Українська література. Методичні рекомендації 2017-1018 н.р.

У 2017-2018 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogrami-5-9-klas-2017.html); у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826. Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html. Звертаємо увагу, що в 2017 році програму з української літератури для 5-9 класів модернізовано згідно з Державним стандартом базової і
повної загальної середньої освіти, затвердженим в 2011 році, та з метою наскрізного впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української літератури в контексті положень «Нової української школи».   
У зв’язку з цим розроблено новий формат пояснювальної записки до програми, де визначено роль української літератури у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ–1), «Громадянська відповідальність» (НЛ–2), «Здоров’я і безпека» (НЛ–3),
«Підприємливість та фінансова грамотність» (НЛ–4), які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно  розкриваються в процесі навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи. Унесено зміни до структури програми, де рубрика «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності» містить перелік умінь, навичок, ціннісних ставлень, які передбачено сформувати в результаті вивчення теми, і коло необхідних для цього знань. Зміст навчального матеріалу передбачає текстове вивчення творів, що виділені напівжирним шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги вчителеві під час вивчення певної теми. Крім того, для осучаснення змістового компоненту, актуалізації компетентнісного підходу, надання вчителеві методичної допомоги під час вивчення програмових тем запропоновано рекомендаційні рубрики «Мистецький
контекст» (МК), «Сучасна українська дитяча й підліткова література» (СЛ). У рубриці «Мистецький контекст» (МК) подано зразки різних видів мистецтв (образотворче, музичне, скульптура тощо), з якими вчитель-словесник, на власний розсуд, може ознайомити учнів. У рубриці «Сучасна українська дитяча й підліткова література» (СЛ) запропоновано сучасні твори, які ідейно та тематично пов’язані із запропонованими для текстуального вивчення. Учитель може використати їх задля зацікавлення учнів сучасним літературним процесом, проведення паралелей між класичним і сучасним творами (за рахунок резервних годин; на уроках позакласного читання; літератури рідного краю тощо).
Вивчення української літератури також відбувається із залученням міжпредметних зв’язків — МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, іноземні мови, образотворче мистецтво, музика, природознавство, географія, естетика, етика тощо).
Крім того, здійснено частковий перерозподіл кількості годин на вивчення творів (зі збереженням структурних тематичних блоків чинної програми):

Клас Назва теми Додано годин Вилучено годин Рекомендовано годин
5 Народні казки 2 4
5 Із народної мудрості. Загадки. Прислів’я та приказки 2 2
5 Василь Симоненко 1 3
5 Леонід Глібов 1 2
5 Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі» 1 4
5 Євген Гуцало 1 2
6 Ярослав Стельмах 1 3
6 Леся Воронина 1 4
7 Михайло Стельмах 1 5
7 Богдан Лепкий 1 2
7 Любов Пономаренко 1 2
7 Олег Ольжич.  Олена Теліга 2 2
8 Іван Карпенко-Карий 1 4
8 Юрій Винничук. «Місце для дракона» 1 4
9  Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Григорій Сковорода 1 4
9 Григорій Квітка-Основ’яненко 1 3
9 Література українського романтизму 1 1
9 Тарас Шевченко. «Доля», «Росли укупочці, зросли…» 1 2
9 Марко Вовчок 1 3

У змісті програми запропоновано альтернативу під час вивчення тем, внесено корективи, що дозволило осучаснити корпус програмових текстів новими авторами:

Клас Назва теми Додано Вилучено Зміни
5 Легенди Подано 5 на вибір учителя
5 Народні казки «Яйце- райце» Казки однієї тематичної групи подано на вибір: «Про правду і кривду» або «Мудра дівчина»; «Ох» або «Летючий корабель»
5 Літописні оповіді Три твори на вибір учителя
5 Із народної мудрості Вилучено вивчення напам’ять загадок, прислів’їв, приказок
5 Олександр Олесь Твори із книги «Княжа Україна» подано 2 на вибір
5 Тарас Шевченко Ознайомлення з дитячими роками Т.Шевченка на основі творів на вибір: Степан Васильченко. «В бур’янах» або Оксана Іваненко. «Тарасові шляхи» (оглядово)
5 П.Тичина,

М. Рильський

Поняття «ліричний герой» логічно перенесено в уроки вивчення творчості П.Тичини
6 Тарас Шевченко Уточнено назву «Думка» («Тече вода в синє море»)
6 Леонід Глібов Вилучено вивчення байки «Щука» напам’ять.
6 Павло Глазовий «Кухлик» «Найважча роль», «Заморські гості», «Кухлик», «Похвала» – 2-3 – на розсуд учителя
7 Із пісенних скарбів 2 пісні – на розсуд учителя.
7 Марина Павленко Запропоновано альтернативу для текстуального вивчення: Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» або Степан Процюк. «Аргонавти»
7 Олег Ольжич. Олена Теліга О.Теліга «Пломінний день» Запропоновано вивчення поезій на вибір: Олег Ольжич, Олена Теліга – по 1 твору Вилучено вивчення поезії напам’ять
7 Пісенна творчість українських поетів «Вчителька» А. Малишко «Пісня про рушник», «Стежина» або В. Івасюк «Червона рута», «Балада про мальви», «Я піду в далекі гори», «Водограй»
8    Усна народна творчість Українські історичні пісні 1-2 з кожної тематичної групи – на вибір учителя
8 Тарас Шевченко Замість вивчення поезії «Мені однаково» запропоновано 1 поезію для вивчення напам’ять – на вибір
9 Родинно- побутові пісні Жартівлива пісня «Ой під вишнею, під черешнею» Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько» (2 на вибір) + жартівлива
9 Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Русі-України (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) (оглядово).
9 Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі- України Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво- Печерський патерик (оглядово).
9 Українська література доби Ренесансу і доби Бароко Видатні діячі української культури (оглядово)
9 Література українського романтизму Література українського романтизму (оглядово)
9 Література українського романтизму Вилучено байкарську творчість поетів-романтиків; для текстуального вивчення: Петро Гулак-Артемовський. балада «Рибалка»; Євген Гребінка. Вірш «Човен».
9 Михайло Старицький Вилучено
9 Іван Нечуй- Левицький. «Кайдашева сім’я» Вилучено

Також оновлено список додаткової літератури для читання.
Унормовано (відповідно до специфіки тем та вікових особливостей учнів) перелік понять із теорії літератури: 5 клас: повість-казка (повторення), загадки, прислів’я та приказки (повторення), оповідання, ліричний герой, строфа. 6 клас: рефрен, акровірш (повторення), байка (повторення), гумор, знято поняття віршові розміри, ямб, хорей. 7 клас:
знято поняття «пафос». 8 клас – верлібр. 9 клас: притча (повторення, поглиблення), літопис (повторення), молитва. Запропонована кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати (у межах 70 годин). Резервний час можна використовувати для збільшення кількості годин на вивчення окремого твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, перевірки вивчення творів напам’ять, різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо). З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю 5–9 класи

Класи 5 6 7 8 9
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору;

 

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

3

 

 

 

1

 

 

2

Уроки розвитку мовлення*

 

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

У 8-9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя-словесника визначається кількість і види контрольних робіт).

10-11 класи

Класи 10 11 10 11
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
  Рівень стандарту,

академічний

Профільний рівень
Контрольні роботи

у формі:

контрольного класного твору*;

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

 

 

1

 

 

2

3

 

 

1

 

 

2

3

 

 

1

 

 

2

3

 

 

1

 

 

2

4

 

 

1

 

 

3

4

 

 

1

 

 

3

4

 

 

1

 

 

3

4

 

 

1

 

 

3

Уроки розвитку мовлення** 2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання 1 1 1 1 2 2 2 2
Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, міні-творів щодо розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це розвиватиме самостійне творче мислення учнів і дасть їм можливість виконати роботу протягом одного уроку.
**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у + п). Рекомендуємо оцінку за письмовий вид роботи виставляти всім учням, за усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку. Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).
Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться. Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів з української літератури виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська мова і література в школах України», «Українська література в загальноосвітній школі», газету «Українська мова та література».

 

 

Комментарии запрещены.

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас