Архив рубрики «Українська мова 6 клас»

Завдання для поточного оцінювання з теми «Прикметник» 6 клас

 1. Прикметник– це самостійна частина мови, що вказує на…

А  ознаку предмета;   Б    предмет;

В  кількість або порядок предметів при лічбі;

Г  особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

 1. 2. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку:

А  Геннадій –Геннадійович, Геннадіївна;

Б  Сергій — Сергійович, Сергіївна;              Читати повністю »

6 клас Контрольна робота. Іменник

Варіант №1
Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДИН правильний.
1. У якому реченні іменник з не пишеться разом?
А. Закон – не\огонь, водою не заллєш.
Б. Не/правдою світ пройдеш, а назад не вернешся.
В. Брехати – не\ціпом махати.
Г. Слово не\стріла, а глибоко ранить.
2. Подовження буде відбуватися у всіх словах рядка в орудному відмінку.

Читати повністю »

Читання мовчки художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 6 клас

У Катерини Білокур

Оселю Катерини Білокур я розшукував недовго. Запитав у босоногих дівчаток, які гралися на стежці. У відповідь на моє запитання вказівні пальчики ткнули повітря в напрямі, де білів причілок звичайної української хати.

Я підійшов до хати, зупинився. Відчинила хвіртку, вийшла жінка в темній терновій хустці, заговорила м’яким голосом, гостинно запросила увійти.    Читати повністю »

Контрольна тестова робота 6 клас. ПРИКМЕТНИК

 1. Прикметниками є всі слова в рядку:

А. докучливий, кращий, весело, зелений.    Б. складний, сучасний, дотепний, смілива.

В.  правильний, прочитавши, вузький, глибокі.

Г. вишневий, яскраво, жовтуватий, художній.              Читати повністю »

6 клас  контрольна тестова робота

Словотвір. Орфографія
1. Вкажіть слово, утворене префіксальним способом.
а) переписаний;  б) передумати;   в) юність;  г) записка.

 1. Вкажіть слово, утворене суфіксальним способом:  а) побілити; б) приїхати; в) весняний;        г) провесна.     Читати повністю »

Контрольна тестова робота Лексикологія

6 клас

 1.  Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?

А Професійні.  Б Запозичені. В Неологізми.   Г Діалектні.

 1.  З’ясуйте, у якому рядку всі слова є історизмами.

Читати повністю »

Календарне планування на 2017-2018 н.р. Українська мова 6 клас

Українська мова. 5-9 класи.         Програма для загальноосвітніх   навчальних закладів з українською    мовою навчання. − К.: Видавничий дім   «Освіта», 2013 (зі змінами,

затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(7 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю 1 семестр II семестр
Перевірка мовної теми 4 4
Письмо:

переказ

 

1

 

1

твір 1
Правопис:

диктант

 

1

 

1

Читати повністю »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 19

 1. Іменник — це самостійна частина мови, що…

А   вказує на ознаку предмета;

Б   називає предмет;

В   вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх;  Читати повністю »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 20

 1. За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на:

А   прості, складні і складені;

Б   кількісні і порядкові;

В   назви істот і неістот;

Г    якісні, відносні, присвійні.    Читати повністю »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 17

 1. Лише другорядні члени речення наведено в рядку:

А   додаток і означення;      Б   підмет і присудок;        В   означення і підмет;                Г    додаток і присудок.

 1. Складним є речення:

А   Червоніє сосна, ніби кована мідь (Д. Павличко).  Читати повністю »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 18

 1. Розряди прикметників за значенням указано в рядку:

А   якісні, відносні, присвійні;

Б   прості, складні, складені;

В   вищого й найвищого ступенів порівняння;

Г    у прямому і переносному значенні.  Читати повністю »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 16

 1. Лексикологія — розділ науки про мову, що вивчає…

А   звуки мови;      Б   частини мови;          В   словниковий склад мови;  Г    словосполучення і речення.

 1. Правильно розставлено розділові знаки в реченні:

А   Неділя день легкий (М. Рильський).  Читати повністю »