив. Ідеш собі з ковзанки, то й заверни в наш двір (М. Стельмах).
  B) Важливо не те, як малюю я, а що в тому бачать інші сказав Валерій Я ніколи не стану художником. Я це зрозумів І радий, що зрозумів вчасно (Ю. Мушкетик).
  Г) Вмивайся, вмивайся, дитино! квапить мене мати (М. Стельмах).
 4. Виберіть речення, у якому розділові знаки при прямій мові поставлено правильно.
  A) «З щастя та горя скувалася доля» – каже людська поговірка (Панас Мирний).
  Б) «Ну, добре, стримав образу Аркадій Петрович. – Не одрікаюсь од своїх слів» .
  B) Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» (Леся Українка)
  Г) «Леоніде, – Адріана відірвала обличчя від долоні – а ви читали «У пошуках утраченого часу» Марселя Пруста?»
 5. Виберіть рядок, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою.
  А) Мати нагадала Оленці, щоб не спізнитися на урок.
  Б) Бабуся попросила онука, щоб сходив до аптеки за ліками.
  В) Василь сказав батькові, що в новій школі дуже цікаво.
  Г) Золота рибка запитала дідуся, чого йому треба..
 6. Речення Пригріта молодим весняним сонцем земля парує — дихає на мене прілим торішнім зіллям і картоплинням, а я принюхуюся до тих пахощів, наче до яблуневого цвіту (О. Аврамчук) відповідає характеристиці.

А Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним протиставним сполучником і виражають протиставлення; інтонація переліку.
Б Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним розділовим сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.
В Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним протиставним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.
Г Складносурядне речення, частини якого з’єднані сурядним єднальним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація переліку.

 1. Перед сполучником і кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки випущено).

А Зжаті стебла господиня клала навхрест і вони лежали до закінчення жнив (В. Скуратівський).
Б За татарським бродом з червоного маку народжується місяць і коло козацької могили висікається старий вітряк (М. Стельмах).
В Куди в селі сходяться всі стежки і де можна почути всі новини, найнеймовірніші чутки? (А. Данилюк)..
Г Пройшовся березень з під сніжником на шапці над татарським бродом і під його ходою вибухнули криги (М. Стельмах).

 1. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки випущено).

А Кожна ниточка на рушнику любовно заплетена і з того вирізування просвічувалося лапасте дубове гілля (І. Цюпа).   Б Господар лежить і все лежить (Нар. творчість).
В На хвилях перешіптувалися, шерехтіли крижини і кожна з них несла в далечінь шматки украденого щастя (М. Стельмах).           Г У хаті мовчки сиділи зажурені люди а на столі лежало шість з восковими свічками хлібин (М. Стельмах).

 1. Виберіть складносурядне речення.
  A) На світі вже давно ведеться, що вищий перед нижчим гнеться(Л. Глібов).
  Б) Дерева в саду хитає вітер, жовтий лист летить до ніг мені(В. Сосюра).
  B) Праця садівника неспокійна, але почесна і самою своєю суттю мирна (О. Гончар).
  Г) Не лише сльози проливала Леся, а й заклик був у віршах до борні (В. Гуртовенко).
 2. Виберіть складносурядне речення, частини якого поєднані за допомогою протиставного сполучника.
  A) Фронт мовчав, чи його чутно не було витряпицею(О. Гончар).
  Б) Лиш небо гуде неокрає, та сім’я журавлина на крилах весну підіймає(А. Малишко).
  B) Між нами ґрат нема, та ними і не можна троянду й солов’я навіки розлучить (Леся Українка).
  Г) І марили айстри в саду восени про трави шовкові, про сонячні дні, і в мріях ввижалась їм казка ясна (О. Олесь).

 Питання 11-13 по 1 б

 Установіть відповідність між поняттями та прикладами.

 1. 1. Пряма мова; 2. діалог;   3. непряма мова;   4. цитата.

А) Дідусь підтвердив, що на плесі завжди є качки (Остап Вишня).
Б) «Мушу йти в полонину, Марічко», – сумував Іван заздалегідь (М. Коцюбинський).
В) За словами О.С. Мельничука, «Основною одиницею мови в усіх мовах є речення».
Г) – Вставай! Годі спати. Треба вирішити, як нам жити далі.
— Що? – невторопав з просоння Марусик.
— Ти як хочеш, а я думаю втекти з дому, – важко зітхнув Сашко Циган. (В. Нестайко)

 Установіть відповідність між схемами та реченнями (окремі розділові знаки в реченнях пропущено)

 1. 1. А: «П»
  2. «П? -а. – П!»
  3. «П, – а. – П?»
  4. «П, – а. – П!»
 2. A) А це що таке притишила Соломія до себе Краще про концерт думай (В. Врублевська).
  Б) Так, бачу, ти усім тут добре надоїв Кіт Вовкові сказав Чого ж ти, братику, сюди і забігав(Л. Глібов).
  B) Вставай, будила Івана Марічка. Вставай і ходім(М. Коцюбинський).
  Г) Що ж я буду в світі Божому діяти сама з малою дитиною промовила Немидора (І. Нечуй-Левицький).
  Д) Як подумав тоді Тіні коротшають так само непомітно, як і людське життя (Г. Тютюнник).
 1. (1,5б) Перепишіть, розставте розділові знаки:

А місяць усе більше і більше заворожує ліси і вони як скам’яніле море стоять під тихим світлом ждучи весни. Давно Шевченко серцем пломенів але ще й досі кожен припадає до джерела його вогненних слів. Ще холодом закуто віти клена й заметами заметено кущі. Мине холодна ніч і сонце на світанку повернеться назад. Ще один такий день і вода здійме ту кригу вгору. Тут витає слава безіменна і співає жайвором душа.

 1. Складіть міні-твір, використовуючи складносурядні речення «Мова моя калинова».  (2,5б)


Оставить комментарий