Підвищення якості уроку англійської мови в початковій школі

Пропонований посібник має на меті окреслення шляхів підвищення ефективності та якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початкових класах.

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………… 4               http://e-kniga.in.ua/product/povyshenie_katchestva_uroka_anglijskogo_yazyka_v_natchalnoj_shkole/?p=256

Розділ І

Підвищення ефективності та якості уроку як один із головних напрямів забезпечення результативності навчання в початковій школі…………………………………………………. 6

Шляхи підвищення ефективності та якості уроку англійської мови в початкових класах ………………………….. 6

Аналіз та самоаналіз уроку вчителем…………………………………….18

Розділ ІІ

Навчально-методичний комплекс як один із найважливіших засобів підвищення якості іншомовної початкової освіти………………………………………..40

Функції підручника в навчально-виховному процесі ………………….40

Критерії оцінювання навчально-методичного комплексу та підручника як його складника …………………………………………48

Критерії вибору підручника ……………………………………………….50

Короткий огляд та аналіз наявних підручників  з англійської мови для початкових класів ………………………………52

Розділ ІІІ

Сучасні комп’ютерні технології навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку.

Їхня роль у підвищенні якості уроку в початкових класах……………..71

Використання комп’ютерних навчальних програм

як одна з необхідних вимог до підвищення якості сучасної початкової освіти …………………………………………………71

Функції комп’ютера в навчальному процесі …………………………….72

Класифікації комп’ютерних програм …………………………………….74

Короткий огляд сучасних комп’ютерних навчальних програм з іноземної мови для початкової школи ………………………………….83

Висновки . …………………………………………………………………………90

Список рекомендованої літератури ………………………………………..92

Оставить комментарий