Факультативний курс з української мови

Мельнітовська Г. І.

Факультативний курс з української мови / Г. І. Мельнітовська. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 123, [5] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 12 (121)).

У посібнику розміщені завдання, що спонукають учнів до творчої, дослідницької роботи; підібрані матеріали, які допоможуть вчителю при підготовці лекцій, бесід; пропонується орієнтовна тематика рефератів, виступів учнів на підсумковій конференції, а також питання для підсумково-узагальнювальної вікторини. 

Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ………………………………………………… 5

ВСТУП …………………………………………………………………………….. 6

Нетрадиційний підхід до вивчення мовних явищ через

етимологію ………………………………………………………….. 6

РОЗДІЛ І. РІДНА МОВА В ЖИТТІ НАРОДУ .……………………………… 8

Рідна мова — найдорожчий скарб народу. Висловлювання

про рідну мову ……………………………………………………… 8

Геноцид української мови та боротьба за її державність.

Проблеми двомовності в незалежній Україні ………………… 13

Функції мови в суспільстві ……………………………………… 16

Українська мова як одна з найдавніших гілок

індоєвропейської мовної сім’ї, одна з найбагатших,

наймилозвучніших мов світу …………………………………… 18

Мовленнєвий етикет ……………………………………………… 20

Мова як складник культури людини й народу ………………. 23

Проблеми державності української мови і двомовності

в сучасній незалежній Україні …………………………………. 28

РОЗДІЛ ІІ. СЛОВО ЯК СИМВОЛ ……………………………………………. 32

Слово як символ, початковий умовний сигнал для

передання думок ………………………………………………….. 32

Назви рослин-символів і птахів-тотемів в українській

мові ………………………………………………………………….. 35

Наші предки-сонцепоклонники. Відображення цього

явища в українській мові. Міфологічні назви ……………….. 38

Магічні слова в нашій мові, їхнє походження. Число,

як і слово, — символічний знак …………………………………. 40

У слові — подих історії. Мова як генетичний код народу ….. 45

РОЗДІЛ ІІІ. З ІСТОРІЇ НАЗВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ …………………… 48

Побутові назви в нашій мові. З історії назв слів …………….. 48

Назви днів тижня та місяців ……………………………………. 52

Походження крилатих висловів і фразеологізмів ……………. 56

З історії біблійних назв і висловів ……………………………… 60

Що таке ономастика? З історії українських імен ……………. 63

З історії українських прізвищ ………………………………….. 66

Етнонімічні назви. З історії назв країн Європи ………………. 70

Гіпотези щодо походження назви «Україна» …………………. 74

Топоніми, мікротопоніми, їхнє походження …………………. 77

Дослідження назви свого населеного пункту,

мікротопонімів у ньому …………………………………………. 80

Етимологія назв районних центрів області та відомих міст

України …………………………………………………………….. 82

З історії назв обласних центрів України ………………………. 84

Гідроніми та мікрогідроніми, їхнє походження ……………… 90

РОЗДІЛ ІV. ПОХОДЖЕННЯ МОВ …………………………………………… 95

Загальна характеристика основних мовних сімей у світі ….. 95

Індоєвропейська сім’я мов, її прабатьківщина ……………….. 98

Походження германської, романської та слов’янської груп

мов ………………………………………………………………… 102

Найновіші дослідження про прадавність і походження

української мови ………………………………………………… 105

РОЗДІЛ V. ПОХОДЖЕННЯ ПИСЬМА ……………………………………. 109

Виникнення і розвиток найдавнішої писемності у світі ….. 109

З історії слов’янського письма ………………………………… 113

Найновіші дослідження про походження українського

письма …………………………………………………………….. 117

Підсумково-узагальнювальна вікторина ……………………. 120

Підсумкова учнівська конференція ………………………….. 121

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………. 122
http://e-kniga.in.ua/product/fakultativnyj_kurs_po_ukrainskomu_yazyku/?p=256

Комментарии запрещены.

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас