Словотворчі засоби стилістики. Контрольна тестова робота 10 мова

  1. Якщо корінь дієслова починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного, то треба вжити префікс:

а) з-;                   б) зі-;            в) із-;                  г) зо-.

  1. Зазначте словосполучення, записане без помилок:

а) роспростирати руки;                в) рости як із води;

б) ростає на вулиці;                     г) россипати подяки.

3. Визначне рядок, у якому всі слова із зменшено-пестливими суфіксами:       
а) білесенький, малюсінький, пеньок, дубище, вітрисько;
б) берізонька, донечка, узбіччя, рукописний, весельчак;
в) тонюсінький, гайочок, воріженьки, екс-чемпіон, ніччю;
г) веснонька, маленький, рядочок, вірнесенький, пушинка;
ґ) смачненький, справжнісінький, бабище, серденько, бочок.
4.Визначте рядок слів емоційно-експресивного забарвлення з суфіксами негативної оцінки:
а) зимонька, рибище, дубочок, лігвище;
б) ставище, подорожник, сіруватий, птаство;
в) кореневище, здоровило, злюка, ножичок;
г) хмарка, звірятко, дипломатик, піднебесся;
ґ) злющий, вітрище, лапища, паруб’яга.
5. Укажіть рядок слів з суфіксами здрібнілості, які надають об’єктові зображення зневажливих, іронічно-гумористичних відтінків значень:
а) веснонька, квіточка, річечка, ніженьки;    б) ідейка, партійка, копійчина, ширка;
в) голівонька, ниточка, сонечко, хмарка;           г) корівка, молочко, пиріжок, смішок;
ґ) рідненький, донечка, ручка, дощик.

6.  Зазначте пару слів, у кожному з яких префікс зі- може чергуватись із зо-:

а) зіщулитись, зім’яти;        в) зідрати, зігнути;

б) зітліти, зімлівати;            г) зіпсувати, зіп’ястись.

7. Зазначте пару слів, у кожному з яких при перекладі на українську мову слід вживати морфему  прі-:

а) пресный, прицепной;     в) приграничный, пропасть;

б) приоритет,приятель;      г) фамилия, прозвище.

8.  У якому рядку в усіх словах префікс вжито правильно:

а) стерти, сплющити, зсунути;              б) змити, зняти, зписати;

в) зсипати, зчищати, зпалити;               г) зкопати, збагнути, зв’язати?

9. У якому словосполученні замість крапок слід написати префікс з-:

а) …сунув кашкета;                   в)…тер пилюку;

б) …кинув чоботи;                     г) глянув …підлоба?

10. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре-:
а) пр..чепурити, пр..гарний, пр..кислий; б) пр..милий, пр..старий, пр..старкуватий;
в) пр..чіткий, пр..мудрий, пр..міцно; г) пр..глосно, пр..сміливий, пр..міський.
11. Префікс при- надає словам значення:
а) збільшеної ознаки;                                   б) наближення або приєднання;
в) пестливості або зменшеності;              г) збільшеності або згрубілості.

12.У якому рядку в усіх словах пишеться префікс при-?

а) ..старий, ..морський, ..клеїти.                          в) ..глибокий, ..завзятий, ..мудрий.

б)..морожений, ..спокійно, ..будувати.               г) ..старкуватий, ..порошило, ..везти.

13. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-:

а) пр..їхати, пр..звище, пр..крити, пр..хилити;

б) пр..славний, пр..мудрий, пр..поганий, пр..добрий;

в) пр..багато, пр..білений, пр.. рва, пр..вал.

  1. Яка значуща частина слова містить у собі спільне лексичне значення споріднених слів?

А. Префікс. Б. Суфікс. В. Корінь. Г. Закінчення.

  1. У якому рядку всі слова є спільнокореневими?

А. Водяник, водичка, наводнити.        Б. Підводний, вода, водити.

В. Водій, заводити, завод.                    Г. Надводний, заводський, обводити.

16. Корінь слова – це

А.  змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;

Б. частина слова без закінчення;

В. головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;
Г. значуща частина слова, що служить для творення слів з новим лексичним значенням або новим відтінком у значенні.

17.Установіть відповідність між префік­сами та словами, у яких вони вживаються. (1 б)

А. С-                 1.  ..рвати,  ..брати, ..скочити.

Б. З —                 2. ..творювати, ..керувати, ..тягувати.

В. Зі-                3. ..чудовий, ..завзятий, ..мудрий.

Г. Прі —            4.  ..звище, ..звисько,   ..рва.

5.  ..червонілий,   ..шиток,  ..садити.

18.Установіть відповідність між  суфіксальним способом творення слова та  різновидом суфікса.  (2 б)

1) Упертюх;
2) малюсінький;
3) злющий;
4) тоненько;
5) воріженьки.

А) Прикметник із зменшено-пестливим суфіксом; емоційно-експресивне забарвлення слова;
Б) прикметник із суфіксом згрубілості; емоційно-експресивне негативне забарвлення;

В) прислівник із здрібнілим суфіксом;
Г) іменник в однині з суфіксом згрубілості;
Ґ) дієслово з суфіксом  згубілості;
Д) іменник у множині із здрібнілим суфіксом; гумористично-іронічний відтінок слова.

  1. Установіть відповідність між способами творення слів та  прикладами до них. (1б)

1)Лексико-синтаксичний спосіб творення;
2) лексико-семантичний спосіб творення;
3) безафіксний спосіб творення;
4) префіксальний спосіб творення;
5) складання слів.

А) Інженер-технолог;
Б) добра ніч –добраніч;
В) операційна;
Г) показ;
Ґ) корінь (у рослини) – корінь (у математиці);
Д) контраргумент.

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас