МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Як називалися літературні читання молодих талантів, що збиралися на квартирі М. Коцюбинського?
А літературні дискусії;        Б засідання молодих;      В літературні суботи;      Г літературні понеділки;    
Д літературні вівторки.

2. Вплив яких ідей відчутний у перших творах М. Коцюбинського («Андрій Соловейко», «П’ятизлотник» та інших)?
А соціалістичних;        Б народницьких;       В комуністичних;      Г націоналістичних;    Д космополітичних.
        

3.  У яких оповіданнях М. Коцюбинський зображує бурхливу добу революційного оновлення?
А «Андрій Соловейко», «Дядько та тітка»;       Б «Невідомий», «В дорозі», «Лист»;   В «Дорогою ціною»;    Г «Intermezzo»;     Д «Коні не винні»

4.  У якому оповіданні М. Коцюбинський створює метафоричний образ народу — буйного тура, на шию якого було покладене ярмо?
А «Коні не винні»;      Б «Ціпов’яз»;    В «Intermezzo»;      Г «Дорогою ціною»;   Д «Лист».

5. Що наснажило втомлену душу митця в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»?
А революція;  Б мрія;  В природа;  Г жінка;     Д тиша.
6. Пейзажі, створені М. Коцюбинським у літературних творах, за творчою манерою нагадують малярські роботи:
А українських реалістів;    Б російських передвижників;      В французьких імпресіоністів;  Г німецьких експресіоністів;   Д українських іконописців.

7. Вкажіть твір, у якому М. Коцюбинський викриває реакційну суть псевдолібералізму:
А«Лист»;    Б   Андрій Соловейко»;    В  «Коні не винні»;   Г «Дорогою ціною»;        Д «Тіні забутих предків»

8. Вкажіть ідею твору М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»:

А прославлення революціонерів;      Б шана хліборобам;
В уславлення світлого, здорового життя гуцулів, яке перебуває в постійній гармонії з природою;
Г оспівування славного минулого;       Д захоплення сучасним автору життям.
9. Що М. Коцюбинський відображає у творі «Тіні забутих предків»?

А своєрідність міфологічного світовідчуття і світосприймання гуцулів;            Б особливості сприйняття світу степовиками;
В життя селян Волині у повній гармонії з природою;                     Г своєрідність світовідчуття галичан;         Д адаптацію циган на території України.
10. Як М. Коцюбинський досягає правдивого відтворення способу життя гуцулів у «Тінях забутих предків»?

А науковим підходом;       Б майстерним показом побуту, повір’їв, звичаїв;       В майстерним переказом фольклорних творів;
Г романтизацією описаного;               Д достовірним реалістичним показом кожної деталі.

11. Хто є уособленням грубої, обмеженої особи, чиїм єдиним прагненням є сите життя (за повістю «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)?

А Марічка;         Б рід Гутенюків;      В мольфар Юра;     Г Іван;    Д Палатна.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

12. Міфічними персонажами повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського є:
1) Чугайстр;  2) Марічка; 3)нявка;  4)  мольфар Юра; 5) щезник;  6) Іван;    7) Палатна.
13. Вкажіть твори М. Коцюбинського:
1 «Кайдашева сім’я»;  2 «Перехресні стежки»;    3 «Intermezzo»;    4 «Коні не винні»;        5 «Тіні забутих предків»;      6 «В дорозі»;  7 «Дорогою ціною».
14. Вкажіть мотиви оповідання М. Коцюбинського «Intermezzo»:
1 виступ проти ренегатства і занепадницьких настроїв у часи реакції;           2 заклик до спокою та примирення із становищем, що склалося;
3 вираження ідеї служіння митця народові;           4 думка, що митець повинен бути незалежним від суспільства, жити серед природи;
5 заклик до боротьби проти царизму;           6 заклик створити справедливий суспільний лад;
7 заклик молоді вчитися, щоб бути свідомими громадянами.
15. Своєрідність новели М. Коцюбинського «Intermezzo» полягає у використанні:
1 значної кількості образотворчих засобів у змалюванні пейзажів;             2 мінімальної кількості образотворчих засобів;
3 пейзажу для розкриття психології митця;            4 внутрішнього монологу як засобу відтворення душевного стану героя;
5 плавної, послідовної розповіді про події;              6 драматично напруженого діалогу;     7 викладу матеріалу від третьої особи.
16. М. Коцюбинський у повісті «Тіні забутих предків»:
1 поєднує романтичне забарвлення оповіді з одночасним  правдивим відтворенням життя гуцулів;
2 ідеалізує життя на лоні природи;          3 не ідеалізує життя на лоні природи;
4 не використовує діалектизмів, щоб не ускладнювати читання твору;
5 використовує діалектизми та художні засоби, оперті на гуцульський фольклор, для створення місцевого колориту;
6 відтворює стосунки між закоханими у стилі сентименталізму;             7 описує кохання в дусі реалізму.

Відповіді

1. Г; 2. Б; 3. Б; 4. Г; 5. В; 6. В; 7. Г; 8. В; 9. А; 10. Б; 11. Д. 12) 1, 3, 5; 13) 3, 4, 5, 6, 7; 14) 1, 3, 5, 6; 15) 1, 3, 4, 6; 16) 1, 3, 5, 7.

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас