Записи с меткой «тести»

ВАСИЛЬ БАРКА. Тестові завдання

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Вкажіть тему твору Василя Барки «Жовтий князь»:
А майстерне змалювання рідної природи та заклик до її збереження;     Б духовне оновлення людини і суспільства;
В художнє відтворення нечуваного в історії людства голодомору 33-го року як найстрашнішої трагедії українського народу;
Г відображення післявоєнної відбудови села, трудового подвигу народу;              Д відображення голоду 1947 року.
2. Що стало причиною знищення хліборобської сім’ї Катранників (за твором В. Барки «Жовтий князь»)?          Прочитать остальную часть записи »

Тестові завдання з теми «Частини мови»

1. У котрому рядку всі слова є іменниками?

А. Стаття, помилятись, щороку, вдень.       Б. Легені, деякий, голубити, танці.

В. Одиниця, вартовий, речення, рілля.       Г. Серце, ніщо, вночі, абищо, степи.

2. У котрому рядку всі іменники чоловічого роду?

А. Посол, щирість, Кіпр, Рим.                   Б. Вуаль, міледі, соло, таксі.

В. Загс, соловей, шофер, вуглець.          Г. Біль, бальзам, день, рослина.             Прочитать остальную часть записи »

Тестові завдання «Повторення в кінці року» 5 клас

  1. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре-?

А. Пр…мудрість, пр…освященство, пр…пишний. пр…поганий.

Б. Пр…дністрянський, пр…мудрий, пр…хилити, пр…сипати.

В. Пр…бляклий, пр…звисько, пр…будова, пр…милий.

Г. Пр…булий, пр…тихлий, пр…високий, пр…звисько.        Прочитать остальную часть записи »

Експрес-контроль знань з теми «Фонетика»

Експрес-контроль знань з теми «Фонетика»

1.Яка наука вивчає звуковий склад мови?

А.Орфоепія. Б. Фонетика.  В. Графіка.  Г. Морфологія.

2.Які терміни стосуються лише фонетики?

А. Букви, апостроф Б. Звуки мовлення.  В. Знаки письма  Г. Подвоєння букв

3.Звук – це найменша мовна одиниця, яку              Прочитать остальную часть записи »

Г. Тютюнник, М. Вінграновський. Контрольна тестова робота  5 клас

 1. Головного героя твору «Дивак» звати:

А. Сашко.  Б. Олесь.   В. Андрійко.    Г. Федько.

2.«Сіроманець» за жанром:

А. Оповідання.  Б. Легенда. В. Повість.  Г. Казка.

3.Замість горщечка на уроці малювання Олесь, герой твору Гр. Тютюнника «Дивак» намалював:              А. Дятла.   Б. Сороку.  В. Лелеку.    Г.  Сосну.

4.Твір «Дивак» Гр. Тютюнника має таку назву тому, що головний герой:

А. Дивував усіх своїми надзвичайними здібностями.    Прочитать остальную часть записи »

Тести. Українська мова. Варіант ІІ    

  1. Складносурядним є речення

А Дерева мене чекають, і падає листя на стежку, і падають зорі в долоні, і падає сон у траву (І. Драч).

Б Дощ поступово затихав, навколо світлішало, хмари поступово звилися вгору, стали прозорішими(Ю. Збанацький).

В Мене ліси здоров’ям напували, коли бродив у їхній гущині (В. Симоненко).

Г Дощ іде не там, де ждуть, а там, де жнуть (Народна творчість).

  1. Пунктуаційна помилка допущена в складнопідрядному реченні

А Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок з пожовклим листям (В. Гжицький).   Прочитать остальную часть записи »

Словотворчі засоби стилістики. Контрольна тестова робота 10 мова

  1. Якщо корінь дієслова починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного, то треба вжити префікс:

а) з-;                   б) зі-;            в) із-;                  г) зо-.

  1. Зазначте словосполучення, записане без помилок:

а) роспростирати руки;                в) рости як із води;

б) ростає на вулиці;                     г) россипати подяки.

3. Визначне рядок, у якому всі слова із зменшено-пестливими суфіксами:        Прочитать остальную часть записи »

Українська мова. Варіант І

  1. Пунктуаційна помилка допущена в складносурядному реченні

А Сосни зашелестіли, і стало тихо-тихо…(М. Зарудний).

Б І знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу не собі (Л. Костенко).

В Хай сміється всім блакить, і звитязький спів дзвенить! (Б. Грінченко).

Г Праворуч, за молодим парком, стоїть на диво вцілілий старий почорнілий вітряк, а за ним – степова дорога на хутори (За І. Цюпою).

2. Складнопідрядним є речення    Прочитать остальную часть записи »

Українська література. 11 клас. Тести. 2 частина

1.З якого твору епіграф

Найперше мусимо з допомогою мікроскопа дослідити всі відхилення від предмета. (П. Пікассо)

А Місто» В. Підмогильного

Б «Диво» П. Загребельного

В « Я (Романтика)» М. Хвильового

Г «За мить щастя» О. Гончара»

  1. Хто з поетів написав про себе

«Я все – п’яний дитвак із сонцем у кишені».

«Я – закоханий в житті поганин»      Прочитать остальную часть записи »

Українська література. 11 клас. Тести. 1 частина

  1. Кому з братів Половців («Подвійне коло» Ю. Яновського) належить висловлювання

— Рiд наш рибальський, на морi бувальський, рiд у державу вростає, в закон та обмеження, а ми анархiю несемо на плечах, нащо нам рiд, коли не треба держави, не треба родини, а вiльне спiвжиття?

А Панасу

Б Остапу

В Івану

Г Андрію

2.Кому з літературних героїв належить самохарактеристика:  Прочитать остальную часть записи »

МИКОЛА КУЛІШ. Тести

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Кому з письменників належать ці рядки: «Я люблю революцію й боротьбу. Я люблю партію, бо тільки на її шляхах зачатки нового життя (хоч яке далеке від нас це життя)»?
А М. Кулішу;  Б М. Хвильовому;    В Ю. Яновському;    Г Лесю Курбасу;   Д П. Кулішу.
2. Чим була спричинена рання смерть Миколи Куліша?
А сталінськими репресіями проти українським письменників;  Б нещасним випадком;
В тяжкою задавненою хворобою; Г самогубством;  Д важкими умовами життя та шкідливим виробництвом.
Прочитать остальную часть записи »

ОСТАП ВИШНЯ. Тести

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Про кого так сказав Володимир Гжицький: «Його фейлетони і гуморески робили тираж газетам, у яких  друкувались. Він скоро завоював село, його ім’я стало чи не найпопулярнішим після Тараса Шевченка»?
А про Івана Франка;   Б про Миколу Хвильового;  В про Василя Барку;      Г про Остапа Вишню;      Д про Євгена Маланюка.

2. Хто з названих письменників був підданий репресіям у роки сталінського режиму і відбув свою «десятирічку» у концтаборах та на засланні?

А Остап Вишня;   Б Євген Маланюк; В  Василь Барка; Г Володимир Сосюра; Д Микола Хвильовий.    Прочитать остальную часть записи »