Тестові завдання. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Казки, легенди, пісні — це види (жанри):
А музичного мистецтва;         Б живопису;           В кіно;           Г фольклору;      Д театру.

2. У якій казці протиставляється мудрість, кмітливість, винахідливість простих людей і пихатість, жадібність,
духовна убогість користолюбців?
А «Названий батько»;      Б «Мудра дівчина»;       В «Про правду і кривду»;      Г «Кирило Кожум’яка»;          Д «Як заєць ошукав ведмедя».
3. У якій казці проста дівчина виявилася мудрішою від пана?
А «Як заєць ошукав ведмедя»;       Б «Кирило Кожум’яка»;   В «Названий батько»;    Г «Мудра дівчина»;        Д «Про правду і кривду».
4. Яким жанром є «Боротьба з ординцями», «Шевченко на Хортиці»?
А народними переказами; Б народними казками;    В літературними казками;        Г народними піснями;         Д народними думами.

5. Яким жанром є «Богатирі», «Характерник Кравчина», «Як Сірко татар переміг», «Чудодійна криниця»?
А народні перекази;          Б народні легенди;          В народні казки;     Г літературні казки;         Д народні пісні.

6. Ознаками якого жанру фольклору є надприродні явища, чудодійні предмети, перевтілення?
А народного переказу;     Б народної легенди;      В народної пісні;      Г побутової казки;        Д загадки.

7. У яких піснях звучать мотиви любові матері до дитини, роздуми про майбутнє дитини, побажання, щоб
дитина була здоровою, щасливою, доброю?
А у веснянках;     Б у русальних піснях;     В у жниварських піснях;       Г у колискових піснях;        Д у щедрівках.

8. Яка колядка відтворює язичницькі уявлення наших далеких предків про створення неба і землі, про єдність
Всесвіту?
А «Як ще не було початку світу»;     Б «Ой рано, рано кури запіли»;       В «Були люди невірнії»; Г «Ой пане господарю, на твоїм двору»;     Д «Ой над Дунаєм, над бережком».

9. У якій колядці є спогад про давні язичницькі вірування і протиставлення їм християнських?
А «Як ще не було початку світу»;      Б «Ой над Дунаєм, над бережком»;      В «Ой пане господарю, на твоїм двору»;         Г «Були люди невірнії»;       Д «Ой рано, рано кури запіли».

10. У якій з пісень уславлення щедрот весни є мотивом, що традиційно присутній у піснях обрядової лірики?
А «Весно, весно, що ти нам принесла?»;        Б «Ой ти, соловейку, ти ранній пташку»;                     В «Ой у нашого господарика»;
Г «Ой над Дунаєм, над бережком»;                  Д «Нуте, нуте до межі».

11. У якій з наведених пісень є поетичне висловлення думки про безперервну циклічність сільськогосподарських робіт на полі?
А «За сіньми та за новими»;
Б «З-за гори, з-за високої»;
В «Ой рано, рано кури запіли»;
Г «Котився віночок по полю»;
Д «Ой весна, весна».

12. Назвіть думу, в якій ідеться про те, що «татарин сидить бородатий, по горниці походжає, до татарки словами промовляє…»:
А «Дума про Марусю Богуславку»;           Б «Дума про козака Голоту»;          В «Дума про Самійла Кішку»;
Г «Дума про Івана Богуна»;                         Д «Дума про Хвеська Ганджу Андибера».

13. Вкажіть назву думи, в якій так описано турецьку галеру: «трьома цвітами процвітана,.. злато-синіми киндяками пооббивана,… гарматами арештована,… турецькою білою габою покривана…»:
А «Дума про Івана Богуна»;          Б «Дума про Марусю Богуславку»;   В «Дума про козака Голоту»;   Г «Дума про Самійла Кішку»;     Д «Дума про Хвеська Ганджу Андибера».

14. Хто з персонажів дум відчуває роздвоєність: глибоку любов до рідного краю, тугу за ним, уболівання за ув’язнених співвітчизників та вірність новому життю на чужій землі?
А Самійло Кішка;       Б Маруся Богуславка;          В козак Голота;           Г Іван Богун;          Д Хвесько Ганджа Андибер.

