Календарне планування уроків української мови. 9 клас. 2017-2018 н.р. Оновлена програма

Українська мова. 5-9 класи.         Програма для загальноосвітніх   навчальних закладів з українською    мовою навчання. − К.: Видавничий дім   «Освіта», 2013 (зі змінами,

затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

9-й клас

(70 год, 2 год на тиждень)

(1 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці)

Фронтальні види контрольних робіт    

 

Форми контролю 1 семестр II семестр
Перевірка мовної теми 2 2
Письмо:

переказ

 

1

 

1

твір 1 1
Правопис:

диктант

 

1

 

1

 

 

Зміст навчального матеріалу Дата Прим
1 Вступ.  Розвиток української мови.
2 Розвиток мовлення № 1. Повторення й узагальнення  вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності.

Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове).

Стилі, типи мовлення (повторення). Жанри мовлення.

3 Повторення вивченого  у 8 класі. Граматична основа речення.

Односкладне й двоскладне речення.

4 Розділові знаки у простому ускладненому реченні.
5 Розвиток мовлення №  2. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.
6 Контрольна тестова робота № 1. Повторення вивченого  у 8 класі.  (Диктант)
7 Розвиток мовлення № 3. Аналіз контрольної роботи.
8 Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова.
9 Заміна прямої мови непрямою.
10 Цитата як спосіб передачі чужої мови.
11 Діалог.
12 Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).
13 Складне речення, його ознаки.

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

14 Складносурядне речення,

його будова й засоби зв’язку між його частинами.

15 Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.
16 Розвиток мовлення № 4. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом).
17 Розділові знаки між частинами складносурядного речення.
18 Розвиток мовлення № 5. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.
19 Контрольна  тестова робота № 2. Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова.  Складне речення, його ознаки.  Складносурядне речення.
20 Розвиток мовлення № 6 . Аналіз контрольних робіт.
21 Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.
22 Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях.
23 Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами (способу дії й ступеня,  порівняння, місця, часу, причини, на­слідку, мети, умови, допусту).
24 Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами (способу дії й ступеня,  порівняння, місця, часу, причини, на­слідку, мети, умови, допусту).
25 Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.
26 Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.
27 Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.
28 Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.
29 Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.
30 Контрольний диктант
31 Розвиток мовлення № 7. Контрольний твір (Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складнопідрядних речень.)
32 Контрольна тестова робота № 3. Складнопідрядне речення
33 Розвиток мовлення № 8 . Аналіз контрольних робіт.

(усний переказ, діалог)

34 Безсполучникове складне речення.
35 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.
36 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.
37 Розвиток мовлення № 9. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.
38 Розділові знаки в безсполучникових реченнях.
39 Розділові знаки в безсполучникових реченнях.
40 Розвиток мовлення № 10. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми.

Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування  в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.

41 Розвиток мовлення № 11. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.
42 Розділові знаки в безсполучникових реченнях.
43 Розвиток мовлення №  12. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень.
44 Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку
45 Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку
46 Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
47 Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
48 Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
49 Розвиток мовлення №   13. Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку).
50 Розвиток мовлення №   14. Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку).
51 Контрольна тестова робота № 4. Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
52 Розвиток мовлення №  15. Аналіз контрольних робіт.
53 Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності
54 Текст, його основні ознаки.
55 Будова  тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).
56 Розвиток мовлення №  16 Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.
57 Розвиток мовлення № 17. Ділові папери. Резюме
58 Розвиток мовлення №  18  Ділове мовлення. Заява.
59 Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.
60 Розвиток мовлення №  Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.
61 Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.
62 Розвиток мовлення № 19 Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.
63 Узагальнення й систематизація вивченого.

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

64 Узагальнення й систематизація вивченого.

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

65 Розвиток мовлення № 20.Діалог-обговорення актуальної теми.
66 Орфографія. Пунктуація.
67 Контрольний диктант
68 Розвиток мовлення № 21. Складання й розігрування діалогів – обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками — товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації.

Складання й розігрування діалогу-домовленості (наприклад: щодо озеленення шкільного приміщення)  з відповідною аргументацією (потребою очищення й природного зволоження повітря; зонування середовища, декорування приміщення й т. ін.).

69 КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА № 5  Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. Узагальнення й систематизація вивченого.   (Диктант)
70 Розвиток мовлення № 22  Аналіз контрольних робіт (оцінювання усний твір і читання вголос)

 

 

Комментарии запрещены.

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас