КОНСПЕКТИ УРОКІВ. Українська мова. 9 клас. І семестр. Нова програма

Марецька Л. П., Голобородько К. Ю., Окуневич Т. Г.   Українська мова. 9 клас. І семестр. Нова програма / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, О. П. Данилова, М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. — Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 94, [2] с.

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для І семестру 9 класу за новою програмою 11-річної школи, які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України 2015, 2016, 2017 рр. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки  оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Урок № 1 Українська мова серед інших мов. Розвиток української мови … 5

Урок № 2 Просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому … 9

Урок № 3 Просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому …11

Урок № 4 Основні правила правопису … 14

Урок № 5 Пряма мова. Інтонування речень з прямою мовою … 17

Урок № 6 Розділові знаки в реченнях з прямою мовою … 19

Урок № 7 Непряма мова як засіб передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою … 21

Урок № 8 Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Вимоги до мовлення. Види мовленнєвої діяльності … 23

Урок № 9 Цитата як спосіб передачі чужої мови … 25

Урок № 10–11 Урок розвитку комунікативних умінь № 2–3. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел) … 28

Урок № 12 Діалог. Розділові знаки в діалозі … 31

Урок № 13 Контрольна робота … 34

Урок № 14 Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком … 37

Урок № 15 Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому … 39

Урок № 16 Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення … 42

Урок № 17 Розділові знаки між частинами складносурядного речення … 45

Урок № 18 Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих. .. 48

Урок № 19 Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю … 51

Урок № 20 Cкладнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому … 54

Урок № 21 Основні види складнопідрядних речень. Підрядні сполучники і сполучні слова. Розділові знаки в складнопідрядному реченні … 57

Урок № 22 Складнопідрядні речення з підрядними означальними … 60

Урок № 23 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними … 62

Урок № 24 Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему … 65

Урок № 25 Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему … 68

Урок № 26 Основні типи складнопідрядних речень з підрядними обставинними. Складнопідрядне речення з підрядними способу дії та ступеня і міри, з підрядними порівняльними … 71

Урок № 27 Складнопідрядні речення з підрядними часу, умови, місця, мети, причини, наслідку, допустовими … 74

Урок № 28 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними (тренувальні вправи) … 77

Урок № 29 Складнопідрядне речення з кількома підрядними … 82

Урок № 30 Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними … 85

Урок № 31 Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними (тренувальні вправи) … 87

Урок № 32 Контрольна робота № 2 (контрольний тест) … 89

Комментарии запрещены.