Мовні норми. Мовленнєві помилки

З культурою мови насамперед пов’язують уміння правильно говорити й писати, тобто відповідно до мовних норм.  Мовна норма — це сукупність мовних засобів і правил їх відбору й уживання. Мовленнєва помилка — це порушення мовної норми.

Розрізняють такі літературні норми: лексичні (розрізнення значень і семантичних відтінків слів, закономірності лексичної сполучуваності); граматичні (вибір правильного закінчення, синтаксичної форми); стилістичні (доцільність використання виражальних засобів відповідно до ситуації спілкування); орфоепічні (вимова); орфографічні (написання); пунктуаційні (постановка розділових знаків).   

Мовленнєві помилки мають ті самі назви, що і мовні норми. Помилки трапляються як в усному, так і в писемному мовленні.

Мовленнєві помилки

Форма мов­лення Вид помилки Умов­ний знак Приклад Яку мовну норму порушено? Як правиль­но?
Усна Помилка в наголо­шуванні   одинад­цять Норму

наголошування: в цьому слові наголос падає на склад -на-

одинад­цять
  Вимовна   на річці Вимовну: в цьо­му слові сполу­чення букв чц вимовляється як ц на [р’іц’:і]
Усна й письмо­ва Лексична М Через

неділю

дім

збудували

Лексичну: слово вжито не в його значенні Через

тиждень

дім

збудували

  Фразео­логічна М Хлопець мовчав, як риба об лід Фразеологічну: змішування зна­чень двох подіб­них сталих зворо­тів: мовчати, як риба; битися, як риба об лід Хлопець мовчав, як риба
  Морфо­логічна г Він уже звик до пташків Морфологічну (граматичну): неправильно утворено форму родового відмін­ка множини імен­ника Він уже звик до пташок
  Синтак­сична г Згідно повір’ю на Івана Купала… Синтаксичну

(граматичну):

неправильно

побудовано

словосполучення

Згідно з

повір’ям

на Івана

Купала

цвіте

папороть

  Орфогра­фічна І Мовчали стипи Орфографічну: в корені слова треба писати букву е, перевір­не слово — степ Мовчали степи
  Пунктуа­ційна V Які

новини.

Пунктуаційну: у кінці питального речення треба ста­вити знак питання Які

новини?

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас