ІВАН КОЧЕРГА. Тести

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. На ранніх творах Івана Кочерги («Фея гіркого мигдалю» та «Алмазне жорно») позначився вплив:
А американської пригодницької літератури;
Б творів часів Київської Русі;
В народної фантастики;
Г релігійних притч;
Д народних байок та анекдотів.
2. Літературну діяльність І. Кочерга розпочинає як:
А прозаїк;
Б драматург;
В перекладач;
Г поет;
Д театральний критик.
3. У якому драматичному творі І. Кочерги відображені героїчні й трагічні сторінки історії України XVXVI ст.?
А «Ярослав Мудрий»;
Б «Алмазне жорно»;
В «Фея гіркого мигдалю»;
Г «Свіччине весілля»;
Д «Майстри часу».
4. Рання п’єса Івана Кочерги про боротьбу українців з польською шляхтою має назву:
А «Пророк»;
Б «Алмазне жорно»;
В «Майстри часу»;
Г «Свіччине весілля»;
Д «Фея гіркого мигдалю».
5. Чому з довгого життя Ярослава Мудрого увагу Івана Кочерги привернули саме 1030-1036 роки?
А випадково;
Б автор вважав їх найцікавішими в біографії Ярослава Мудрого;
В це був час, коли князь змінив меч вояка на плідну державно-культурну. працю будівничого; саме це відповідало задуму автора;
Г письменник мав про цей період найбільше історичного матеріалу;
Д цей час малодосліджений, тому давав простір для художнього вимислу.
6. Яке генетичне коріння найбільше цінує в собі князь (за п’єсою І. Кочерги «Ярослав Мудрий»)?
А варязьке;
Б німецьке;
В українське народне;
Г українське князівське;
Д візантійське.
7. У чому полягає актуальність звучання п’єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий»?
А в образі князя Ярослава Мудрого —державця-патріота;
Б в зображенні побуту того часу;
В в зображенні стосунків між членами князівської родини;
Г в пізнавальному значенні;

 

Д в образах князівських слуг.
8. Вкажіть головну думку п’єси Івана Кочерги «Ярослав Мудрий»:
А ствердження думки, що приватне життя є для людини найціннішим;
Б утвердження думки про незламність народного духу, любові та відданості вітчизні;
В смисл життя людини лише у повній віддачі суспільству;
Г людина повинна вчитись знаходити для себе вигоду у будь-якій ситуації;
Д дбаючи про вітчизну, люди не повинні забувати про себе.
9. Кому з персонажів п’єси Івана Кочерги «Ярослав Мудрий» належать ці слова?
Стужився я цвітом рути-м’яти,
За Києвом знудився у сльозах…
Ладен я свині пасти в цих ярах,
Ладен свічки гасити по церквах,
Ніж рицарем вельможним і багатим
Розкошувати по чужих краях!
А Свічкогасу;
Б Ярославові Мудрому;
В Микиті;
Г Журейкові;
Д Турвальду.
10. Кому з персонажів п’єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий» належать такі слова: «Раніш закон, а потім благодать»?
А Ярославу Мудрому;
Б Микиті;
В Свічкогасу;
Г Журейку;
Д Турвальду.
11. Хто каже Ярославу Мудрому такі слова?
Раніш, ніж храми будувать святі,
годиться правду ствердити в житті.
А Журейко;
Б Свічкогас;
В Микита;
Г Інгігерда;
Д Добринич Коснятин.
12. Як називаються вислови «черлені щити», «златоглавий», «часто книги чтяще», «яко тать», «зело прехитрий майстер», які використовує І. Кочерга у п’єсі «Ярослав Мудрий» для передачі колориту епохи?
А діалектизми;
Б архаїзми;
В професіоналізми;
Г афоризми;
Д наукові терміни.
13. Кого Ярослав Мудрий (з однойменної п’єси І. Кочерги) називає «чесним ворогом і таємним другом»?
А Журейка;
Б Турволода;
В Інгігерду;
Г Микиту;
Д доньку Анну.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей
14. Вкажіть сюжетні лінії, наявні в п’єсі Івана Кочерги «Ярослав Мудрий»:
1 Свічкогас — Турвальд;
2 Турвальд — Микита;
3 Милуша — Єлизавета;
4 Ярослав — його дружина;
5 Ярослав — Журейко;
6 князь — Микита;
7 Свічкогас — Микита.
15. Вкажіть жанри драматичних творів І. Кочерги:

1 комедія;

2 трагедія;

3 трагікомедія;

4 драма-феєрія;

5 драматична поема;

6 водевіль;

7 драматичний діалог.

16. Драмою «Ярослав Мудрий» І. Кочерга продовжив традиції української історико-романтичної драматургії.
Вкажіть жанри творів та прізвища письменників, чиї традиції продовжив І. Кочерга:
1 народний вертеп;
2 М. Костомаров;
3 П. Куліш;
4 шкільна драма;
5 І. Франко і М. Старицький;
6 інтермедії;
7 Леся Українка.

17. Вкажіть твори Івана Кочерги:
1 «Свіччине весілля»;
2 «Ярослав Мудрий»;
3 «Зачарована Десна»;
4 «Україна в огні»;
5 «Дума про Британку»;
6 «Алмазне жорно»;
7 «Земля».
18. У чому виявляється мистецька досконалість драми «Ярослав Мудрий» Івана Кочерги?
1 у створенні та використанні авторських слів-неологізмів;
2 у використанні дієслів наказового способу (у прямих закликах любити Батьківщину);
3 у символічних назвах дій;
4 у символічних назвах відмін;
5 у вправному і продуманому веденні нитки-мотиву;
6 у використанні великої кількості слів із зменшено-пестливими суфіксами;
7 у майстерному розгортанні плетива конфліктів.

19. Вкажіть риси характеру Ярослава Мудрого з однойменної п’єси Івана Кочерги:
1 сильний князь, який залізними полками забезпечив державі мир;
2 тиран, що не зважає ні на чию думку;
3 спраглий Софії-мудрості, книгочтитель; меценат культури;
4 милосердний та настирливий;
5 володар, який упровадженням твердого закону рівняє шляхи благодаті освіти, народного добробуту;

6 батько, що використовує дітей для державницьких справ;
7 люблячий батько.
20. Вкажіть персонажів п’єси І. Кочерги «Ярослав Мудрий»:
1 Милуша;
2 Мавка;
3 Журейко;
4 Свічкогас;
5 Лісовик;
6 Микита;
7 Інгігерда.

Оставить комментарий

Рубрики
«Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ Методична скринька Моє натхнення. Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Олімпіада з української мови та літератури 9 клас Олімпіада з української мови та літератури 10 клас Олімпіада з української мови та літератури 11 клас Поради батькам. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас інноваційна діяльність