15. У якій з народних балад розповідається про вірність січових козаків своєму народові?
А «Що сі в полі забіліло…»;      Б «Ой був в Січі старий козак»;      В «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси…»; Г «Ой у полі криниченька»;  Д «Три явори зелененькі на яр похилились».
16. Визначте жанр фольклорного твору «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси…»:
А обрядова жниварська пісня;  Б історична пісня;    В дума;   Г балада;      Д колядка.
17. У якій з народних пісень висловлена віра в сили українського народу, його можливість побудувати самостійну державу?
А «Вилітали орли з-за крутої гори»;           Б «Розлилися круті бережечки»;
В «Віє вітер на долину»;      Г «Ой та зажурились стрільці січовії»;       Д «Ой ясне сонце високо сходить».
18. Яким видом народної пісні є твір «Розлилися круті бережечки»?
А зразком численних козацьких пісень;      Б історичною піснею;          В народною баладою;       Г жартівливою піснею;   Д типовим зразком рекрутських пісень.
19. У якій з пісень солдатчина трактується як велике лихо, гірше, ніж кріпацтво, поневолення людей, перетворення їх на бездушних автоматів, сліпих виконавців чужої волі?
А «Вилітали орли з-за крутої гори»;      Б «Ой та зажурились стрільці січовії»;    В «Із-за гори вітер віє»;          Г «Розлилися круті бережечки»;          Д «Віє вітер на долину».
20. Зразком якого виду фольклору є «Весілля»?
А народної драми;      Б літературної драми;   В народної балади;      Г історичної пісні;        Д жартівливої пісні.

Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

21. Позначте рядки, в яких записані жанри фольклору:
1 поеми;     2 казки, легенди, перекази;   3 прислів’я та приказки;       4 пісні та балади;  5 кіносценарії;      6 новели;  7 думи.

22. Позначте народні казки:
1 «Названий батько»;                2 «Кирило Кожум’яка»;              3 «Шевченко на Хортиці»;    4 «Чудодійна криниця»;  5 «Ой весна, весна…»;    

6 «Мудра дівчина»;          7 «Про правду і кривду».
23. До обрядових пісень належать:
1 історичні;      2 суспільно-побутові;    3 веснянки;   4 колядки і щедрівки;     5 жниварські та обжинкові; 6 козацькі;     7 наймитські.
24. До суспільно-побутових пісень належать:
1 щедрівки; 2 козацькі;          3 історичні;      4 чумацькі;     5 кріпацькі;      6 рекрутські;      7 бурлацькі.
25. Позначте рядки, в яких записані назви історичних пісень:
1. Пісня про Байду»;              
2. Зажурилась Україна, бо нічим прожити»;     3. Ой та зажурились стрільці січовії»;
4. Ой Морозе, Морозенку…»;             5. Чи не той то хміль»;             
6. Дума про Івана Богуна»;             7. Ой був в Січі старий козак…».
26. Дійовими особами історичних пісень є:
1 свекруха і невістка;       2 три брати;           3 Богдан Хмельницький;         4 Нестор Морозенко;
5 Байда;        6 Маруся Богуславка;           7 рекрути.
27. Найчастіше в історичних піснях звучить:
1 прославлення героїв, оборонців рідної землі;                          2 заклик об’єднуватись перед зовнішніми ворогами;
3 радість з приводу перемог;        4 презирство, ненависть до ворогів-загарбників;
5 побажання добра господарям дому;        6 заклик до весни швидше приходити;      7 радість від хорошого урожаю.

28. Позначте рядки, в яких записані особливості народних дум як виду фольклору:
1 виконуються речитативом;      2 мають героїчний зміст;        3 розповідають про кохання персонажів;
4 містять нерівноскладові рядки, переважно дієслівне римування;          5 містять постійні епітети, порівняння, тавтологічні звороти;
6 мають чіткий маршовий ритм;                    7 мають коломийковий розмір.
29. Мотивами думи «Хмельницький і Барабаш» є:
1 схвалення прагнень Хмельницького об’єднати всі сили  народу для боротьби за визволення України;
2 осуд зради «своїх», яка для народної справи страшніша за будь-якого зовнішнього ворога;
3 змалювання страждання народу від нападів турецькотатарських орд;           4 змалювання страждання народу від голоду;
5 змалювання нищівної поразки ворожого війська;     6 утвердження думки про захист самостійного державного існування України;
7 виправдання жорстоких дій Хмельницького, вимушених       обставинами.
30. «Весілля» як народна драма поділяється на своєрідні акти:
1 сватання, заручини;      2 плетіння вінка, дівич-вечір;        3 купівля одягу для молодої;    4 саме весілля;
5 покриття молодої;      6 купівля одягу для молодого;      7 підготовка приміщень для проведення свята.

КЛЮЧІ ДО ЗАВДАНЬ
Усна народна творчість
1. Г; 2. Б: 5. Г; А. А: 5. Б: 6. Б; 7. Г; 8. А; 9. Г; 10. А; 11. Г; 12. Б; 13. Г; 14. Б; 15. Б; 16. Г; 17. Г; 18. А;   19. А;   20) А.
21) 2. 3. 4.   
22) 1. 2. 6. 7.   23) 3, 4, 5;     24) 2, 4, 5, 6, 7;      25) 1, 2, 4, 5;             26) 3, 4, 5;     27) 1, 2, 3, 4;       28) 1, 2, 4, 5;     29)1,2, 6. 7.        30)  1. 2. 4. 5.

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас