Зарубіжна література. 10 клас. Рівень стандарт і академічний рівень

Коновалова М. В. Посібник серії «Мій конспект» створений з метою надання допомоги вчителеві під час підготовки та проведення уроків. Автори пропонують базову основу конспектів уроків зарубіжної літератури на відривних аркушах та орієнтовне календарно-тематичне планування за новою програмою Міносвіти. Узявши за основу це видання, учитель може створити власний конспект уроку. Для вчителів зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів коледжів, студентів.

Передмова .  .  3 

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. 10 клас , академічний рівень. 5 

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. 10 клас , рівень — стандарт .  . 8

Доба Відродження. Доба Просвітництва .  1

Урок № 1. Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» — філософсько-художній синтез середньовічної культури .  .  11

Урок № 2. Данте. «Божественна комедія»: подорож до Пекла . . 13

Урок № 3. Данте «Божественна комедія». «Рай: любов, що водить сонце й зорні стелі» .  .  15

Урок № 4. В. Шекспір — геніальний англійський драматург доби Відродження. Трагедія В. Шекспіра «Гамлет». Історія створення трагедії .  .  17

Урок № 5. В. Шекспір «Гамлет». «Бути чи не бути?». Філософська проблематика трагедії . . 19

Урок № 6. В. Шекспір. Гамлет — вічний образ світової літератури. Трагічний фінал п’єси «Гамлет» . . 22

Урок № 7. Контрольна робота № 1. Література Середньовіччя та доби Відродження. Творчість Данте, В. Шекспіра .  . 25

Урок № 8. Й. В. Ґете. Життєвий і творчий шлях. Трагедія «Фауст». Історія створення, композиція та проблематика .  .27

Урок № 9. Й. В. Ґете «Фауст». У пошуках сенсу буття і призначення людини. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації . . 29

Урок № 10. Й. В. Ґете «Фауст». Вічна боротьба добра та зла — рушій прогресу .  .  32

Урок № 11. Й. В. Ґете «Фауст». Опозиція Фауст—Мефістофель, діалектичне розв’язання проблеми добра і зла. Трагічне кохання Фауста і Маргарити .  .  34

Урок № 12. Розвиток зв’язного мовлення. Й. В. Ґете «Фауст». Образ Фауста в літературі, музиці, малярстві .  .  36

Урок № 13. Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття .  .38

Урок № 14. Ернст Теодор Амадей Гофман — багатогранний митець-романтик. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» — шедевр романтичної казки-новели . . 40

Урок № 15. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Специфіка романтизму Гофмана: переплетення реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного .  .  42

Урок № 16. Сатирико-метафоричний зміст твору Е. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер». Іронія та гротеск у творі як важлива ознака індивідуального стилю Гофмана .  .  44

Урок № 17. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум за казкою-новелою Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» . . 46

Урок № 18. Позакласне читання. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець» .  . 48

Урок № 19. Контрольна робота № 2. Література доби Просвітництва та доби романтизму. Творчість Й. В. Ґете та Е. Т. А. Гофмана .  .50

Від романтизму до реалізму .  .  53

Урок № 20. Реалізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури, його зв’язок із розвитком природничих наук .  .    53

Урок № 21. Стендаль. Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Новела «Ваніна Ваніні». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Історична основа твору .  .  56

Урок № 22. Стендаль. Новела «Ваніна Ваніні». Суперечливість характерів героїв, теми честі і зради, вірності обраному шляху . . 60

Урок № 23. М. В. Гоголь. Поема «Мертві душі»: задум, історія створення, особливості жанру і композиції, сенс назви . . . 62

Урок № 24. М. В. Гоголь «Мертві душі». Система образів поеми: образи поміщиків (Манілов, Коробочка) .  .  64

Урок № 25. М. В. Гоголь «Мертві душі». Образи поміщиків (Ноздрьов, Собакевич, Плюшкін) .  . 67

Урок № 26. М. В. Гоголь «Мертві душі». Образи чиновників губернського міста NN .  .69

Урок № 27. М. В. Гоголь «Мертві душі». Чичиков як новий герой епохи і як антигерой .  .    72

Урок № 28. Контрольна робота № 3. Від романтизму до реалізму. Творчість Стендаля, М. В. Гоголя . . 74

Урок № 29. Ф. М. Достоєвський. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах .  .  76

