Записи с меткой «9 клас»

Контрольна тестова робота Тарас Шевченко 9 клас

  1. Тарас Шевченко був учасником організації:

А. «Руська трійця».  Б. Братство тарасівців.  В. Кирило-Мефодіївське братство.

Г. Південне товариство декабристів.

  1. Перше видання «Кобзаря» було в

А. 1838 р.        Б. 1840 р.       В. 1843 р.   Г. 1861 р.        Прочитать остальную часть записи »

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА РОБОТА 9 клас

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

  1. Дія у творі «Наталка Полтавка» починається…

А У Полтаві.                Б На Сорочинському ярмарку.

В Біля млина на узбережжі Дніпра.  Г На селі, що розташоване неподалік від Ворскли.

  1. 2. Прислів’я, яке використала героїня твору, даючи відповідь на залицяння до неї Тетерваковського.

Прочитать остальную часть записи »

9 клас. КТР 1. Родинно-побутові пісні. Українські народні балади. Давня література

  1. Фольклор – це…

а) ліро-епічний сюжетний пісенний твір;  б) жанр гумористичної поезії;
в) літературний напрям;   г) різножанрові твори, що виникли в сиву давнину в певному середовищі й передавалися з вуст в уста.

  1. Тема пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють» — це…

а) оспівування страждань дівчини через те, що миленький поїхав іншої шукати;
б) оспівування палкого кохання козака до дівчини;    Прочитать остальную часть записи »

Календарне планування уроків української мови. 9 клас. 2017-2018 н.р. Оновлена програма

Українська мова. 5-9 класи.         Програма для загальноосвітніх   навчальних закладів з українською    мовою навчання. − К.: Видавничий дім   «Освіта», 2013 (зі змінами,

затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804

9-й клас

(70 год, 2 год на тиждень)

(1 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці)

Фронтальні види контрольних робіт     Прочитать остальную часть записи »

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр

Паращич В. В. Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр- Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 222, [2] с. : схеми, табл., іл., CD. — (Серія «Усі уроки»).

Посібник складено за новою Програмою Міносвіти. Календарно-тематичне планування та плани-конспекти уроків (I семестр) розробле-но з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків та новітніх педметодик. Компакт-диск містить усі тексти художніх творів із зарубіжної літератури за Програмою для 9-го класу. Для вчителів зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів і студентів відповідного фаху педагогічних вишів.   Прочитать остальную часть записи »

Усі уроки української мови. 9 клас. І семестр. Нова програма

Голобородько Є. П., Голобородько К. Ю., Павлик О. А.
У посібнику вміщено всі уроки української мови для І семестру 9 класу, які розроблено із врахування змін здійснених Міністерством освіти і науки України 2015, 2017 рр. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.        Прочитать остальную часть записи »

Українська література. 9 клас. ІІ семестр. Нова програма

Слюніна О. В.
Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури для II семестру 9 класу, які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України 2015, 2016, 2017 рр. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.  Прочитать остальную часть записи »

В онлайн-доступі розміщено електронні версії підручників для 9 класу – з ними можуть ознайомитися усі бажаючі

Цього року Міністерство освіти і науки вперше разом із плановим друком підручників закупило у видавництв електронні версії книг. Таким чином у вільному доступі для усіх бажаючих є повний комплект підручників для 9 класу з усіх предметів, найменувань та авторства, що закуповувалися 2017 року. Завантажити книги можна за посиланням.

«Цього року під час планової закупівлі нових підручників для 9 класу в тендерних вимогах ми прописали, що разом із друкованою версією видавництво має надати МОН електронну   Прочитать остальную часть записи »

КОНСПЕКТИ УРОКІВ. Українська мова. 9 клас. І семестр. Нова програма

Марецька Л. П., Голобородько К. Ю., Окуневич Т. Г.   Українська мова. 9 клас. І семестр. Нова програма / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, О. П. Данилова, М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. — Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 94, [2] с.

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для І семестру 9 класу за новою програмою 11-річної школи, які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України 2015, 2016, 2017 рр. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки   Прочитать остальную часть записи »

ЮРІЙ ФЕДЬКОВИЧ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Де народився і жив Юрій Федькович?
А на Буковині;    Б на Поділлі;      В на Поліссі;      Г на Слобожанщині;         Д в Галичині.
2. Чия поезія мала найбільший вплив на поетичну творчість Ю. Федьковича?
А І. Котляревського;         Б Т. Шевченка;       В М. Шашкевича;          Г К. Устиновича;         Д П. Куліша.
3. Вкажіть тему твору Ю. Федьковича «Три, як рідні брати»:
А важка працю селян;         Б бідування у місті робітників;      В трагічна доля жовніра в цісарській армії;
Г ворогування братів через любов до однієї дівчини;                Д справжня братерська любов.
Прочитать остальную часть записи »

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ.

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Девізом якого гуртка були слова: «Світи, зоре, на все поле, закіль місяць зійде»?
А «Молода громада»;       Б Кирило-Мефодіївське братство;         В «Руська трійця»;     Г «Земля і воля»;     Д «Чорний переділ»

2. Риси якого творчого методу найяскравіше.проявились у творчості М. Шашкевича?
А романтизму;   Б реалізму;     В класицизму;    Г футуризму.   Д імпресіонізму.
3. З якого вірша М. Шашкевича узято ці рядки?
Дайте руки, юні други,
Серце к серцю най припаде,
Най щезають тяжкі туги,
Ум, охота най засяде.
А «Слово до чтителей руського язика»;    Б «Ярослав»;       В «Хмельницького обступлення Львова»;      Г «О Наливайку»;     Д «Веснівка».
Прочитать остальную часть записи »

ТЕСТИ ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Основоположником нової української прози вважають:
А І. П. Котляревського;              Б Т.Г.Шевченка;            В М. Шашкевича;           Г Григорія Квітку-Основ’яненка;     Д Є. Гребінку.
2. Справжнє прізвище Григорія Квітки-Основ’яненка:
А Квітка;        Б Основ’яненко;    В Квітка-Основ’яненко;       Г Рудий Панько;    Д Грицько Основ’яненко.                 
Прочитать остальную часть записи »