Архив рубрики «Література 9 клас»

Контрольна тестова робота Тарас Шевченко 9 клас

  1. Тарас Шевченко був учасником організації:

А. «Руська трійця».  Б. Братство тарасівців.  В. Кирило-Мефодіївське братство.

Г. Південне товариство декабристів.

  1. Перше видання «Кобзаря» було в

А. 1838 р.        Б. 1840 р.       В. 1843 р.   Г. 1861 р.        Читати повністю »

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА 9 клас

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

  1. Дія у творі «Наталка Полтавка» починається…

А У Полтаві.                Б На Сорочинському ярмарку.

В Біля млина на узбережжі Дніпра.  Г На селі, що розташоване неподалік від Ворскли.

  1. 2. Прислів’я, яке використала героїня твору, даючи відповідь на залицяння до неї Тетерваковського.

Читати повністю »

Літературний диктант за твором «Слово о полку Ігоревім»

  1. Хто першим відкрив світу «Слово…»?
  2. Історична основа твору.
  3. Автор «Слова…»
  4. Зав’язка твору…                   Читати повністю »

9 клас. КТР 1. Родинно-побутові пісні. Українські народні балади. Давня література

  1. Фольклор – це…

а) ліро-епічний сюжетний пісенний твір;  б) жанр гумористичної поезії;
в) літературний напрям;   г) різножанрові твори, що виникли в сиву давнину в певному середовищі й передавалися з вуст в уста.

  1. Тема пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють» — це…

а) оспівування страждань дівчини через те, що миленький поїхав іншої шукати;
б) оспівування палкого кохання козака до дівчини;    Читати повністю »

ПАВЛО ГРАБОВСЬКИЙ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Девізом життя П. Грабовського були слова:
А «Лиш боротись — значить жить»;       Б «Світ ловив мене, та не піймав»;        В «Все зроби, що змога, на користь країни»;
Г «Караюсь, мучусь, але не каюсь»;        Д «Моя хата скраю…».
2. Де Павло Грабовський заповів його поховати?
А на кручі над Дніпром;     Б у родовому маєтку;          В у рідному селі;         Г поряд з могилою дружини;         Д поряд з могилами декабристів.
Читати повністю »

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ. МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ. МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Який вплив на українську літературу, театр і національну науку мав Емський указ 1876 p.?
А сприяв розвитку художньої літератури, театру і національної науки;
Б. сприяв розвитку тільки художньої літератури, забороняв розвиватись українській науці;
В. гальмував розвиток і художньої літератури, і театру, і      національної науки;
Г. забороняв театральні постановки українською мовою;
Д. дозволяв розвиток науки, але забороняв друк художньої  літератури українською мовою. Читати повністю »

ПАНАС МИРНИЙ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Вкажіть справжнє прізвище Панаса Мирного:
А Рудченко;      Б Руденко;          В Руданський;              Г Білик;               Д Левицький.
2. Кому належать слова: «Вся моя слава — Україна, якби я їй добра хоч на мачину зробив, то б мені і була слава,     я більшої не хочу»?
А І. С. Нечую-Левицькому; Читати повністю »

ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Вкажіть справжнє прізвище Івана Нечуя-Левицького:
А Нечуй;               Б. Л Левицький;        В Рудченко;         Г Панасенко;             Д Фітільов.
Читати повністю »

ЮРІЙ ФЕДЬКОВИЧ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Де народився і жив Юрій Федькович?
А на Буковині;    Б на Поділлі;      В на Поліссі;      Г на Слобожанщині;         Д в Галичині.
2. Чия поезія мала найбільший вплив на поетичну творчість Ю. Федьковича?
А І. Котляревського;         Б Т. Шевченка;       В М. Шашкевича;          Г К. Устиновича;         Д П. Куліша.
3. Вкажіть тему твору Ю. Федьковича «Три, як рідні брати»:
А важка працю селян;         Б бідування у місті робітників;      В трагічна доля жовніра в цісарській армії;
Г ворогування братів через любов до однієї дівчини;                Д справжня братерська любов.
Читати повністю »

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ.

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Девізом якого гуртка були слова: «Світи, зоре, на все поле, закіль місяць зійде»?
А «Молода громада»;       Б Кирило-Мефодіївське братство;         В «Руська трійця»;     Г «Земля і воля»;     Д «Чорний переділ»

2. Риси якого творчого методу найяскравіше.проявились у творчості М. Шашкевича?
А романтизму;   Б реалізму;     В класицизму;    Г футуризму.   Д імпресіонізму.
3. З якого вірша М. Шашкевича узято ці рядки?
Дайте руки, юні други,
Серце к серцю най припаде,
Най щезають тяжкі туги,
Ум, охота най засяде.
А «Слово до чтителей руського язика»;    Б «Ярослав»;       В «Хмельницького обступлення Львова»;      Г «О Наливайку»;     Д «Веснівка».
Читати повністю »

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ. ТЕСТИ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Який журнал заснував Пантелеймон Куліш разом з Василем Білозерським?
А «Основа»;        Б «Современник»;          В «Украинская старина»;           Г «Русалка Дністровая»;              Д «Ластівка».
2. Темою вірша П. Куліша «До кобзи» є:
А роль поета й літератури в суспільному житті;        Б роль поезії в завоюванні серця коханої дівчини;
В роль поезії в особистому житті кожної людини;          Г роль музики в житті народу;          Д роль музичних інструментів в організації дозвілля молоді.
3. Головною думкою вірша П. Куліша «Рідне слово» є:
А мова — засіб спілкування між людьми;     Б мова — засіб передачі інформації;         В мова — засіб збереження інформації;       Г мова — засіб генетичної ідентифікації людини;
Д мова — найцінніший скарб у житті людей, найважливіший засіб збереження самобутності, індивідуальної своєрідності нації.
4. Вкажіть жанр твору П. Куліша «Орися»:
А балада;        Б ідилія;     В казка;           Г новела;     Д есе.
5. Який різновид роману започаткував П. Куліш в українській літературі?
А філософський; Б історичний;      В утопічний;   Г фантастичний;       Д психологічний.
6. Події якого року змальовано у романі П. Куліша «Чорна рада»?
Читати повністю »

МАРКО ВОВЧОК.

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Вкажіть справжнє прізвище Марка Вовчка:
А Марія Вілінська;       Б Лариса Косач;     В Ольга Косач;            Г Олександра Білозерська;      Д Костянтина Малицька.                             
Читати повністю »