Урок № 30. Роман Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення, історія створення, жанр, особливості композиції . . 78

Урок № 31. Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». «Маленькі люди» в романі .  .  80

Урок № 32. Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». Соціальні та філософські витоки бунту Раскольникова . . 82

Урок № 33. Система образів роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності духовного світу людини. Двійники Раскольникова — Лужин і Свидригайлов, їхня роль у романі . . 84

Урок № 34. Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». Символічне значення образу Соні Мармеладової. Поліфонізм роману Достоєвського .  .  88

Урок № 35. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум за романом Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» . . 90

Урок № 36. Л . М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Л. М. Толстого як явище літератури реалізму. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника .  .  92

Урок № 37. Л . М. Толстой «Хаджі-Мурат». Історія створення повісті. Система образів . . 94

Урок № 38. А. П. Чехов. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Антона Чехова як явище літератури реалізму. Оповідання «Аґрус» . . 96

Урок № 39. А. П. Чехов. «Скрипка Ротшильда», «Пані з песиком» . . 98

Уроки № 40–41. А. П. Чехов «Вишневий сад». Історія створення. Система образів. Проблематика. Старі та нові власники вишневого саду .  .  101

Урок № 42. Контрольна робота № 4. Творчість Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого, А. П. Чехова . . 105

Урок № 43. Позакласне читання. І. С. Тургенєв. «Ася» . . 108

Трад иції і новаторс ькі зруше ння в поез ії серед ини — другої по лов ини XIX ст . .  112

Урок № 44. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс . . 112

Урок № 45. Волт Вітмен. Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен — американський поет-новатор. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви .  .  114

Урок № 46. Волт Вітмен. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе» .  . 116

Урок № 47. Шарль Бодлер. Життєвий і творчий шлях письменника. Ш. Бодлер — пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляд й естетичні погляди Бодлера. Збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Традиційність і своєрідність розв’язання проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос» .  . 119

Урок № 48. Шарль Бодлер. «Відповідності», «Вечорова гармонія». Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності») .  . 121

Урок № 49. І з поезії французького символізму. Символізм як літературний напрям останньої третини XIX — початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів .  .  123

Урок № 50. Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня» .  . 125

Урок № 51. Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія» .  .  128

Урок № 52. Ф. І. Тютчев «Іще горить в душі бажання…», «Silentium» .  .  130

Урок № 53. А. А. Фет «Я прийшов до тебе, мила…», «Шепіт, ніжний звук зітхання…» . . 132

Урок № 54. Контрольна робота № 5. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX ст. . 134

Урок № 55. Бельгійський Шекспір. Моріс Метерлінк — батько символістської драми. Поняття про драму-феєрію .  . 136

Урок № 56. Моріс Метерлінк. Поняття про драму-феєрію. «Синій птах». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Образи-символи та персонажі п’єси .  . 138

Урок № 57. Моріс Метерлінк. «Синій птах» — світла казка-феєрія про пошуки щастя, роздуми про вищі цінності людського буття .  .  142

Урок № 58. Оскар Уайльд. Життєвий і творчий шлях. Естетизм, імпресіоністичність стилю Уайльда — письменника англійського раннього модернізму .  .  144

Урок № 59. Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору .  . 146

Урок № 60. Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») .  .  148

Урок № 61. Специфіка розв’язання теми кохання в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору . . . 150

Урок № 62. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?» .  . 152

Урок № 63. Ознаки інтелектуального роману у творі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея» .  . 155

Урок № 64. Контрольна робота № 6. Творчість М. Метерлінка, О. Уайльда .  . 157

Сучасна література .  . 159

Урок № 65. Джером Девід Селінджер. Житєвий та творчий шлях письменника. Філософсько-естетична концепція творчості Дж. Д. Селінджера .  .  .  159

Урок № 66. Джером Девід Селінджер. Роман «Ловець у житі». Історія створення. Тематика. Символіка твору .  .  161

Урок № 67. Джером Девід Селінджер. Роман «Ловець у житі». Суперечності характеру головного героя — Голдена Колфілда .  .  165

Уроки № 68–69. Маркус Зузак «Книжкова злодійка» — бестселлер сучасної літератури .  . 167

Урок № 70. Узагальнення та систематизація вивченого упродовж навчального року матеріалу. Підсумки роботи за рік .  .171

Література .  . 173

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас