Архив рубрики «Українська мова 6 клас»

Контрольна тестова робота 6 клас. ПРИКМЕТНИК

 1. Прикметниками є всі слова в рядку:

А. докучливий, кращий, весело, зелений.    Б. складний, сучасний, дотепний, смілива.

В.  правильний, прочитавши, вузький, глибокі.

Г. вишневий, яскраво, жовтуватий, художній.              Прочитать остальную часть записи »

6 клас  контрольна тестова робота

Словотвір. Орфографія
1. Вкажіть слово, утворене префіксальним способом.
а) переписаний;  б) передумати;   в) юність;  г) записка.

 1. Вкажіть слово, утворене суфіксальним способом:  а) побілити; б) приїхати; в) весняний;        г) провесна.     Прочитать остальную часть записи »

Контрольна тестова робота Лексикологія

6 клас

 1.  Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?

А Професійні.  Б Запозичені. В Неологізми.   Г Діалектні.

 1.  З’ясуйте, у якому рядку всі слова є історизмами.

Прочитать остальную часть записи »

Календарне планування на 2017-2018 н.р. Українська мова 6 клас

Українська мова. 5-9 класи.         Програма для загальноосвітніх   навчальних закладів з українською    мовою навчання. − К.: Видавничий дім   «Освіта», 2013 (зі змінами,

затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(7 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю 1 семестр II семестр
Перевірка мовної теми 4 4
Письмо:

переказ

 

1

 

1

твір 1
Правопис:

диктант

 

1

 

1

Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 19

 1. Іменник — це самостійна частина мови, що…

А   вказує на ознаку предмета;

Б   називає предмет;

В   вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх;  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 20

 1. За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на:

А   прості, складні і складені;

Б   кількісні і порядкові;

В   назви істот і неістот;

Г    якісні, відносні, присвійні.    Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 17

 1. Лише другорядні члени речення наведено в рядку:

А   додаток і означення;      Б   підмет і присудок;        В   означення і підмет;                Г    додаток і присудок.

 1. Складним є речення:

А   Червоніє сосна, ніби кована мідь (Д. Павличко).  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 18

 1. Розряди прикметників за значенням указано в рядку:

А   якісні, відносні, присвійні;

Б   прості, складні, складені;

В   вищого й найвищого ступенів порівняння;

Г    у прямому і переносному значенні.  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 16

 1. Лексикологія — розділ науки про мову, що вивчає…

А   звуки мови;      Б   частини мови;          В   словниковий склад мови;  Г    словосполучення і речення.

 1. Правильно розставлено розділові знаки в реченні:

А   Неділя день легкий (М. Рильський).  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Варіант 15

 1. Значення вставних слів у наведеному реченні названо в рядку

Відступати нам, по-перше, пізно, а, по-друге, немає підстав (В. Собко).

А   емоційну оцінку повідомлюваного;

Б   увічливість;

В   порядок викладу думок;  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Варіант 14

 1. Стиль мовлення, у якому використовуються терміни, названо в рядку

А   художньому;        Б   науковому;       В   розмовному;    Г    публіцистичному.

 1. НЕ є словосполученнями всі сполуки слів у рядку:

А   словосполучення і речення, протягом тижня, білий цвіт;

Б   уквітчали хату, однорідні означення, ваші мрії;  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. 6 клас

Підсумкові контрольні роботи

Варіант 13

 1. Розділ науки про мову, який вивчає звуки мови

А   фонетика;   Б   лексикологія;     В   синтаксис;    Г    морфологія.

 1. Однорідними присудками ускладнено речення в рядку:

А   Ми чуєм трав зелений крик, дощів задумані рефрени (І. Драч).

Б   Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко).  Прочитать остальную часть записи »