Використання ІКТ на уроках української мови та літератури

Що ж таке ІКТ?

Технологія – це наука про способи розв’язання задач людства за допомогою технічних засобів.

Педагогічна технологія – це науково обґрунтована педагогічна система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену наперед визначений кінцевий результат. Будь-яка педагогічна технологія — це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп’ютер, є комп’ютерна технологія. Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання — це процес підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є комп’ютер.

Отже:

Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу.

Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.

Науковцями доведено, що найбільш ефективно діє на людину та інформація, яка впливає на кілька органів чуття. Саме такими є інформаційно-комунікаційні технології.
Основне завдання вчителя, який використовує ІКТ, – навчити дітей добувати інформацію і її аналізувати, розвивати вміння робити це швидко й ефективно, що формує навички, які  знадобиться їм у житті, незалежно від обраної професії. Використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій  дозволяє поглиблено усвідомлювати та засвоювати учням навчальний матеріал. Це створює сприятливі умови для формування в дитини здатності сприймати предмети та явища різнобічно, системно, емоційно.
Головні дидактичні функції, які реалізуються за допомогою ІКТ на уроках української мови та літератури, це:
— пізнавальна (використовуючи комп’ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію, як ту, що зберігається на жорсткому диску власної комп’ютерної бази, так і розміщену на дисках CD-ROM чи відповідних сторінках Інтернету)
— розвивальна (робота з  різноманітними   комп’ютерними   програмами,   крім   активізації   літературних можливостей особистості, сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічного мислення, пам’яті, уяви);
— дослідницька (у школярів з’являється можливість узяти участь у роботі літературних пошукових груп,  Інтернет-конкурсах; виконувати творчі роботи різних видів, створювати власні творчі проекти, розробляти доповіді, реферати, учнівські презентації, публікації,  дослідити певні проблемні питання);
— комунікативна (під час обміну інформацією між учнями створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції).

Під час  проведення уроків із застосуванням ІКТ використовуються методи і прийоми:
• тестові завдання
• робота з наочними посібниками
• методика використання творчих завдань на уроках літератури із застосуванням програм Microsoft Office: Word, Power Point (складання презентацій, текстів до презентацій, малювання схем і таблиць)
• методика використання навчально — контролюючих програм .
При використанні даних програм і посібників на уроках учні розвивають увагу і пам’ять, вчаться доповнювати, редагувати запропонований матеріал, що сприяє відпрацюванню і закріпленню нових навичок в освітньому процесі, також активізації пізнавальної діяльності шляхом застосування даних технологій навчання.

Навчальні програми допомагають учням поповнювати свій словниковий запас, усвідомити наскільки вони знають правила правопису. Наявність відеофрагментів, велика кількість ілюстративного матеріалу, звуковий супровід, слухання фрагментів з досліджуваних творів у виконанні майстрів художнього читання дають учням колективно і індивідуально вибрати форми роботи на уроці, дозволяє розширити свій кругозір і поглибити свої знання, виконати роботу творчого характеру.
Комп’ютер допомагає вчителю в управлінні навчальним процесом, видає результати виконання учнями контрольних завдань з урахуванням допущених в темі помилок і витраченого часу.
Важливим етапом уроку є домашнє завдання. Здійснюю індивідуальний підхід до домашнього завдання: скласти міні-презентацію за темою уроку (теорія, практика), тестування, створити проблемну ситуацію. В цьому випадку автором виступає сам учень.
Використання засобів ІКТ ефективно не тільки на уроках мови, а й на уроках літератури. Залучення великого ілюстрованого матеріалу, використання аудіо- та відео- супроводів роблять уроки літератури яскравими, змістовними.

Одним з оптимальних і доступних для мене засобів використання ІКТ на уроках літератури є створення презентації. Вона служить наочним матеріалом, пробуджуює інтерес до літературних творів, дозволяє образно уявити життя і особистість письменника. При цьому презентація служить як основною формою проведення уроку (несе значну частину інформаційного навантаження), так і додаткової (грає роль наочного посібника або опорного конспекту).
Презентації використовують на уроках вивчення біографії письменника. Ці роботи містять портрети, фотографії письменників, місць, пов’язаних з їх життям та творчістю, а також несуть коротку інформацію про основні етапи літературної діяльності та життя.

Занадто часте проведення уроків із застосуванням ІКТ може негативно позначитися на результатах навчання: у свідомості дитини правила можуть міцно асоціюватися з кнопками і готовими таблицями. Більша різноманітність навчальних ситуацій і гнучке оперування образами досягається на традиційних уроках. Отже, при вивченні теми не можна зловживати комп’ютерної підтримкою, так само як і будь-яким іншим одним методом роботи.

Оставить комментарий

Рубрики
2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. «Я- класний керівник». Інклюзивне навчання Без рубрики Говоримо українською... Готуємось до ЗНО Граматичні казки Дистанційне навчання Електронні книги для вчителів Карантин Корисні відео. Краєзнавство Сумщини Література 5 клас Література 6 клас Література 7 клас Література 8 клас Література 9 клас Література 10 клас Література 11 клас Методична скринька Моє натхнення. Мої анімовані презентації (Відеоскрайбінг) Міжнародний конкурс імені П. Яцика НУШ На допомогу вчителю. Народознавство Олімпіада з української мови та літератури 7 клас Олімпіада з української мови та літератури 8 клас Поради батькам. Презентації до уроків. Підсумкові контрольні роботи 5 клас Різне Скарби фразеології Скарбничка народної мудрості. Творчі завдання Українська література Українська мова Українська мова 5 клас Українська мова 6 клас Українська мова 7 клас Українська мова 8 клас Українська мова 9 клас Українська мова 10 клас Українська мова 11 клас