ВАСИЛЬ СТЕФАНИК. Тести

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Василь Стефаник народився у селі:

А  Криворівня;  Б Колодяжне;  В Нагуєвичі;  Г Косів;    Д Русів.

2. Хто з українських письменників так сказав сам про себе і своє сприйняття світу: «Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові»?

А Михайло Коцюбинський;   Б Степан Васильченко; В Василь Стефаник;      Г Борис Грінченко; Д Марко Черемшина.   

3. Хто так образно передбачив долю В. Стефаника: «Цей хлопець буде сонечком села гріти і землю дощиком  росити»?
А Іван Франко;     Б Марко Черемшина;  В Лесь Мартович;    Г Михайло Коцюбинський;    Д Осип Маковей.

4. Який фах отримав Василь Стефаник, закінчивши Краківський університет?
А адвоката; Б лікаря;   В вчителя; Г художника;    Д музиканта.
5. Новела «Камінний хрест» В. Стефаника змальовує:
А трагедію переселення галицьких селян до Канади;  Б радісні передчуття щасливого життя на чужині;      В масове переселення селян до міста;
Г депортацію селян через політичні погляди;    Д тимчасовий виїзд селян на заробітки.
6. Що символізує камінний хрест в однойменній новелі В. Стефаника?
А могили предків;  Б межі села;   В центральне місце села;      Г майстерність народних умільців;    Д трагічну долю селянина-бідняка.
7. Який заповіт дає батько синам у новелі В. Стефаника «Сини»?
А берегти сімейне майно;  Б любитися, турбуватися один про одного;  В берегти і захищати свою честь і Україну;
Г берегти свою землю від сусідів;   Д примножувати матеріальні статки родини.

8. У якому жанрі найчастіше творив Василь Стефаник?

А  казки; Б поеми; В роману; Г психологічної новели; Д віршів.

9. До якого мистецького напряму близька творчість Василя Стефаника?

А неоромантизму;   Б імпресіонізму;   В експресіонізму;   Г футуризму;    Д імажизму.

10. Персонажі якої новели В. Стефаника прощаються з рідною землею перед еміграцією?

А «Новина»;  Б «Сини»; В «Вона — земля»;  Г «Камінний хрест»;  Д «Палій».

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

11. Вкажіть письменників, що складали «покутську трійцю»:
1 Іван Франко;      2 Василь Стефаник;      3 Марко Черемшина;     4 Осип Маковей;    5 Лесь Мартович;  6 Юрій Федькович;   7 Станіслав Пшибишевський.
12. Вкажіть збірки новел Василя Стефаника:
1 «Сині етюди»;   2 «Синя книжечка»;      3 «Камінний хрест»;    4 «Зів’яле листя»;   5 «Дорога»; 6 «Земля»;      7  «Київські оповідання».
13. Вкажіть характерні особливості індивідуального стилю В. Стефаника:
1 надзвичайний лаконізм;  2 широка, розлога фраза;     3 драматично-трагічне напруження психологічних конфліктів;
4 відстороненість автора від долі персонажів;  5 дух співчуття автора людині, яка страждає під тягарем   соціальної несправедливості;
6 детально виписані пейзажні картини;     7 любов до етнографічних деталей.
14. Вкажіть новели Василя Стефаника:
1   «Камінний хрест»; 
2 «Коні не винні»;   3 «Сини»;   4 «Intermezzo»;    5  «Дорогою ціною»;   6  «Новина»;  7  «Палій».
15. Вкажіть художні прийоми, використані Василем Стефаником в оповіданні «Камінний хрест», що зближують його з експресіонізмом:
1 використання конкретних подробиць, деталей;   2 широка описовість зображуваного;     3 щира повінь ліризму в прощальному слові персонажа;
4 перевага епічного над ліричним;  5 уривчаста, «нервова», динамічно-експресивна фраза;
6 спокійна, виважена фраза;    7 показ зовнішніх дій без проникнення у психологію.

Відповіді

1. Д; 2. В; 3. Б; 4. Б; 5. А; 6. Д; 7. В; 8. Г; 9. В; 10. Г.
11)
2, 3, 5; 12) 2, 3, 5, 6; 13) 1, 3,5; 14) 1, 3, 6 ,7; 15) 1, 3, 5.

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас