Архив рубрики «Українська мова 7 клас»

Контрольна тестова робота Дієслово

  7 клас

 1. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.

А Працював би, купують, заспіваймо.   Б Будемо говорити, обступаючи.

В Розуміючи, надісланий, ховаючи.       Г Учити, навчивши, учіння.

 1. Позначити рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами.

А Охопити, побачити, ішов.                   Б Говорити, спати, сміятися.          Читати повністю »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 20

 1. За метою висловлювання речення поділяються на:

А   прості, складні;             Б   поширені і непоширені;

В   окличні і неокличні;               Г    розповідні, питальні, спонукальні.

 1. У якому рядку допущено помилки в утворенні ступенів порівняння прислівників?

А   сильніше, активніше, менш сильно;  Читати повністю »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 19

 1. Прислівником називаємо:

А   самостійну частину мови, що вказує на ознаку предмета;

Б   особливу форму дієслова, що вказує на ознаку предмета за дією;

В   особливу форму дієслова, що вказує на додаткову дію;

Г    самостійну частину мови, що вказує на ознаку дії та іншої ознаки…       Читати повністю »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 18

 1. Укажіть ускладнюючий елемент наведеного речення.

Майданчик, відділений від загальної площі, був засипаний світлим піском.

А   звертання;         Б   відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом;

В   відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом;          Г    однорідні присудки.

 1. Лише пасивні дієприкметники наведено в рядку:

А   печений, зів’ялий, бачений;

Б   колотий, посивілий, ріжучий;  Читати повністю »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 17

 1. Жанрами якого стилю мовлення є молитва, проповідь?

А   офіційно-ділового;    Б   публіцистичного;      В   конфесійного;        Г    наукового.

 1. Лише дієприслівники доконаного виду наведено в рядку:

А   малюючи, дивлячись, не зупинивши;

Б   записано, заховано, намальовано;        Читати повністю »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 16

 1. Яку синтаксичну роль виконує інфінітив у реченні?

Нам дали наказ виступати.

А   підмета;   Б   присудка;        В   означення;     Г    обставини.

 1. Одну літеру н слід писати в усіх словах у рядку:

А   осі..ій, захід..ий, механіч..ий;

Б   викона..ий, занесе..ий, скоше..ий;  Читати повністю »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 15

 1. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки?

А   «Музика без’язика, а людей збирає», — говориться в народному прислів’ї.

Б   Максим Рильський закликав: «Як парость виноградної лози, плекайте мову!»

В   «Книги для мене необхідні, як хліб насущний»: писав Т. Шевченко.

Г    «У слова немає крил, але воно літає», — говорить узбецьке прислів’я.   Читати повністю »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 14

 1. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то перед ним ставимо:

А   тире;    Б   кому;           В   двокрапку;               Г    крапку з комою.

 1. Визначте серед наведених форм особові дієслова.

А   зруйнувати, посіяти, знати;

Б   поглиблене, налагоджена, зів’яле;

В   працюючи, дотримуючись, написавши;    Читати повністю »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 13

 1. Який розділ науки про мову вивчає звуки мови?

А   фонетика;    Б   морфологія;       В   лексикологія;       Г    синтаксис.

 1. У якому рядку всі дієслова належать до одного виду?

А   зробила, мудрує, заходить;

Б   передплатити, виходжу, здійсни;

В   допікають, зеленіє, намалював;  Читати повністю »

Українська мова. 7 клас

Контрольна робота

 Варіант 12

 1. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то після нього ставимо:

А   тире;          Б   кому;       В   двокрапку;        Г    крапку з комою.

 1. Дієприслівниками є всі слова в рядку:

А   зроблені, палаючі, малюючи;

Б   працюючі, сяючі, коливаючи;

В   згасаючі, стоячі, змарнілі;      Читати повністю »

Українська мова. 7 клас

Контрольна робота

Варіант 11

 1. Що виражає вставне слово в наведеному реченні?

Життя, звичайно, йде вперед, і нікому не дано такої сили, яка б могла зупинити його непереможний рух (Н. Рибак).

А   емоційну оцінку повідомлюваного;        Б   увічливість;             В   порядок викладу думок;           Г    достовірність повідомлення, упевненість.

 1. Виберіть серед наведених форм дієслова дієприкметники.

А   вилито, розбито, підкреслено;

Б   вилитий, розбитий, підкреслений;  Читати повністю »

Українська мова. 7 клас

Контрольна робота

Варіант 10

 1. У якому стилі мовлення передбачено використання термінів?

А   художньому;    Б   науковому;      В   розмовному;     Г    публіцистичному.

 1. У якому рядку всі дієслівні форми недоконаного виду?

А   працюючи, милувався, здійснивши;

Б   керуючи, дивиться, неси;

В   перенесений, спіймав, пропустити;  Читати повністю »