Архив рубрики «Українська мова»

Контрольна тестова робота 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

1.Знайдіть рядок, у якому всі слова багатозначні:

А. Калина, двір, голова.    Б Лист, срібний, спати.

В. Префікс, долоня, Наталка. Г. Блищати, підмет, держава.

2.У переносному значенні вжито виділене слово реченні Прочитать остальную часть записи »

Календарне планування на 2017-2018 н.р. українська мова 5 клас

Українська мова. 5-9 класи.         Програма для загальноосвітніх   навчальних закладів з українською    мовою навчання. − К.: Видавничий дім   «Освіта», 2013 (зі змінами,

затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

5-й клас

(122 год., 3,5 год на тиждень)

 

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю 1 семестр II семестр
Перевірка мовної теми 4 4
Письмо:

переказ

 

1

 

1

твір 1
Правопис:

диктант

 

1

 

1

Прочитать остальную часть записи »

5 клас Правила вживання м’якого знака

Сьогодні на сайті Шкільне життя було розміщено мій конспект уроку для 5 класу «Правила вживання м’якого знака»

Правила вживання м’якого знака (5 клас. Українська мова)

Запрошую скористатися моєю розробкою 

Тестові завдання з теми «Частини мови»

1. У котрому рядку всі слова є іменниками?

А. Стаття, помилятись, щороку, вдень.       Б. Легені, деякий, голубити, танці.

В. Одиниця, вартовий, речення, рілля.       Г. Серце, ніщо, вночі, абищо, степи.

2. У котрому рядку всі іменники чоловічого роду?

А. Посол, щирість, Кіпр, Рим.                   Б. Вуаль, міледі, соло, таксі.

В. Загс, соловей, шофер, вуглець.          Г. Біль, бальзам, день, рослина.             Прочитать остальную часть записи »

Тестові завдання «Повторення в кінці року» 5 клас

 1. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-?

А. Пр…мудрість, пр…освященство, пр…пишний. пр…поганий.

Б. Пр…дністрянський, пр…мудрий, пр…хилити, пр…сипати.

В. Пр…бляклий, пр…звисько, пр…будова, пр…милий.

Г. Пр…булий, пр…тихлий, пр…високий, пр…звисько.        Прочитать остальную часть записи »

Експрес-контроль знань з теми «Фонетика»

Експрес-контроль знань з теми «Фонетика»

1.Яка наука вивчає звуковий склад мови?

А.Орфоепія. Б. Фонетика.  В. Графіка.  Г. Морфологія.

2.Які терміни стосуються лише фонетики?

А. Букви, апостроф Б. Звуки мовлення.  В. Знаки письма  Г. Подвоєння букв

3.Звук – це найменша мовна одиниця, яку              Прочитать остальную часть записи »

Словотворчі засоби стилістики. Контрольна тестова робота 10 мова

 1. Якщо корінь дієслова починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного, то треба вжити префікс:

а) з-;                   б) зі-;            в) із-;                  г) зо-.

 1. Зазначте словосполучення, записане без помилок:

а) роспростирати руки;                в) рости як із води;

б) ростає на вулиці;                     г) россипати подяки.

3. Визначне рядок, у якому всі слова із зменшено-пестливими суфіксами:        Прочитать остальную часть записи »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 20

 1. За метою висловлювання речення поділяються на:

А   прості, складні;             Б   поширені і непоширені;

В   окличні і неокличні;               Г    розповідні, питальні, спонукальні.

 1. У якому рядку допущено помилки в утворенні ступенів порівняння прислівників?

А   сильніше, активніше, менш сильно;  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 19

 1. Прислівником називаємо:

А   самостійну частину мови, що вказує на ознаку предмета;

Б   особливу форму дієслова, що вказує на ознаку предмета за дією;

В   особливу форму дієслова, що вказує на додаткову дію;

Г    самостійну частину мови, що вказує на ознаку дії та іншої ознаки…       Прочитать остальную часть записи »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 18

 1. Укажіть ускладнюючий елемент наведеного речення.

Майданчик, відділений від загальної площі, був засипаний світлим піском.

А   звертання;         Б   відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом;

В   відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом;          Г    однорідні присудки.

 1. Лише пасивні дієприкметники наведено в рядку:

А   печений, зів’ялий, бачений;

Б   колотий, посивілий, ріжучий;  Прочитать остальную часть записи »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 17

 1. Жанрами якого стилю мовлення є молитва, проповідь?

А   офіційно-ділового;    Б   публіцистичного;      В   конфесійного;        Г    наукового.

 1. Лише дієприслівники доконаного виду наведено в рядку:

А   малюючи, дивлячись, не зупинивши;

Б   записано, заховано, намальовано;        Прочитать остальную часть записи »

Українська мова 7 клас

Контрольна робота

Варіант 16

 1. Яку синтаксичну роль виконує інфінітив у реченні?

Нам дали наказ виступати.

А   підмета;   Б   присудка;        В   означення;     Г    обставини.

 1. Одну літеру н слід писати в усіх словах у рядку:

А   осі..ій, захід..ий, механіч..ий;

Б   викона..ий, занесе..ий, скоше..ий;  Прочитать остальную часть записи »