ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ. МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ. МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Який вплив на українську літературу, театр і національну науку мав Емський указ 1876 p.?
А сприяв розвитку художньої літератури, театру і національної науки;
Б. сприяв розвитку тільки художньої літератури, забороняв розвиватись українській науці;
В. гальмував розвиток і художньої літератури, і театру, і      національної науки;
Г. забороняв театральні постановки українською мовою;
Д. дозволяв розвиток науки, але забороняв друк художньої  літератури українською мовою.
2. Від постановки якої п’єси бере свій початок новий український театр?
А «Назар Стодоля» Т. Шевченка;
Б «Наталка Полтавка» І. Котляревського;
В «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка;
Г «Ой не ходи Грицю…» М. Старицького;
Д «Хазяїн» І. Карпенка-Карого.
3. Хто створив першу професійну українську трупу в 1882 р. в Єлисаветграді
А М. Кропивницький;
Б М. Старицький;
В П. Саксаганський;
Г І. Карпенко-Карий;
Д М. Садовський.
4. При якому товаристві була створена на західноукраїнських землях постійна театральна трупа?
А «Тернопільські театральні вечори»;
Б «Руська бесіда»;
В «Український театр»;
Г «Українська бесіда»;
Д «Зелена лампа».
5. Кого з українських композиторів К. Станіславський назвав «сонцем української музики»?

А П. Ніщинського;
Б С. Гулака-Артемовського;
В М. Аркаса;
Г М. Лисенка;
Д К. Стеценка.
6. Яка родина дала українському театру плеяду діячів?
А Тобілевичів;
Б Старицьких;
В Кропивницьких;
Г Лисенків;
Д Косачів.

7. Які урядові обмеження і заборони були спрямовані проти українського професійного театру?
А не можна було виставляти твори про інтелігенцію та на історичну тему;
Б дозволялись твори про селян без порушення соціальної проблеми;
В не можна було виставляти п’єси іноземних авторів в українському перекладі;
Г разом з україномовною п’єсою побутового характеру обов’язковим було виконання російськомовної п’єси;
Д усі вище названі варіанти.
8
. М. Старицький увійшов в історію української культури як:
А громадський діяч;
Б організатор театральної справи;
В письменник;
Г перекладач;
Д багатогранна постать, у якій поєдналися усі названі іпостасі.
9. З ким із композиторів тісно співпрацював драматург М. Старицький?
А з С. Гулаком-Артемовським;
Б з М. Лисенком;
В з П. Ніщинським;
Г з М. Аркасом;
Д з К. Стеценком.
10. М. Кропивницький увійшов в історію української культури як:
А поет;
Б перекладач;
В драматург, театральний діяч, актор; .
Г громадський діяч;
Д прозаїк.
11. Вкажіть справжнє прізвище І. Карпенка-Карого:
А Садовський;
Б Саксаганський;
В Тобілевич;
Г Кропивницький;
Д Старицький.
12. Як називається драматичний твір, у якому засобами гумору і сатири розвінчуються негативні соціальні й побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності?
А трагедія;
Б драма;
В комедія;
Г трагікомедія;
Д водевіль.
13. Яка п’єса І. Карпенка-Карого 22 рази ставилась упродовж одного сезону й мала «тріумф українського слова, якого більше ніколи воно не зазнало»?
А «Сава Чалий»;
Б «Наймичка»;
В «Сто тисяч»;
Г «Мартин Боруля»;
Д «Хазяїн».
14. Вкажіть жанр п’єси І. Карпенка-Карого «Сава Чалий»:
А трагікомедія;
Б історична трагедія;
В водевіль;
Г комедія;
Д драма.
15. Вкажіть назву твору, автором якого є І. Карпенко-Карий:
А «Ой не ходи Грицю…»;
Б «Глитай, або ж Павук»;
В «Мартин Боруля»;
Г «Дай серцю волю, заведе в неволю»;
Д «Назар Стодоля».
16. Кому з персонажів п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» належать слова: «Поети єсть соль землі, гордість, слава того народу, серед котрого з’явились; вони піднімають народний культ»?
А Пузиреві;
Б Ліхтаренкові;
В Маюфесові;
Г Золотницькому;
Д Зеленському.
17. Персонаж якої п’єси І. Карпенка-Карого відмовився пожертвувати гроші на пам’ятник І. Котляревському, бо той йому «без надобності»?
А Калитка з п’єси «Сто тисяч»;
Б Мартин Боруля з однойменної комедії;
В Пузир з п’єси «Хазяїн»;
Г Ліхтаренко з п’єси «Хазяїн»;
Д Феноген з п’єси «Хазяїн».
18. «Я люблю Софію Терентіївну, а не ваше багатство! До цього треба вам знать, що я лічу вас далеко біднішим за себе». Хто з персонажів п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» каже ці слова?
А син Чобота;
Б учитель Калинович;
В Феноген;
Г Маюфес;
Д Зозуля.
19. Хто з персонажів п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» каже слова: «У мене все тіло труситься від жаху, що у нас таким хлібом годують людей»?
А Феноген;
Б Пузир;
В Соня;
Г Марія Іванівна;
Д Ліхтаренко.
20. Що спричинило невдоволення найманих робітників у маєтку Пузиря та їхній прихід до хазяїна (за п’єсою І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)?
А низька заробітна плата;
Б вкрай погане харчування;
В жорстоке знущання управителя;
Г важкі умови праці;
Д усі ці чинники разом узяті.
21. У якому епізоді п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн» розкрито жадібність головного персонажа?
А в епізоді з халатом;
Б в епізоді з лікарем;
В в епізоді з вівцями;
Г в епізоді з орденом;
Д в епізоді з пам’ятником І. Котляревському.
22. Назвіть рису характеру Пузиря (комедія І. Карпенка-Карого «Хазяїн»), розкриту в епізоді з орденом:
А некультурність;
Б жадібність;
В жорстокість;
Г честолюбство;
Д лицемірність.
23. Що порадувало хазяїна в останні хвилини його життя (за п’єсою І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)?
А вівці;
Б гроші;
В Соня;
Г дружина;
Д звістка про арешт Петра Михайлова.

24. Вкажіть інтригу, на якій Іван Карпенко-Карий будує п’єсу «Хазяїн»:
А бажання дочки вийти заміж всупереч волі батька;
Б купівля фальшивих грошей;
В конфлікт з донькою Сонею;
Г особисті стосунки з дружиною;

Д прикривання банкрутства, що має принести Пузиреві нечесний заробіток.
25. Хто з помічників Пузиря став його «правою рукою»?
А Ліхтаренко;
Б Зозуля;
В Феноген;
Г Клим;
Д Зеленський.

26. Ідеєю якої п’єси Карпенка-Карого є слова:«Зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної іншої мети»?

А  «Наймичка»;

Б  «Безталанна»;

В  «Сава Чалий»;

Г  «Хазяїн»;

Д  «Сто тисяч».

27. Вкажіть різновид комедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»:
А історична;
Б гумористична;
В побутова;
Г соціально-сатирична;
Д психологічна.
28. Як називають мову автора в п’єсі?
А репліка;
Б монолог;
В діалог;
Г полілог;
Д ремарка.


29. Які проблеми порушує М. Старицький у драматичному творі «Не судилось»?

1 стосунки панів і селян;
2 фальш поміщицького лібералізму;
3 важкі наслідки кріпосництва;
4 важкі наслідки колоніалізму;
5 моральні недоліки селян;
6 моральні недоліки поміщиків;
7 причини поразки українців у національно-визвольних змаганнях.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей
30. Які з названих драматичних творів належать перу М. Старицького?
1 «Ой не ходи Грицю…»;
2 «Дай серцю волю, заведе в неволю»;
3 «У темряві»;
4 «Талан»;
5 «Мартин Боруля»;
6 «Сто тисяч»;
7 «Не судилось».

31. Вкажіть ознаки драматичної творчості Марка Кропивницького:
1 новаторський підхід до побудови діалогів;
2 поєднання традицій української драматургії та новаторства;
3 злободенність тематики;
4 тематика, що повертає читача чи глядача в дуже далекі часи; V
5 поєднання реалізму з мелодраматизмом;
6 побудова п’єс за чіткими канонами класицизму;
7 широке застосуванням романтизму.
32. Вкажіть твори М. Кропивницького:
1 «Мартин Боруля»;
2 «Доки сонце зійде, роса очі виїсть»;
3 «Хазяїн»;
4 «Дай серцю волю, заведе в неволю»;
5 «Глитай, або ж Павук»;
6 «Талан»;
7 «У темряві».
33. Серед поданих прізвищ театральних діячів вкажіть представників родини Тобілевичів:
1 М. Заньковецька;
2 М. Садовська-Борілотті;
3 М. Садовський;
4 М. Кропивницький;
5 І. Карпенко-Карий;
6 П. Саксаганський;
7 Г. Борисоглібська.
34. Вкажіть ознаки драматичної творчості І. Карпенка-Карого:
1 актуальність тематики п’єс;
2 дотримання усіх канонів класицизму;
3 широта охоплення тогочасної дійсності;
4 зосередження уваги лише на житті селян;
5 художнє осмислення соціальних тенденцій епохи;
6 майстерне втілення у психологічно переконливі образи подій, ситуацій епохи;
7 надмірне захоплення етнографізмом. —

35. Вкажіть твори І. Карпенка-Карого:
1  Мартин Боруля»;
2  Талан»;
3  Суєта»; ;
4  Сава Чалий»;
5  Наймичка»;
6  Розумний і дурень»;
7  Не судилось».
36. Вкажіть персонажів п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн»:
1 Михайло Окунь;
2 Феноген;
3 Маюфес;
4 Мартин ,роруля;
5 Марія Іванівна;
6 Ліхтаренко;
7 Пузир.
37. Визначте особливості мови п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн»:
1 персонажі розмовляють соціальним жаргоном, що індивідуалізує їх;
2 мова персонажів відповідає усім вимогам української літературної мови того часу;
3 діалоги насичені запитальними та окличними інтонаціями, характерна уривчастість, повтори найважливіших  частин фрази;
4 діалоги спокійні та розмірені;
5 лексика урізноманітнена жаргонізмами;
6 використання фігуральних засобів, характерних для усного мовлення;
7 використання наукової лексики.
38. Визначте риси характеру Терентія Пузиря (за п’єсою І. Карпенка-Карого «Хазяїн»):
1 жадібність;
2 щирість;
3 честолюбство;
4 жорстокість;
5 милосердя;
6 вміння господарювати;
7 працьовитість.
39. Які жанри утвердились в українському театрі другої половини XIX ст. як основа репертуару кращих театральних труп?
1 реалістична соціальна п’єса;
2 соціально-побутова психологічна драма;
3 трагікомедія;
4 соціальна комедія;
5 водевіль;
6 історична трагедія;
7 драматична поема

Відповіді

1. В; 2. Б; 3. А; 4. Б; 5. Г; 6. А; 7. Д; 8. Д; 9. Б; 10. В; 11. В; 12. В; 13. Б; 14. Б; 15. В; 16. Г; 17. В; 18. Б; 19. В; 20. Б; 21. А; 22. Г; 23. А; 24. Д; 25. В; 26. Г; 27. Г; 28. Д.
29) 1, 3, 4, 7; 30) 1, 2, 3; 31) 2, 3, 5; 32) 2,
4, 5; 33) 2, 3, 5, 6; 34) 1, 2, 3, 5, 6; 35) 1, 3, 4, 5, 6; 36) 2, 3,5, 6, 7; 37) 1, 3, 5, 6; 38) 1, 3,4, 6, 7; 39) 1, 2, 4, 6.

Оставить комментарий

Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Літературний гурток Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас