Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр

Паращич В. В. Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр- Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 222, [2] с. : схеми, табл., іл., CD. — (Серія «Усі уроки»).

Посібник складено за новою Програмою Міносвіти. Календарно-тематичне планування та плани-конспекти уроків (I семестр) розробле-но з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків та новітніх педметодик. Компакт-диск містить усі тексти художніх творів із зарубіжної літератури за Програмою для 9-го класу. Для вчителів зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів і студентів відповідного фаху педагогічних вишів.  

Передмова .  .  .  .  7

Календарно -тематичне планування уроків зарубіжної літератури .  .  8

Плани-конспект и уроків .  .  .  12

Вступ .  .  12

Урок 1. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі .  .  .  12

Урок 2. Специфіка жанрів у різних національних літературах. Розмаїття індивідуальних стилів митців .  .  .  .  .  21

Просвітництво .  .  .  25

Урок 3. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм,

просвітницький реалізм, сентименталізм) .  .  .  .  25

Урок 4. Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера…» (частина I). Історія написання твору .  .  .  . 33

Урок 5. Просвітницькі ідеї у творі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера…» .  .  .  .  40

Урок 6. Образ Гуллівера як утілення концепції нової людини у творі Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера…» .  .  .  .  47

Урок 7. Жанрова своєрідність роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера…» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного

(гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова .  .  . 55

Урок 8. Йоганн Вольфґанґ Ґете «Вільшаний король». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король» .  .  61

Урок 9. Ідея кохання і щастя, ознаки фольклору в «Травневій пісні» Й. В. Ґете. Нове розуміння природи в ліриці поета. Волелюбні мотиви та

протистояння образів персонажів у «Прометеї» Й. В. Ґете. Образ Прометея .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Урок 10. Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Йоганна Крістофа Фрідріха Шиллера .  .  .  . 74

Урок 11. Ода «До радості» Й. К. Ф. Шиллера. Пафос твору, який став Гімном Євросоюзу. Виразне читання напам’ять .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

Урок 12. Контрольна робота № 1 за темами «Вступ», «Просвітництво: творчість Дж. Свіфта, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера» .  .  .  .  .  84

Романтизм .  .  .  87

Урок 13. Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм

у різних країнах .  .  .  87

Урок 14. Генріх Гейне «Книга пісень» («Не знаю, що стало зо мною…»). Специфіка німецького романтизму у творчості Г. Гейне .  .  .  .  98

Урок 15. «Книга пісень» Г. Гейне («На півночі кедр одинокий…», «Коли розлучаються двоє…»): особливості композиції збірки, образ ліричного

героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів. Виразне

читання напам’ять .  .  .  105

Урок 16. Джордж Ґордон Ноел Байрон «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Вплив творчості Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії та дійсності в ліриці поета. Фольклорні й біблійні мотиви у віршах Дж. Ґ. Н. Байрона .  .  .  .  .  110

Урок 17. Відображення духовного життя особистості, історії та культури Європи в поемі Дж. Ґ. Н. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» .  .  .  118

Урок 18. Герой і автор поеми Дж. Ґ. Н. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»: подібність і відмінність. Особливості віршової організації твору (спенсерова строфа). Специфіка зображення образу гетьмана в поемі Байрона «Мазепа» (оглядово): монолог героя, динаміка образу, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу та ін. .  .  .  122

Урок 19. Розвиток мовлення. Поетичний практикум за творчістю Дж. Ґ. Н. Байрона .  .  .  127

Урок 20. Контрольна робота № 2 за темою «Романтизм: творчість Г. Гейне, Дж. Ґ. Н. Байрона» . . . 133

Взаємодія романтизму й реалізму .  .  .  .  137

Урок 21. Значення творчості Олександра Сергійовича Пушкіна для розвитку світової літератури. Провідні мотиви його лірики («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…»). Тема кохання та призначення мистецтва у віршах митця .  .  .  137

Урок 22. Лірика О. С. Пушкіна. Тема поета й поезії у віршах митця («Я пам’ятник собі поставив незотлінний…») .  .  .  .  145

Урок 23. Взаємодія романтизму й реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне зображення романтичних тем (кохання і відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії і дійсності тощо) та образів (Онєгін—Тетяна, Ленський—Ольга) .  .  .  .  152

Урок 24. Традиції світової літератури й культури в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (вплив Дж. Ґ. Н. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція

(лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни) .  .  .  157

Урок 25. Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо) в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» .  .  161

Урок 26. Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності) й образ автора в романі «Євгеній Онєгін» . . . 165

Урок 27. Розвиток мовлення. Природа в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» .  .  .  173

Урок 28. Огляд життя та творчості Михайла Юрійовича Лермонтова. Мотиви світової скорботи в ліриці поета («Сосна») .  .  .  180

Урок 29. Зв’язок творчості М. Ю. Л ермонтова («І нудно, і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…») із традиціями європейського романтизму

(Дж. Ґ. Н. Байрона, Г. Гейне та ін.) .  .  190

Урок 30. «Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова — філософський, морально-психологічний роман про долю покоління. Особливості розвитку сюжету

й композиції у творі .  .  .  195

Урок 31. Сюжет роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною і духовною атмосферою доби .  .  203

Урок 32. М. Ю. Лермонтов «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія . . . 207

Урок 33. Печорін у системі образів роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Новаторство письменника в жанрі роману .  .  213

Урок 34. Контрольна робота № 3 за темою «Взаємодія романтизму й реалізму: творчість О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова» .  .  .  219

Література .  .  .  223

Інтернет-ресурси .  .  .  224

Комментарии запрещены.

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас